Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán biệt thự Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Tin môi giới

Bán biệt thự tại KĐT Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Trần Hữu Dực, Xuân Phương, Xuân Phương Tasco-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 49
Nguồn đăng: 14:49
18 m2 tới 49000 m2
27 triệu tới 36 triệu
0985486890

Bán biệt thự tại Cầu Diễn, Lê Đức Thọ-Nam Từ Liêm  (9 tin khác)
Cập nhật 22:38 18/09
Nguồn đăng: 18/09
20 m2 tới 500 m2
12.5 tỷ
0919551375

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ, Mon City-Nam Từ Liêm  (1 tin khác)
Cập nhật 04:15 15/09
Nguồn đăng: 15/09
14 m2 tới 13962 m2
126 triệu
0901740573

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình II-Nam Từ Liêm  (2 tin khác)
Cập nhật 23:47 13/09
Nguồn đăng: 13/09
200 m2
26 tỷ
0917656000

Bán biệt thự tại Bùi Xuân Phái, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình II-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 20:39 18/09
Nguồn đăng: 10/09
180 m2
28 tỷ
0938739999

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ, Mỹ Đình-Nam Từ Liêm  (9 tin khác)
Cập nhật 20:39 09/09
Nguồn đăng: 09/09
200 m2
13 tỷ
0912651488

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ-Nam Từ Liêm  (9 tin khác)
Cập nhật 07:55 09/09
Nguồn đăng: 08/09
200 m2
17 tỷ
0912651488

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Mon City, Mỹ Đình, Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm-Nam Từ Liêm  (9 tin khác)
Cập nhật 02:43 09/09
Nguồn đăng: 12/12
18 m2 tới 17000 m2
121 triệu tới 122 triệu
0915561212

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 09:25 06/09
Nguồn đăng: 06/12
96 m2, 120 m2
122 triệu
0975003089

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nguyễn Cơ Thạch-Nam Từ Liêm  (2 tin khác)
Cập nhật 23:52 05/09
Nguồn đăng: 05/09
14 m2 tới 175 m2

0912858472

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Mon City, Mỹ Đình, Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 10:33 05/09
Nguồn đăng: 05/09
96 m2, 120 m2, 175 m2
122 triệu
0975003089

Bán biệt thự tại Cao Xuân Huy, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình II-Nam Từ Liêm  (1 tin khác)
Cập nhật 08:41 29/08
Nguồn đăng: 29/08
200 m2

01626686666

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Mon City, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nguyễn Cơ Thạch-Nam Từ Liêm  (8 tin khác)
Cập nhật 18h 39
Nguồn đăng: 28/08
120 m2, 546 m2
130 triệu
0915310113

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm  (8 tin khác)
Cập nhật 01:21 24/08
Nguồn đăng: 24/08
150 m2
1.28 tỷ
0976409436

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm  (8 tin khác)
Cập nhật 15:27 21/08
Nguồn đăng: 21/08
200 m2 tới 300000 m2
9.318 triệu tới 18 triệu
0976409436

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 16:26 20/08
Nguồn đăng: 20/08
37 m2 tới 200 m2
663 triệu tới 999 triệu
0974103860

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Mon City, Mỹ Đình-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 01:59 17/09
Nguồn đăng: 19/08
78 m2 tới 13962 m2
8.352 tỷ
0975003089

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Mon City, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 01:18 09/09
Nguồn đăng: 17/08
84 m2 tới 152 m2
32 triệu
0985609285

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Mon City, Mỹ Đình, Nguyễn Cơ Thạch-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 20:41 08/09
Nguồn đăng: 15/08
14 m2 tới 152 m2
500 triệu tới 24 tỷ
0964198289

Bán đất tại Lê Đức Thọ-Nam Từ Liêm  (8 tin khác)
Cập nhật 06:31 22/08
Nguồn đăng: 15/08
39 m2 tới 154 m2
500 triệu tới 2.5 tỷ
0976409436

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 01:37 13/08
Nguồn đăng: 01:37 15/01/2018
108 m2, 320000 m2, 350 m2
9.7 triệu tới 19 triệu
0973766733

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ-Nam Từ Liêm  (10 tin khác)
Cập nhật 02:29 05/09
Nguồn đăng: 13/08
108 m2, 132 m2
9 triệu tới 15 triệu
0945077660

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình II-Nam Từ Liêm  (8 tin khác)
Cập nhật 00:28 10/08
Nguồn đăng: 09/08
180 m2
22 tỷ
0916021111

Bán biệt thự tại Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Mỹ Đình II-Nam Từ Liêm  (9 tin khác)
Cập nhật 00:28 10/08
Nguồn đăng: 09/08
200 m2
26 tỷ
0984722811

Bán biệt thự tại Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, Mon City, Mỹ Đình, Mỹ Đình II, Nguyễn Cơ Thạch-Nam Từ Liêm  (3 tin khác)
Cập nhật 20:46 09/08
Nguồn đăng: 09/08
20 m2 tới 180000 m2
6 triệu tới 138 triệu
0978895697
Trang 1, 2, 3, Tiếp