Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán chung cư Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán chung cư tại Mân Thái, Ngô Quyền-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 15h 22
Nguồn đăng: 15:22
48 m2 tới 79 m2
1.5 tỷ
0941212984

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Thọ Quang-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 20
Nguồn đăng: 15:20
74 m2, 48 m2
27 triệu
0905967622

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (11 tin khác)
Cập nhật 14h 58
Nguồn đăng: 11:15
70 m2, 100 m2, 77 m2
50 triệu
01667363678

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 58
Nguồn đăng: 09:00
25 m2 tới 305 m2

0935291907

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 58
Nguồn đăng: 08:48
70 m2, 100 m2, 48 m2
50 triệu
0935291907

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 58
Nguồn đăng: 08:43
70 m2, 100 m2, 48 m2
50 triệu
0935291907

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 58
Nguồn đăng: 08:43
70 m2, 100 m2, 48 m2
50 triệu
0935291907

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 58
Nguồn đăng: 08:43
70 m2, 100 m2, 48 m2
50 triệu
0935291907

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 58
Nguồn đăng: 08:43
70 m2, 100 m2, 48 m2
50 triệu
0935291907

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Phan Bá Phiến, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 37
Nguồn đăng: 01:37
51 m2 tới 500 m2

0905484765

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View, Thọ Quang-Sơn Trà  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 43
Nguồn đăng: 13:43
97 m2
700 triệu
0915859454

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View, Thọ Quang, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 43
Nguồn đăng: 13:43
97 m2
700 triệu
0915859454

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Thọ Quang-Sơn Trà  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 43
Nguồn đăng: 13:43
50 m2, 97 m2
700 triệu
0915859454

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Thọ Quang-Sơn Trà  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 43
Nguồn đăng: 13:43
50 m2, 97 m2
450 triệu tới 700 triệu
0915859454

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Thọ Quang-Sơn Trà  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 43
Nguồn đăng: 13:43
50 m2, 97 m2
450 triệu tới 700 triệu
0915859454

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 21
Nguồn đăng: 08:24
70 m2, 100 m2

0905424153

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Phan Bá Phiến, Sơn Trà Ocean View, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 16
Nguồn đăng: 00:16

01266709667

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 10
Nguồn đăng: 11:10
1.3 tỷ
0935810423

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 10
Nguồn đăng: 11:10
48 m2 tới 227 m2

0905484765

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (3 tin khác)
Cập nhật 10h 36
Nguồn đăng: 10:36
25 m2 tới 96 m2
1.39 tỷ
01656403738

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (3 tin khác)
Cập nhật 10h 35
Nguồn đăng: 10:35
25 m2 tới 96 m2
1.39 tỷ
01656403738

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (3 tin khác)
Cập nhật 10h 35
Nguồn đăng: 10:35
25 m2 tới 96 m2
1.39 tỷ
01656403738

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View, Đinh Công Trứ-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 21
Nguồn đăng: 10:21
25 m2, 77 m2
1.3 tỷ
01266709667

Bán chung cư tại Ngô Quyền, Sơn Trà Ocean View-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 21
Nguồn đăng: 10:21
50 m2 tới 300 m2
1.39 tỷ tới 1.825 tỷ
09849535650

Bán chung cư tại Ngô Quyền-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 45
Nguồn đăng: 09:43
25 m2, 74 m2

0905630751
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp