Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 41
Nguồn đăng: 23/11
60 m2
2.3 tỷ
0909680839

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 59
Nguồn đăng: 05:59
16 m2 tới 200 m2
3.2 tỷ
0938680839

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Vĩnh Lộc, Đường Số 1-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 03h 46
Nguồn đăng: 23/11
90 m2
6.5 tỷ tới 6.55 tỷ
0931334478

Bán đất tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Vĩnh Lộc, Đường Số 10-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 03h 45
Nguồn đăng: 23/11
500 m2, 20 m2
500 triệu tới 12.5 tỷ
0915007107

Bán bất động sản để kinh doanh tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Quốc Lộ 1A, Vĩnh Lộc, Đường Số 6-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 03h 45
Nguồn đăng: 23/11
200 m2
9 tỷ
0915007107

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 21
Nguồn đăng: 23/11
52 m2
2.35 tỷ
0909680839

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A-Bình Tân  (1 tin khác)
Cập nhật 03h 18
Nguồn đăng: 23/11
10 m2, 43 m2
2.2 tỷ
0901349686

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Lê Văn Quới, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 18
Nguồn đăng: 03:18
8 m2 tới 180 m2
14 triệu
01652914818

Cho thuê nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Trương Phước Phan-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 16
Nguồn đăng: 15/11
200 m2
24 triệu
01652914818

Cho thuê nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Gò Xoài, Miếu Gò Xoài, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 48
Nguồn đăng: 02:48
200 m2, 60 m2
24 triệu
01652914818

Cho thuê nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Gò Xoài, Miếu Gò Xoài, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 48
Nguồn đăng: 02:48
60 m2, 56 m2
7 triệu
01652914818

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Lê Văn Quới, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 48
Nguồn đăng: 02:48
200 m2, 72 m2
28 triệu
01652914818

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Gò Xoài, Miếu Gò Xoài, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 42
Nguồn đăng: 02:42
111 m2, 40 m2, 100 m2
2.9 tỷ
01652914818

Cho thuê nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Lê Văn Quới, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 47
Nguồn đăng: 23/11
4 m2 tới 92 m2
15 triệu
01652914818

Cho thuê nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Chiến Lược, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 34
Nguồn đăng: 23/11
80 m2, 84 m2
12 triệu
01652914818

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Đường Số 1-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 27
Nguồn đăng: 23/11
40 m2, 10 m2
2.55 tỷ
0934196986

Bán đất tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Gò Xoài, Lê Văn Quới, Mã Lò, P. Bình Hưng Hòa A-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 06
Nguồn đăng: 00:06
500 m2, 120 m2
4.3 tỷ
0904035434

Bán đất tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 02
Nguồn đăng: 23/11
462 m2
7 tỷ
0906104685

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Gò Xoài, Miếu Gò Xoài, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 23:50 23/11
Nguồn đăng: 23/11
53 m2
2.98 tỷ
0907895796

Bán đất tại Bình Hưng Hòa-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 23:50 23/11
Nguồn đăng: 23/11
6 tỷ
0979426562

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Lê Văn Quới, Quận Bình Tân-Bình Tân  (11 tin khác)
Cập nhật 23:35 23/11
Nguồn đăng: 23/11
100 m2
1.2 tỷ
0901820998

Bán đất tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quốc Lộ 1-Bình Tân  (7 tin khác)
Cập nhật 23:26 23/11
Nguồn đăng: 23/11
96 m2, 76 m2
1.9 tỷ
0903321360

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Gò Xoài, Lê Thành-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 23:13 23/11
Nguồn đăng: 23/11
40 m2, 5 m2
1.9 tỷ
0934062364

Bán nhà tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Lê Văn Quới, Đất Mới-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 23:13 23/11
Nguồn đăng: 23/11
150 m2, 10 m2, 52 m2
3.35 tỷ
0934062364

Bán đất tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A-Bình Tân  (5 tin khác)
Cập nhật 23:11 23/11
Nguồn đăng: 23/11
128 m2, 160 m2
4.5 tỷ
0933476182
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp