Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Bắc Ninh, Bắc Ninh - Tin môi giới

Bán đất tại Khả Lễ, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 50
Nguồn đăng: 20/09
5 m2 tới 80 m2
700 triệu
0979565131

Bán đất tại Lê Thái Tổ, Võ Cường-Bắc Ninh  (5 tin khác)
Cập nhật 01h 40
Nguồn đăng: 20/09
5 m2 tới 81 m2
700 triệu
0968518885

Bán đất tại Kinh Dương Vương-Bắc Ninh  (5 tin khác)
Cập nhật 22:25 20/09
Nguồn đăng: 12/10
5 m2 tới 80 m2
1.8 tỷ
01689925095

Bán nhà tại Kinh Bắc, Kinh Dương Vương-Bắc Ninh  (5 tin khác)
Cập nhật 21:46 20/09
Nguồn đăng: 20/09
80 m2, 30 m2
1.8 tỷ
01689925095

Bán đất tại Ngọc Hân Công Chúa, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 20:57 20/09
Nguồn đăng: 20/09
107 m2
7.2 tỷ
01627025555

Bán đất tại -Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 20:57 20/09
Nguồn đăng: 20/09
200 m2
3.55 tỷ
01627025555

Bán đất tại Kinh Bắc-Bắc Ninh  (2 tin khác)
Cập nhật 19:16 20/09
Nguồn đăng: 20/09
81 m2

0911052333

Bán đất tại Kinh Bắc-Bắc Ninh  (2 tin khác)
Cập nhật 17:40 20/09
Nguồn đăng: 20/09
81 m2

0911052333

Bán đất tại Thị Cầu-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 16:39 20/09
Nguồn đăng: 20/09
300 m2, 400 m2, 100 m2
920 triệu
0946671618

Bán đất tại Kinh Bắc-Bắc Ninh  (5 tin khác)
Cập nhật 16:33 20/09
Nguồn đăng: 20/09
81 m2, 200 m2, 500 m2
2.45 tỷ
01682804811

Bán đất tại Võ Cường-Bắc Ninh  (2 tin khác)
Cập nhật 16:33 20/09
Nguồn đăng: 20/09
81 m2, 200 m2, 500 m2
1.55 tỷ
0981467293

Bán đất tại Kinh Bắc, Lê Thái Tổ, Võ Cường-Bắc Ninh  (1 tin khác)
Cập nhật 15:33 20/09
Nguồn đăng: 20/09
90 m2, 50 m2
2.15 tỷ tới 2.2 tỷ
01678319666

Bán đất tại Bình Than, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 15:33 20/09
Nguồn đăng: 20/09
300 m2, 81 m2
4 tỷ
0977372875

Bán đất tại Hồ Ngọc Lân, Kinh Bắc-Bắc Ninh  (5 tin khác)
Cập nhật 15:22 20/09
Nguồn đăng: 20/09
300 m2, 81 m2, 200 m2
1.8 tỷ
01682804811

Bán đất tại Lê Thái Tổ, Võ Cường-Bắc Ninh  (5 tin khác)
Cập nhật 13:37 20/09
Nguồn đăng: 20/09
5 m2 tới 800 m2
1.5 tỷ tới 2.1 tỷ
0968518885

Bán đất tại Bình Than, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 12:55 20/09
Nguồn đăng: 20/09
77 m2, 78 m2
1.95 tỷ
0979565131

Bán đất tại Bình Than, Đại Phúc-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 12:54 20/09
Nguồn đăng: 20/09
80 m2
2.35 tỷ
0979565131

Bán đất tại Nam Sơn-Bắc Ninh  (9 tin khác)
Cập nhật 12:06 20/09
Nguồn đăng: 20/09
200 m2

0966624456

Bán đất tại Bình Than, Nguyễn Quyền, Nguyễn Trãi, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 12:14 20/09
Nguồn đăng: 20/09
72 m2, 10 m2, 18 m2
2 tỷ
0979565131

Bán đất tại Bình Than, Nguyễn Trãi, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 12:14 20/09
Nguồn đăng: 20/09
144 m2
7.5 tỷ
0977372875

Bán đất tại Bình Than, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 12:06 20/09
Nguồn đăng: 20/09
300 m2, 81 m2
4 tỷ
0977372875

Bán đất tại Kinh Bắc, Lê Thái Tổ, Võ Cường-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 11:54 20/09
Nguồn đăng: 20/09
90 m2, 50 m2
2.15 tỷ
0979565131

Bán đất tại Hoàng Long, Võ Cường-Bắc Ninh  (9 tin khác)
Cập nhật 11:57 20/09
Nguồn đăng: 20/09
500 m2, 270 m2, 600 m2

0941686112

Bán đất tại Khả Lễ, Võ Cường-Bắc Ninh  (2 tin khác)
Cập nhật 11:12 20/09
Nguồn đăng: 20/09
81 m2, 200 m2
700 triệu
0981467293

Bán đất tại Hồ Ngọc Lân, Kinh Bắc-Bắc Ninh  (10 tin khác)
Cập nhật 11:39 20/09
Nguồn đăng: 20/09
200 m2, 133 m2
4 tỷ
0945753925
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp