Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Đại Quang Minh, Quận 2, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 21:56 18/09
Nguồn đăng: 18/09
112 m2
7.5 tỷ
0909632324

Bán chung cư tại An Lợi Đông, Mai Chí Thọ, Đại Quang Minh-Quận 2  (11 tin khác)
Cập nhật 13:17 18/09
Nguồn đăng: 18/09
105 m2
8 tỷ
0908103696

Bán chung cư tại Bình Trưng, Bình Trưng Tây, Homyland, Nguyễn Duy Trinh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 01:28 18/09
Nguồn đăng: 17/09
74 m2 tới 107 m2
2 tỷ
0906765578

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 18:05 16/09
Nguồn đăng: 16/09
112 m2
5.8 tỷ
0901434303

Bán chung cư tại Bình Trưng, Bình Trưng Tây, Homyland, Nguyễn Duy Trinh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (12 tin khác)
Cập nhật 15:16 16/09
Nguồn đăng: 16/09
74 m2 tới 107 m2
2.1 tỷ
0932600997

Bán chung cư tại Bình Trưng, Bình Trưng Tây, Homyland, Homyland 3, Hồ Chí Minh., Nguyễn Duy Trinh, TP. Hồ Chí Minh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 15:49 15/09
Nguồn đăng: 15/09
75 m2, 107 m2
25 triệu
0935359747

Bán chung cư tại Bình Trưng, Bình Trưng Đông, Diamond Island, Homyland, Hồ Chí Minh., Nguyễn Duy Trinh, TP. Hồ Chí Minh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (7 tin khác)
Cập nhật 15:25 15/09
Nguồn đăng: 17/09
24 m2 tới 107 m2
24 triệu
0935780447

Bán chung cư tại An Phú, Lương Định Của, Q2, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 22:39 14/09
Nguồn đăng: 14/09
91 m2
5.7 tỷ
0937918002

Bán chung cư tại An Phú, Lương Định Của, Q2, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 22:39 14/09
Nguồn đăng: 14/09
88 m2
4.5 tỷ
0937918002

Bán chung cư tại Bình Trưng, Bình Trưng Tây, Homyland, Homyland 3, Nguyễn Duy Trinh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (12 tin khác)
Cập nhật 13:42 14/09
Nguồn đăng: 14/09
74 m2 tới 107 m2
2 tỷ
0932600997

Bán chung cư tại Homyland, Homyland 3, Hồ Chí Minh., TP. Hồ Chí Minh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (6 tin khác)
Cập nhật 12:21 13/09
Nguồn đăng: 13/09
24 m2 tới 107 m2
2.1 tỷ tới 5 tỷ
0933708083

Bán chung cư tại Bình Khánh, Mai Chí Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (9 tin khác)
Cập nhật 15:55 12/09
Nguồn đăng: 12/09
36 m2 tới 30000 m2
36 triệu
0938776822

Bán chung cư tại Bình Trưng, Bình Trưng Tây, Homyland, Homyland 3, Hồ Chí Minh., Nguyễn Duy Trinh, TP. Hồ Chí Minh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 14:46 12/09
Nguồn đăng: 12/09
107 m2, 24 m2, 74 m2
24 triệu
0938566005

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 17:54 15/09
Nguồn đăng: 10/09
86 m2 tới 120 m2
6 tỷ
0909841494

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 07:35 18/09
Nguồn đăng: 06/09
82 m2 tới 137 m2
4.3 tỷ tới 10.5 tỷ
0909632324

Bán chung cư tại An Phú, Lương Định Của, Q2, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 20:13 05/09
Nguồn đăng: 05/09
88 m2
4.4 tỷ
0937918002

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (9 tin khác)
Cập nhật 10:48 05/09
Nguồn đăng: 05/09
86 m2
4.8 tỷ
01225419830

Bán chung cư tại An Phú, Lương Định Của, Q2, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 13:19 05/09
Nguồn đăng: 30/08
119 m2
7.3 tỷ
0937918002

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 08:44 05/09
Nguồn đăng: 30/08
107 m2 tới 160 m2
7.2 tỷ tới 7.5 tỷ
0909399067

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 19:22 11/09
Nguồn đăng: 29/08
82 m2, 88 m2
4.4 tỷ tới 5.85 tỷ
0901178188

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 14:23 29/08
Nguồn đăng: 29/08
82 m2 tới 120 m2
4.5 tỷ
0909399067

Bán chung cư tại Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 00:36 01/09
Nguồn đăng: 29/08
88 m2 tới 120 m2
7.2 tỷ
0909399067

Bán chung cư tại P. Thảo Điền, Q2, Thảo Điền, Tropic Garden, Đại Quang Minh-Quận 2  (9 tin khác)
Cập nhật 20:34 28/08
Nguồn đăng: 28/08
20 m2 tới 168 m2
4.2 tỷ tới 50 tỷ
0933123358

Bán chung cư tại An Phú, An Phú An Khánh, Q2, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 19:51 28/08
Nguồn đăng: 28/08
82 m2, 88 m2
4.4 tỷ tới 5.85 tỷ
0901178188

Bán chung cư tại An Phú, An Phú An Khánh, Q2, Đại Quang Minh-Quận 2  (10 tin khác)
Cập nhật 14:20 26/08
Nguồn đăng: 26/08
101 m2 tới 270 m2
13 tỷ
0901178188
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp