Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Mường Thanh Sơn Trà, Sơn Trà, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 15:44 09/02
Nguồn đăng: 08/02
60 m2

0984998781

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10:19 08/02
Nguồn đăng: 08/02
66 m2
120 triệu tới 200 triệu
0984998781

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09:28 08/02
Nguồn đăng: 08/02
67 m2

0984998781

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10:03 05/02
Nguồn đăng: 05/02
59 m2 tới 96 m2
120 triệu tới 200 triệu
0984998781

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (8 tin khác)
Cập nhật 10:14 02/02
Nguồn đăng: 02/02
60 m2
2.12 tỷ
0935496784

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09:34 31/01
Nguồn đăng: 31/01
50 m2
1.38 tỷ
0935357558

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 22:19 30/01
Nguồn đăng: 30/01
60 m2, 8 m2
1.82 tỷ
0936060552

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (1 tin khác)
Cập nhật 15:00 29/01
Nguồn đăng: 29/01
59 m2
2.5 tỷ
0898165868

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13:49 29/01
Nguồn đăng: 29/01
66 m2
1.87 tỷ
0938787178

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (4 tin khác)
Cập nhật 08:20 23/01
Nguồn đăng: 22/01
60 m2

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (4 tin khác)
Cập nhật 15:03 22/01
Nguồn đăng: 22/01
60 m2

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 11:43 22/01
Nguồn đăng: 21/01
50 m2 tới 67 m2
1.15 tỷ tới 2.1 tỷ
0994228228

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (8 tin khác)
Cập nhật 14:13 21/01
Nguồn đăng: 21/01
60 m2
2.1 tỷ
0935496784

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 08
Nguồn đăng: 18/01
66 m2, 60 m2
1.85 tỷ
0936060552

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 00:00 18/01
Nguồn đăng: 18/01
60 m2
1.48 tỷ tới 1.6 tỷ
01652078326

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (8 tin khác)
Cập nhật 10:58 17/01
Nguồn đăng: 17/01
67 m2
2.1 tỷ
0935496784

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10:58 15/01
Nguồn đăng: 15/01
60 m2
1.6 tỷ
01652078326

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (7 tin khác)
Cập nhật 09:11 11/01
Nguồn đăng: 11/01
65 m2, 51 m2
15 triệu
0901515119

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà
Cập nhật 14:49 08/01
Nguồn đăng: 08/01
2.1 tỷ
0914148799

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (1 tin khác)
Cập nhật 14:26 04/01
Nguồn đăng: 04/01
60 m2
1.5 tỷ
0902762969

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 28/12/17
Nguồn đăng: 15:10 28/12/2017
51 m2 tới 89 m2
1.13 tỷ tới 2.2 tỷ
0905304345

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (7 tin khác)
Cập nhật 22/12/17
Nguồn đăng: 22:44 22/12/2017

0936556231

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14/12/17
Nguồn đăng: 17:00 14/12/2017
30 m2 tới 60 m2
1.2 tỷ tới 1.8 tỷ
0905161178

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (4 tin khác)
Cập nhật 12/12/17
Nguồn đăng: 18:33 11/12/2017
1.25 tỷ tới 1.84 tỷ
0905854138

Bán nhà tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12/12/17
Nguồn đăng: 11:49 12/12/2017
66 m2, 35 m2
1.7 tỷ
0908678943
Trang 1, 2, Tiếp