Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất An Đông, Huế, Thừa Thiên Huế - Tin môi giới

Bán đất tại An Đông-Huế  (8 tin khác)
Cập nhật 15:33 23/11
Nguồn đăng: 23/11
12 m2 tới 500 m2

01258503784

Bán đất tại An Cựu, An Cựu City, An Đông, Quốc Lộ 1A, Võ Nguyên Giáp-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 14:37 23/11
Nguồn đăng: 23/11
192 m2, 150 m2, 112 m2
1.5 tỷ
0962792764

Bán đất tại An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 10:39 23/11
Nguồn đăng: 23/11
100 m2, 82 m2, 15 m2
465 triệu
01223456381

Bán đất tại An Đông, Hoàng Quốc Việt-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 23:04 22/11
Nguồn đăng: 22/11
12 m2, 500 m2, 14 m2
1.344 tỷ
01666156470

Bán đất tại An Đông-Huế  (9 tin khác)
Cập nhật 22:21 22/11
Nguồn đăng: 22/11
1.344 tỷ tới 1000 tỷ
0903502856

Bán đất tại An Cựu, An Đông-Huế  (5 tin khác)
Cập nhật 18:37 22/11
Nguồn đăng: 22/11
112 m2 tới 170 m2
12 triệu
0936917095

Bán đất tại An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 18:19 22/11
Nguồn đăng: 03/12
119 m2, 500 m2, 120 m2
1.344 tỷ tới 1000 tỷ
0932468459

Bán đất tại An Cựu, An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 18:12 22/11
Nguồn đăng: 22/11
112 m2 tới 170 m2
5 triệu tới 12 triệu
0898214175

Bán đất tại An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 18:11 22/11
Nguồn đăng: 22/11
12 m2 tới 170 m2
1000 tỷ
0898214175

Bán đất tại An Đông, Hoàng Quốc Việt-Huế  (3 tin khác)
Cập nhật 17:32 22/11
Nguồn đăng: 22/11
158 m2, 500 m2, 157 m2
200 triệu
0901143138

Bán đất tại An Đông, Hoàng Quốc Việt-Huế  (2 tin khác)
Cập nhật 16:45 22/11
Nguồn đăng: 22/11
158 m2, 5 m2, 50000 m2
630 triệu
0968329294

Bán đất tại An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 15:54 22/11
Nguồn đăng: 22/11
113 m2, 15 m2
1.3 tỷ tới 1000 tỷ
0905976203

Bán đất tại An Đông-Huế  (5 tin khác)
Cập nhật 15:37 22/11
Nguồn đăng: 22/11
12 m2 tới 500 m2
13 triệu
0936917095

Bán đất tại An Đông-Huế  (9 tin khác)
Cập nhật 15:11 22/11
Nguồn đăng: 22/11
1.344 tỷ tới 1000 tỷ
0903502856

Bán đất tại An Đông, Võ Nguyên Giáp-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 15:01 22/11
Nguồn đăng: 22/11
12 m2 tới 500 m2
1.344 tỷ
0932468459

Bán đất tại An Đông, Hoàng Quốc Việt-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 14:47 22/11
Nguồn đăng: 22/11
12 m2 tới 500 m2
13 triệu
0886340342

Bán đất tại An Đông-Huế  (7 tin khác)
Cập nhật 14:12 22/11
Nguồn đăng: 22/11
115 m2 tới 900 m2
3.003 tỷ
0933736461

Bán đất tại An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 14:09 22/11
Nguồn đăng: 22/11
500 m2, 112 m2
5 triệu tới 12 triệu
0888770488

Bán đất tại An Đông, Quốc Lộ 1A, Võ Nguyên Giáp-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 10:28 22/11
Nguồn đăng: 22/11
113 m2, 112 m2
1.3 tỷ
0905976203

Bán đất tại An Đông, Võ Nguyên Giáp-Huế  (9 tin khác)
Cập nhật 09:04 22/11
Nguồn đăng: 21/11
120 m2, 112 m2
12 triệu
0901901303

Bán đất tại An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 00:26 22/11
Nguồn đăng: 14/07
105 m2, 430 m2
430 triệu
0905257672

Bán đất tại An Đông-Huế  (10 tin khác)
Cập nhật 23:31 21/11
Nguồn đăng: 21/11
68 m2, 67 m2
750 triệu
0905963626

Bán đất tại An Đông-Huế  (3 tin khác)
Cập nhật 22:35 21/11
Nguồn đăng: 21/11
144 m2, 112 m2, 196 m2

0912832477

Bán đất tại An Đông-Huế  (3 tin khác)
Cập nhật 22:35 21/11
Nguồn đăng: 21/11
140 m2, 112 m2, 196 m2

0912832477

Bán đất tại An Đông, Hoàng Quốc Việt-Huế  (9 tin khác)
Cập nhật 14:36 21/11
Nguồn đăng: 21/11
158 m2, 12 m2, 157 m2
615 triệu tới 630 triệu
0901901303
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp