Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Mường Thanh Sơn Trà, Sơn Trà, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (2 tin khác)
Cập nhật 16h 42
Nguồn đăng: 16:42
66 m2

0936246287

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 10
Nguồn đăng: 16:10
60 m2, 59 m2
150 triệu tới 1.4 tỷ
0983750220

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (8 tin khác)
Cập nhật 10h 29
Nguồn đăng: 10:29
1.2 tỷ tới 2.914 tỷ
0868757505

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (8 tin khác)
Cập nhật 08h 45
Nguồn đăng: 08:45
60 m2

0902128222

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (6 tin khác)
Cập nhật 16:53 18/09
Nguồn đăng: 18/09
22 m2 tới 96 m2
1.28 tỷ tới 3.24 tỷ
0983589179

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà
Cập nhật 16:18 18/09
Nguồn đăng: 18/09
60 m2
1.73 tỷ
0408303638

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12:57 18/09
Nguồn đăng: 18/09
66 m2, 24 m2
1.65 tỷ
0963734737

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10:21 18/09
Nguồn đăng: 18/09

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 19:25 17/09
Nguồn đăng: 16/09
25 m2 tới 66 m2
1.07 tỷ tới 1.6 tỷ
0905304345

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12:25 17/09
Nguồn đăng: 17/09
120 m2
3.1 tỷ
0908678943

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (6 tin khác)
Cập nhật 16h 39
Nguồn đăng: 16/09
60 m2
1.37 tỷ tới 1.74 tỷ
01643040786

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12:49 16/09
Nguồn đăng: 16/09
60 m2, 89 m2
1.85 tỷ tới 2.5 tỷ
0936060552

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10:11 16/09
Nguồn đăng: 15/09
66 m2

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 16:28 15/09
Nguồn đăng: 15/09

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09:47 15/09
Nguồn đăng: 14/09
66 m2, 24 m2
1.348 tỷ
0908678943

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09:32 15/09
Nguồn đăng: 20/09
65 m2
15 triệu
0905304345

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà
Cập nhật 09:33 15/09
Nguồn đăng: 20/09
51 m2 tới 66 m2
1.2 tỷ tới 1.73 tỷ
0936288766

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 19:59 14/09
Nguồn đăng: 14/09
66 m2, 65 m2
1.348 tỷ
0908678943

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 01:07 14/09
Nguồn đăng: 13/09
60 m2
1.79 tỷ
0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 23:57 13/09
Nguồn đăng: 13/09

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10:50 13/09
Nguồn đăng: 13/09
60 m2
360 triệu tới 1.36 tỷ
0905304345

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 17:15 12/09
Nguồn đăng: 12/09
51 m2

0901515119

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 23:22 11/09
Nguồn đăng: 11/09
66 m2, 24 m2
1.65 tỷ
01232010391

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 16:57 11/09
Nguồn đăng: 11/09
66 m2
1.65 tỷ
0911918958

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (2 tin khác)
Cập nhật 18:10 14/09
Nguồn đăng: 10/09
50 m2
13 triệu
098514319
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp