Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Mường Thanh Sơn Trà, Sơn Trà, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 12
Nguồn đăng: 25/09
60 m2
837.2 triệu
0968999528

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Trần Hưng Đạo-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 11:19 23/11
Nguồn đăng: 18/10
30 m2 tới 67 m2
150 triệu tới 2.53 tỷ
0983750220

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (4 tin khác)
Cập nhật 10:01 22/11
Nguồn đăng: 22/11
67 m2

01227192851

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (4 tin khác)
Cập nhật 10:00 22/11
Nguồn đăng: 22/11
67 m2

01227192851

Bán bất động sản để kinh doanh tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 05:54 22/11
Nguồn đăng: 19/05
60 m2
4.2 tỷ
0943517815

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 09:18 21/11
Nguồn đăng: 18/11
60 m2
1.6 tỷ
0984998781

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 18:43 20/11
Nguồn đăng: 10/08
60 m2, 51 m2
1.11 tỷ tới 1.77 tỷ
0968468167

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Phước Mỹ-Sơn Trà  (8 tin khác)
Cập nhật 18:36 20/11
Nguồn đăng: 20/09
60 m2, 51 m2
8 triệu tới 15 triệu
0901515119

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 09:38 20/11
Nguồn đăng: 17/11
65 m2, 100 m2
1.2 tỷ
01202423711

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 04:27 20/11
Nguồn đăng: 18/07
20 m2 tới 96 m2
1.106 tỷ tới 2.6 tỷ
0934731288

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14:45 19/11
Nguồn đăng: 19/11
48 m2 tới 89 m2
1.17 tỷ tới 5.53 tỷ
0905257282

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09:46 19/11
Nguồn đăng: 25/09
49 m2 tới 67 m2
1.588 triệu tới 1.867 tỷ
0982720161

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 03:50 19/11
Nguồn đăng: 17/08
59 m2
400 triệu tới 1.4 tỷ
01287074171

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 22:41 18/11
Nguồn đăng: 30/06
60 m2, 67 m2

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 20:05 18/11
Nguồn đăng: 18/08
59 m2
400 triệu tới 1.4 tỷ
01287074171

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 07:27 18/11
Nguồn đăng: 30/06
58 m2 tới 96 m2

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12:46 17/11
Nguồn đăng: 17/11
50 m2, 51 m2
1.29 tỷ
0905257282

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 01:09 17/11
Nguồn đăng: 12/10
61 m2
510 triệu tới 1.51 tỷ
0905304345

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 01:08 17/11
Nguồn đăng: 12/10
60 m2
350 triệu tới 1.35 tỷ
0905304345

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Trương Định-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 18:30 16/11
Nguồn đăng: 29/06
66 m2
1.56 tỷ tới 1.87 tỷ
0905257282

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 18:07 16/11
Nguồn đăng: 29/06
49 m2 tới 67 m2

0972574787

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 08:11 16/11
Nguồn đăng: 15/11
51 m2 tới 66 m2
1.19 tỷ tới 1.7 tỷ
0905304345

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà, Trương Định-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 23:19 14/11
Nguồn đăng: 29/06
60 m2
1.56 tỷ tới 2.26 tỷ
0905257282

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14:26 14/11
Nguồn đăng: 02:26 11/02/2018
30 m2 tới 60 m2
1.2 tỷ tới 1.8 tỷ
0905161178

Bán chung cư tại Mường Thanh Sơn Trà-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13:19 14/11
Nguồn đăng: 11/11
61 m2
1.55 tỷ
0905304345
Trang 1, 2, 3, Tiếp