Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Vành Đai 2, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 11h 02
Nguồn đăng: 00:00
52 m2 tới 33741 m2
300 triệu tới 1 tỷ
0985361992

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 03
Nguồn đăng: 10:03
49 m2 tới 92 m2
400 triệu tới 1.078 tỷ
0941411419

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 32
Nguồn đăng: 02:38
195 m2, 101 m2
299 triệu tới 400 triệu
0948523707

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Vành Đai 2, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (7 tin khác)
Cập nhật 23:52 22/01
Nguồn đăng: 22/01
35 m2 tới 33741 m2
300 triệu tới 1.3 tỷ
0944247007

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân-Bình Tân  (2 tin khác)
Cập nhật 19:17 22/01
Nguồn đăng: 22/01
49 m2
300 triệu tới 1 tỷ
0911441168

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (7 tin khác)
Cập nhật 18:59 22/01
Nguồn đăng: 22/01
34 m2 tới 76 m2
1 tỷ
0932781603

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 17:52 22/01
Nguồn đăng: 22/01
49 m2
1 tỷ
0985361992

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 17:41 22/01
Nguồn đăng: 22/01
52 m2
1.25 tỷ
0933546104

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Chiến Lược, Q. Bình Tân, Ấp Chiến Lược-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 16:04 22/01
Nguồn đăng: 22/01
75 m2, 55 m2
1.199 tỷ tới 1.2 tỷ
0966493552

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Green Park Bình Tân-Bình Tân  (8 tin khác)
Cập nhật 15:52 22/01
Nguồn đăng: 22/01
72 m2
400 triệu tới 1.3 tỷ
01216796553

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Green Park Bình Tân-Bình Tân  (7 tin khác)
Cập nhật 15:30 22/01
Nguồn đăng: 22/01
52 m2
300 triệu tới 1 tỷ
0944247007

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Green Park Bình Tân-Bình Tân  (4 tin khác)
Cập nhật 15:27 22/01
Nguồn đăng: 22/01
49 m2 tới 92 m2
18 triệu tới 50 triệu
0901478911

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Long, Rainbow-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 15:25 22/01
Nguồn đăng: 22/01
64 m2
1.15 tỷ
0905037738

Bán chung cư tại A8, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 14:35 22/01
Nguồn đăng: 22/01
72 m2
17.5 triệu
0933546104

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Green Park Bình Tân, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 13:52 22/01
Nguồn đăng: 22/01
195 m2, 163 m2
720 triệu tới 2.7 tỷ
0911899043

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B-Bình Tân  (7 tin khác)
Cập nhật 11:55 22/01
Nguồn đăng: 22/01
53 m2
1.13 tỷ
0979428799

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Nguyễn Thị Tú, Quận Bình Tân-Bình Tân  (9 tin khác)
Cập nhật 10:02 21/01
Nguồn đăng: 21/01
45 m2
547 triệu
0931017897

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Long, Quận Bình Tân-Bình Tân  (1 tin khác)
Cập nhật 09:40 20/01
Nguồn đăng: 20/01
83 m2

0975776772

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B-Bình Tân  (4 tin khác)
Cập nhật 09:13 20/01
Nguồn đăng: 20/01
63 m2
1.3 tỷ
0909512866

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 21:36 19/01
Nguồn đăng: 19/01
195 m2
2.7 tỷ
0932689778

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 15:05 19/01
Nguồn đăng: 19/01
35 m2
250 triệu
0974320170

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Green Park Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân
Cập nhật 14:22 19/01
Nguồn đăng: 19/01
49 m2 tới 92 m2
1.078 tỷ tới 1.1 tỷ
0964816909

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Lê Trọng Tấn-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 11:13 19/01
Nguồn đăng: 19/01
50 m2
510 triệu
0901321244

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 09:33 19/01
Nguồn đăng: 19/01
35 m2 tới 3500 m2
500 triệu tới 530 triệu
0961909097

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 15:33 17/01
Nguồn đăng: 17/01
195 m2
2.7 tỷ
0919456598
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp