Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Bắc Ninh, Bắc Ninh - Tin môi giới

Bán đất tại Vân Dương-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 48
Nguồn đăng: 11:48
180 m2
3.76 tỷ
0916155088

Bán đất tại Vạn An-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 47
Nguồn đăng: 11:47
81 m2
1.35 tỷ
0969770883

Bán đất tại Hòa Long-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 32
Nguồn đăng: 11:32
81 m2
2.7 tỷ
0916155088

Bán đất tại -Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 30
Nguồn đăng: 11:30
117 m2

0982714166

Bán đất tại Đấu Mã-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 14
Nguồn đăng: 11:14
180 m2, 240 m2, 120 m2
100 triệu
0981322882

Bán đất tại Đại Phúc-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 14
Nguồn đăng: 00:00
120 m2 tới 600 m2
20.5 triệu
0979537465

Bán đất tại -Bắc Ninh
Cập nhật 10h 00
Nguồn đăng: 10:00
1 triệu
01683720046

Bán đất tại Đại Phúc-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 55
Nguồn đăng: 09:55
71 m2

0936922886

Bán đất tại Vũ Ninh-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 34
Nguồn đăng: 00:00
120 m2
100 triệu
0979883009

Bán đất tại Quốc Lộ 1A, Đại Phúc-Bắc Ninh  (4 tin khác)
Cập nhật 09h 24
Nguồn đăng: 09:00
120 m2 tới 500 m2

0972881994

Bán đất tại Hoàng Hoa Thám-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 10
Nguồn đăng: 09:10
107 m2

01659567782

Bán đất tại -Bắc Ninh  (1 tin khác)
Cập nhật 09h 09
Nguồn đăng: 09:09
117 m2

0988317735

Bán đất tại Vân Dương-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 29
Nguồn đăng: 08:29
90 m2, 5 m2
1.95 tỷ
01679646340

Bán đất tại Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 58
Nguồn đăng: 00:00
164 m2
6.5 tỷ
0915261466

Bán đất tại Vân Dương-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 45
Nguồn đăng: 05:45
90 m2

01679646340

Bán đất tại -Bắc Ninh
Cập nhật 00h 28
Nguồn đăng: 00:28

0969126777

Bán đất tại Vân Dương-Bắc Ninh  (5 tin khác)
Cập nhật 22:34 22/01
Nguồn đăng: 22/01
90 m2

0987010333

Bán đất tại Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 22:31 22/01
Nguồn đăng: 22/01
80 m2
1.67 tỷ
01659567782

Bán đất tại Kinh Bắc, Vũ Ninh-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 22:31 22/01
Nguồn đăng: 22/01
76 m2
1.9 tỷ
01659567782

Bán đất tại Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 22:31 22/01
Nguồn đăng: 22/01
81 m2
2.8 tỷ
01659567782

Bán đất tại Vạn An-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 22:02 22/01
Nguồn đăng: 22/01
81 m2
1.35 tỷ
0982472350

Bán đất tại Bình Than, Đại Phúc-Bắc Ninh  (4 tin khác)
Cập nhật 21:41 22/01
Nguồn đăng: 22/01
76 m2
2.7 tỷ
0869606188

Bán đất tại Đại Phúc-Bắc Ninh  (6 tin khác)
Cập nhật 20:10 22/01
Nguồn đăng: 22/01
95 m2

0964839841

Bán đất tại Đại Phúc-Bắc Ninh
Cập nhật 20:04 22/01
Nguồn đăng: 22/01
77 m2

0917050246

Bán đất tại Đại Phúc-Bắc Ninh  (4 tin khác)
Cập nhật 18:36 22/01
Nguồn đăng: 22/01
76 m2
2.7 tỷ
0869606188
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp