Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 08
Nguồn đăng: 13:08
27 m2, 50 m2
27 triệu
0931970568

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 07
Nguồn đăng: 13:07
27 m2, 48 m2
2 tỷ
01206190958

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 00
Nguồn đăng: 22/11
140 triệu tới 2.35 tỷ
0932566683

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 08
Nguồn đăng: 12:08
48 m2 tới 305 m2
1.5 tỷ
0944566477

Bán đất tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 07
Nguồn đăng: 12:07
200 m2, 150 m2, 400 m2
1.5 tỷ
0944566477

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 07
Nguồn đăng: 12:07
500 m2
1.2 tỷ
0944566477

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (6 tin khác)
Cập nhật 11h 51
Nguồn đăng: 11:51
50 m2 tới 305 m2

0983534068

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà
Cập nhật 11h 27
Nguồn đăng: 08/11
50 m2 tới 96 m2

0941001347

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (6 tin khác)
Cập nhật 08h 28
Nguồn đăng: 03/05
48 m2 tới 305 m2
2 tỷ
0905920886

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 24
Nguồn đăng: 01/03
50 m2 tới 400 m2
1.3 tỷ
0906961062

Bán chung cư tại Mân Thái, Ngô Quyền, Phan Bá Phiến, Sơn Trà Ocean View, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 14
Nguồn đăng: 08:14
50 m2 tới 96 m2
1.3 tỷ
0984773055

Bán chung cư tại Mân Thái, Ngô Quyền, Phan Bá Phiến, Sơn Trà Ocean View, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 51
Nguồn đăng: 06:51
50 m2 tới 96 m2
1.4 tỷ
0984773055

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 54
Nguồn đăng: 00:54

0905870143

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 40
Nguồn đăng: 00:40

0905870143

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (1 tin khác)
Cập nhật 23:58 22/11
Nguồn đăng: 22/11
50 m2 tới 356 m2
1.3 tỷ
01677141757

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 21:29 22/11
Nguồn đăng: 22/11
96 m2, 52 m2
1.8 tỷ
0936442302

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Phan Bá Phiến, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 21:02 22/11
Nguồn đăng: 22/11
27 m2 tới 69 m2
400 triệu tới 1.5 tỷ
0905484765

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (3 tin khác)
Cập nhật 20:34 22/11
Nguồn đăng: 22/11
27 m2, 52 m2, 30 m2
1.5 tỷ
01225441944

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 19:35 22/11
Nguồn đăng: 21/11
77 m2

0916199007

Bán chung cư tại Mân Thái, Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View, Thọ Quang-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 19:21 22/11
Nguồn đăng: 11/11
27 m2 tới 300 m2
27 triệu
0968462274

Bán chung cư tại Mân Thái, Ngô Quyền, Phan Bá Phiến, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 19:20 22/11
Nguồn đăng: 16/11
52 m2 tới 222 m2
50 triệu
0968462274

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (3 tin khác)
Cập nhật 19:03 22/11
Nguồn đăng: 22/11
200 m2
1.5 tỷ
01225441944

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 19:01 22/11
Nguồn đăng: 13/11
96 m2, 48 m2
1.3 tỷ tới 2 tỷ
0968462274

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Thọ Quang-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 18:36 22/11
Nguồn đăng: 22/11
77 m2
1.9 tỷ
0905870143

Bán chung cư tại Mân Thái, Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 18:30 22/11
Nguồn đăng: 22/11
25 m2, 96 m2
27 triệu
0989294869
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp