Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Green Park Bình Tân, Bình Tân, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Green Park Bình Tân, Q. Bình Tân, Quận Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (1 tin khác)
Cập nhật 16h 17
Nguồn đăng: 16:17
49 m2 tới 95 m2
18.9 triệu
0934154856

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 16h 17
Nguồn đăng: 16:17
63 m2
1.2 tỷ tới 1.3 tỷ
0932709453

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 16h 17
Nguồn đăng: 16:17
63 m2, 94 m2
390 triệu tới 1.3 tỷ
0932709453

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (9 tin khác)
Cập nhật 16h 17
Nguồn đăng: 16:17
72 m2, 71 m2, 143 m2
2.14 tỷ tới 2.4 tỷ
0948523707

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (9 tin khác)
Cập nhật 16h 17
Nguồn đăng: 16:17
72 m2, 71 m2, 143 m2
2.1 tỷ tới 2.4 tỷ
0948523707

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (9 tin khác)
Cập nhật 05h 38
Nguồn đăng: 18/09
63 m2 tới 500 m2
400 triệu tới 600 triệu
0933887409

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 18:58 18/09
Nguồn đăng: 18/09
1 tỷ tới 1.3 tỷ
0913613816

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Green Park Bình Tân, Quận Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 18:58 18/09
Nguồn đăng: 18/09
49 m2 tới 1100000 m2
360 triệu tới 1 tỷ
0913613816

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 11:12 18/09
Nguồn đăng: 18/09
68 m2
18.9 triệu tới 30 triệu
0938289698

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 10:13 18/09
Nguồn đăng: 15/10
63 m2
1.2 tỷ
0943364447

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân, Quận Bình Tân-Bình Tân  (1 tin khác)
Cập nhật 09:34 18/09
Nguồn đăng: 18/09
72 m2, 71 m2, 143 m2
2.14 tỷ tới 2.4 tỷ
0911899049

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 01:52 18/09
Nguồn đăng: 17/09
500 m2, 63 m2

0905515091

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân, Lê Trọng Tấn-Bình Tân  (2 tin khác)
Cập nhật 07:01 17/09
Nguồn đăng: 17/09
1100000 m2
950 triệu
0901392737

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 12:27 16/09
Nguồn đăng: 16/09
49 m2 tới 1100000 m2
240 triệu tới 980 triệu
0938503727

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 12:27 16/09
Nguồn đăng: 16/09
63 m2, 94 m2, 49 m2
18 triệu tới 18.9 triệu
0933139430

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (3 tin khác)
Cập nhật 11:33 16/09
Nguồn đăng: 16/09
63 m2 tới 94 m2

0936565694

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Green Park Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (9 tin khác)
Cập nhật 11:33 16/09
Nguồn đăng: 16/09
62 m2 tới 30000 m2
350 triệu
0932499277

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Chiến Lược, Green Park Bình Tân, Quận Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 11:33 16/09
Nguồn đăng: 15/09
49 m2 tới 95 m2
350 triệu tới 1.2 tỷ
0913613816

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân, Lê Trọng Tấn-Bình Tân  (6 tin khác)
Cập nhật 19:29 15/09
Nguồn đăng: 15/09
63 m2 tới 94 m2
333 triệu
090132467024

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 17:39 15/09
Nguồn đăng: 15/09
63 m2
120 triệu tới 1.23 tỷ
0911777977

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (1 tin khác)
Cập nhật 12:31 15/09
Nguồn đăng: 15/09
63 m2, 500 m2
1 tỷ
0938875101

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Green Park Bình Tân, Lê Trọng Tấn, Quận Bình Tân, Quốc Lộ 1A, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (1 tin khác)
Cập nhật 12:31 15/09
Nguồn đăng: 15/09
63 m2
365 triệu
01203180566

Bán chung cư tại Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Green Park Bình Tân, Quận Bình Tân, Vĩnh Lộc-Bình Tân  (7 tin khác)
Cập nhật 11:40 15/09
Nguồn đăng: 15/09
63 m2
19 triệu
0903319336

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (10 tin khác)
Cập nhật 10:28 15/09
Nguồn đăng: 15/09
93 m2, 63 m2

0938289698

Bán chung cư tại Green Park Bình Tân-Bình Tân  (1 tin khác)
Cập nhật 19:08 14/09
Nguồn đăng: 14/09
68 m2

0907870747
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp