Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Bưng Ông Thoàn, Quận 9, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 18h 26
Nguồn đăng: 18:26
23 m2, 150 m2
3 tỷ
0937747264

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 12
Nguồn đăng: 13:49
141 m2
21.2 triệu
0964417150

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Trường Thạnh-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 23
Nguồn đăng: 07:45
34000 m2
200 triệu tới 1.13 tỷ
0933889327

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 01
Nguồn đăng: 10:01
500 m2, 52 m2
1.365 triệu
0909854698

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 06
Nguồn đăng: 10:06
56 m2
1.545 tỷ
0938767377

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 05
Nguồn đăng: 10:05
12 m2, 110 m2
22.8 triệu tới 228 triệu
0914920202

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Q9-Quận 9  (8 tin khác)
Cập nhật 09h 08
Nguồn đăng: 09:08
50 m2
1.2 tỷ
0984027076

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Duy Trinh-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 55
Nguồn đăng: 06:55
88 m2, 110 m2, 111 m2
2.2 tỷ
0938566976

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Duy Trinh-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 44
Nguồn đăng: 18/09
88 m2, 110 m2, 111 m2
2.2 tỷ
0938566976

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 15
Nguồn đăng: 18/09
88 m2, 110 m2, 111 m2
2.2 tỷ
0938566976

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 18:19 18/09
Nguồn đăng: 18/09
85 m2, 50 m2
2.6 tỷ
0968456146

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 15:47 18/09
Nguồn đăng: 18/09
4450 m2
40 tỷ
0908296370

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 12:18 18/09
Nguồn đăng: 18/09
85 m2, 50 m2
30 triệu tới 2.6 tỷ
0968456146

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (8 tin khác)
Cập nhật 15:46 17/09
Nguồn đăng: 17/09
545 m2, 56 m2
1.54 tỷ tới 1.545 tỷ
0936647822

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 14:40 17/09
Nguồn đăng: 17/09
5 m2 tới 85 m2
2.75 tỷ
0902817805

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Villa Park-Quận 9  (8 tin khác)
Cập nhật 11:32 17/09
Nguồn đăng: 17/09
545 m2, 56 m2
1.545 tỷ
0936647822

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (9 tin khác)
Cập nhật 07:17 17/09
Nguồn đăng: 16/09
87 m2
2.1 tỷ
0968334462

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 20:17 16/09
Nguồn đăng: 16/09
52 m2
1.49 tỷ
0962707901

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 12:12 16/09
Nguồn đăng: 16/09
120 m2, 175 m2
28.5 triệu
0966064346

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Q9, Villa Park-Quận 9  (8 tin khác)
Cập nhật 12:07 16/09
Nguồn đăng: 16/09
80 m2, 120 m2
25 triệu tới 35 triệu
0903641406

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Q9, Villa Park-Quận 9  (8 tin khác)
Cập nhật 12:07 16/09
Nguồn đăng: 16/09
80 m2, 120 m2
25 triệu tới 35 triệu
0903641406

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Q9-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 11:05 16/09
Nguồn đăng: 16/09
100 m2, 101 m2

0911177250

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 10:28 16/09
Nguồn đăng: 16/09
215 m2
2.7 tỷ
0966010709

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 10:16 16/09
Nguồn đăng: 16/09
140 m2, 120 m2, 112 m2
11 triệu
0918063156

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (9 tin khác)
Cập nhật 10:15 16/09
Nguồn đăng: 16/09
87 m2
2.1 tỷ
0968334462
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp