Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội - Tin môi giới

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 24
Nguồn đăng: 12:24
96 m2, 96 m2
2.92 tỷ
0975089036

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 40
Nguồn đăng: 08:41
60 m2 tới 91 m2
27.5 triệu
0986888443

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 22:20 22/01
Nguồn đăng: 22/01
96 m2, 96 m2
29.5 triệu
0965111163

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 20:08 22/01
Nguồn đăng: 22/01
60 m2
28 triệu
0984258913

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 17:59 22/01
Nguồn đăng: 22/01
96 m2, 96 m2
29.5 triệu
0965111163

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (3 tin khác)
Cập nhật 00:02 21/01
Nguồn đăng: 21/01
140 m2

0904822121

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 23:26 20/01
Nguồn đăng: 20/01
78 m2, 78 m2
29.5 triệu
0975089036

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 17:58 20/01
Nguồn đăng: 20/01
95 m2
30.5 triệu tới 32.5 triệu
0936369999

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 17:18 20/01
Nguồn đăng: 20/01
96 m2
29.5 triệu
0968867979

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 16:42 20/01
Nguồn đăng: 20/01
69 m2
30.5 triệu
0965111163

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 15:17 20/01
Nguồn đăng: 20/01
79 m2
30.5 triệu
0975089036

Bán chung cư tại Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 05:12 20/01
Nguồn đăng: 20/01
64 m2 tới 99 m2
26 triệu tới 31 triệu
0916523369

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 21:45 19/01
Nguồn đăng: 19/01
62 m2 tới 99 m2
26 triệu tới 31 triệu
0969868792

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 15:03 19/01
Nguồn đăng: 19/01
59 m2 tới 99 m2
26 triệu tới 32.5 triệu
0969868792

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 13:02 19/01
Nguồn đăng: 19/01
64 m2
29 triệu
0984258913

Bán chung cư tại D’. Le Pont D’or, D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu, Hoàng Cầu-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 06:51 19/01
Nguồn đăng: 18/01
151 m2
38 triệu tới 38 triệu
0919989003

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 10:08 18/01
Nguồn đăng: 18/01
60 m2 tới 91 m2
27 triệu tới 32.5 triệu
0986888443

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 10:02 18/01
Nguồn đăng: 18/01
64 m2
29.5 triệu
0988382286

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Giảng Võ, Hoàng Cầu, La Thành, Mai Anh Tuấn, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà, TĐC Hoàng Cầu, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Đê La Thành-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 19:06 16/01
Nguồn đăng: 16/01
58 m2, 65 m2, 64 m2
26.5 triệu
0984258913

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (5 tin khác)
Cập nhật 18:56 16/01
Nguồn đăng: 16/01
59 m2 tới 95 m2
26.5 triệu
0911557362

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, TĐC Hoàng Cầu-Đống Đa  (5 tin khác)
Cập nhật 15:17 16/01
Nguồn đăng: 16/01
99 m2
28.5 triệu
0911557362

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn, TĐC Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (5 tin khác)
Cập nhật 10:59 16/01
Nguồn đăng: 16/01
59 m2 tới 99 m2
27.5 triệu
0979418989

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Hoàng Cầu Skyline-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 07:16 16/01
Nguồn đăng: 16/01
105 m2, 85 m2
3.5 tỷ
0912755796

Bán chung cư tại Chợ Dừa, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa-Đống Đa  (9 tin khác)
Cập nhật 16:21 15/01
Nguồn đăng: 15/01
65 m2 tới 151 m2
3 tỷ tới 6.8 tỷ
0916820165

Bán chung cư tại Hoàng Cầu, Mai Anh Tuấn-Đống Đa  (10 tin khác)
Cập nhật 15:26 15/01
Nguồn đăng: 15/01
30 m2
6 triệu tới 6.5 triệu
0944936607
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp