Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội - Tin môi giới

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 42
Nguồn đăng: 00:42
27 m2, 64 m2
26.5 triệu
0979572835

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 00
Nguồn đăng: 11:00
62 m2
29 triệu
0979572835

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 49
Nguồn đăng: 10:49
70 m2, 32 m2, 69 m2
32 triệu
01649655707

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 20
Nguồn đăng: 10:20
59 m2 tới 99 m2
27 triệu
0968518221

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 29
Nguồn đăng: 09:29
74 m2, 73 m2

0965111163

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (4 tin khác)
Cập nhật 09h 05
Nguồn đăng: 09:05
74 m2, 32 m2, 73 m2
31.5 triệu
0911481316

Bán chung cư tại Cát Linh, Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 23:27 24/09
Nguồn đăng: 24/09
400 m2, 64 m2
32 triệu
0946223318

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 20:13 24/09
Nguồn đăng: 23/09
27 m2 tới 99 m2
27 triệu
0968518221

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Giảng Võ, Hoàng Cầu, La Thành, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà, TĐC Hoàng Cầu, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Đê La Thành-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 13:11 24/09
Nguồn đăng: 24/09
60 m2 tới 86 m2
28.5 triệu
0986888443

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 23:50 23/09
Nguồn đăng: 23/09
63 m2, 64 m2, 28 m2
750 triệu
0936367866

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 15:17 23/09
Nguồn đăng: 23/09
32 m2, 401 m2, 99 m2
31.5 triệu
0965111163

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 12:45 23/09
Nguồn đăng: 23/09
62 m2

0968518221

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 10:07 23/09
Nguồn đăng: 23/09
62 m2
29 triệu
0937111344

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Hoàng Cầu Skyline-Đống Đa  (6 tin khác)
Cập nhật 21:17 22/09
Nguồn đăng: 22/09
62 m2 tới 330 m2
2.9 tỷ
0988096896

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Giảng Võ, Hoàng Cầu, La Thành, Thái Hà, TĐC Hoàng Cầu, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Đê La Thành-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 18:12 22/09
Nguồn đăng: 21/09
59 m2
30 triệu
0934568258

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 18:07 22/09
Nguồn đăng: 22/09
60 m2, 31 m2, 209 m2
31 triệu
0966269698

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Giảng Võ, Hoàng Cầu, La Thành, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Đê La Thành-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 18:04 22/09
Nguồn đăng: 22/09
91 m2, 59 m2
29 triệu tới 33 triệu
0966269698

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (8 tin khác)
Cập nhật 14:29 22/09
Nguồn đăng: 22/09
69 m2
2.159 tỷ
0938332682

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 11:20 22/09
Nguồn đăng: 22/09
60 m2, 31 m2
31 triệu
0988393063

Bán chung cư tại Chợ Dừa, D’. Le Pont D’or, D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (6 tin khác)
Cập nhật 15:05 21/09
Nguồn đăng: 21/09
37 m2 tới 400 m2
500 triệu tới 3.5 tỷ
0903215086

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 13:41 21/09
Nguồn đăng: 21/09
59 m2 tới 99 m2

0968518221

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 10:37 21/09
Nguồn đăng: 21/09
59 m2
29 triệu
0979572835

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (7 tin khác)
Cập nhật 07:00 21/09
Nguồn đăng: 21/09
34 m2 tới 104 m2
900 triệu
0989645164

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 06:42 24/09
Nguồn đăng: 21/09
59 m2 tới 99 m2
26 triệu tới 26.5 triệu
0911557362

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 06:42 24/09
Nguồn đăng: 21/09
59 m2 tới 90 m2
26 triệu tới 26.5 triệu
0911557362
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp