Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 00:56 18/02
Nguồn đăng: 17/02
46 m2 tới 27393 m2
40 triệu
0909234214

Bán chung cư tại Bình Khánh, Hồ Chí Minh., Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 17:46 14/02
Nguồn đăng: 14/02
50 m2 tới 27393 m2
2.1 tỷ tới 3.5 tỷ
0909906986

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 18:59 12/02
Nguồn đăng: 12/02
46 m2 tới 27393 m2
37 triệu
0909234214

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 17:14 12/02
Nguồn đăng: 12/02
46 m2 tới 27393 m2
45 triệu
0909003043

Bán chung cư tại Bình Khánh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 00:57 11/02
Nguồn đăng: 10/02
90 m2
600 triệu tới 2.4 tỷ
0912617564

Bán chung cư tại Bình Khánh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 00:57 11/02
Nguồn đăng: 10/02
51 m2 tới 94 m2
1.35 tỷ tới 2.7 tỷ
0912617564

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 00:57 11/02
Nguồn đăng: 10/02
71 m2
1 tỷ tới 1.4 tỷ
0912617564

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ-Quận 2  (5 tin khác)
Cập nhật 06:33 10/02
Nguồn đăng: 09/02
50 m2 tới 27393 m2
2.4 tỷ
0902138148

Bán chung cư tại Bình Khánh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 23:27 08/02
Nguồn đăng: 08/02
71 m2, 93 m2, 51 m2
1.1 tỷ tới 2.8 tỷ
0938732314

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (7 tin khác)
Cập nhật 14:33 08/02
Nguồn đăng: 08/02
46 m2 tới 27393 m2
3.5 tỷ
0941291515

Bán chung cư tại An Lộc - An Phúc, An Phú, Bình Khánh-Quận 2  (8 tin khác)
Cập nhật 09:50 08/02
Nguồn đăng: 08/02
51 m2, 62 m2, 66 m2
1.65 tỷ
0903859126

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 02:05 08/02
Nguồn đăng: 07/02
46 m2 tới 27393 m2
3.7 triệu
0984095586

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (7 tin khác)
Cập nhật 00:00 08/02
Nguồn đăng: 08/02
46 m2 tới 27393 m2
3.5 tỷ
0941291515

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Tp.HCM-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 18:59 07/02
Nguồn đăng: 07/02
45 m2 tới 27393 m2
2.9 tỷ tới 4 tỷ
0909003043

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (6 tin khác)
Cập nhật 18:12 07/02
Nguồn đăng: 07/02
46 m2 tới 27393 m2
37 triệu tới 40 triệu
0938214403

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (6 tin khác)
Cập nhật 17:33 07/02
Nguồn đăng: 07/02
46 m2 tới 27393 m2
37 triệu tới 40 triệu
0938214403

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ-Quận 2  (6 tin khác)
Cập nhật 15:56 07/02
Nguồn đăng: 07/02
43 m2 tới 27393 m2
1.8 tỷ tới 11 tỷ
0938214403

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 15:39 07/02
Nguồn đăng: 07/02
51 m2
2 tỷ
0909449769

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 15:13 07/02
Nguồn đăng: 07/02
46 m2 tới 27393 m2
3.7 tỷ
0984095586

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 14:52 07/02
Nguồn đăng: 07/02
74 m2
100 triệu tới 3.05 tỷ
0979887732

Bán chung cư tại Bình Khánh, Hồ Chí Minh., Thủ Thiêm-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 06:13 07/02
Nguồn đăng: 07/02
300 m2, 50 m2
2 tỷ
01265622226

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, Tp.HCM-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 13:53 06/02
Nguồn đăng: 06/02
2.5 tỷ tới 4 tỷ
0931625983

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 09:07 06/02
Nguồn đăng: 06/02
50 m2
2.5 tỷ
0931625983

Bán chung cư tại An Phú, Bình Khánh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 07:22 06/02
Nguồn đăng: 06/02
66 m2
1.75 tỷ
0938955091

Bán chung cư tại Bình Khánh, Thủ Thiêm-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 00:58 06/02
Nguồn đăng: 05/02
51 m2 tới 95 m2
550 triệu tới 1.7 tỷ
0947876130
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp