Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Bưng Ông Thoàn, Quận 9, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 52
Nguồn đăng: 25/08
52 m2, 53 m2
1.396 triệu tới 26.6 triệu
0949687878

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 52
Nguồn đăng: 10/10
30 m2 tới 109 m2
2.85 tỷ
0914920202

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (11 tin khác)
Cập nhật 23:08 23/11
Nguồn đăng: 23/11
100 m2
12 triệu
0905378342

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 23:07 23/11
Nguồn đăng: 23/11
14 m2 tới 80 m2
16 triệu tới 850 triệu
0968456146

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Duy Trinh-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 23:07 23/11
Nguồn đăng: 23/11
70 m2 tới 105 m2
3.6 tỷ
0968456146

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 23:07 23/11
Nguồn đăng: 23/11
109 m2, 500 m2
3.7 tỷ
0968456146

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 23:07 23/11
Nguồn đăng: 23/11
85 m2, 50 m2
30 triệu tới 2.6 tỷ
0968456146

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 22:34 23/11
Nguồn đăng: 23/11
70 m2, 60 m2
1.6 tỷ
0934852759

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Liên Phường, Phú Hữu, Q9, Villa Park-Quận 9  (8 tin khác)
Cập nhật 22:29 23/11
Nguồn đăng: 23/11
51 m2 tới 80 m2
1.6 tỷ
0936144535

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Q9-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 17:28 23/11
Nguồn đăng: 23/11
57 m2, 101 m2
1.6 tỷ
0949238038

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 16:48 23/11
Nguồn đăng: 23/11
60 m2, 2 m2
1.6 tỷ
0902368481

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (5 tin khác)
Cập nhật 15:47 23/11
Nguồn đăng: 23/11
54 m2
1.4 tỷ
0962707901

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 15:20 23/11
Nguồn đăng: 23/11
300 m2, 56 m2

0906498366

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Villa Park-Quận 9  (2 tin khác)
Cập nhật 14:37 23/11
Nguồn đăng: 23/11
60 m2, 500 m2
1.43 tỷ
01297774555

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Liên Phường, Q9, Villa Park-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 14:33 23/11
Nguồn đăng: 23/11
52 m2 tới 560 m2
1.26 tỷ tới 1.56 tỷ
0902904492

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Q9-Quận 9  (9 tin khác)
Cập nhật 14:20 23/11
Nguồn đăng: 23/11
85 m2, 86 m2
2.016 tỷ
0901308330

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 13:44 23/11
Nguồn đăng: 23/11
80 m2, 60 m2
25 triệu tới 820 triệu
0909196325

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 12:17 23/11
Nguồn đăng: 23/11
50 m2
1.34 tỷ
0909474164

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 10:19 23/11
Nguồn đăng: 23/11
65 m2

0937002860

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (9 tin khác)
Cập nhật 09:50 23/11
Nguồn đăng: 23/11
60 m2
790 triệu
0918785458

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 08:57 23/11
Nguồn đăng: 23/11
88 m2, 110 m2, 111 m2
2 tỷ tới 2.112 tỷ
0938566976

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Liên Phường, Nguyễn Duy Trinh, Park Riverside, Phú Hữu, Q9-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 08:33 23/11
Nguồn đăng: 23/11
70 m2
1 tỷ
0932164916

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Liên Phường, Phước Long B, Q9-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 08:33 23/11
Nguồn đăng: 23/11
50 m2
1.25 tỷ
0932164916

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 08:06 23/11
Nguồn đăng: 23/11
112 m2, 100 m2

0934891481

Bán đất tại Bưng Ông Thoàn, Q9-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 07:58 23/11
Nguồn đăng: 23/11
62 m2
1.67 tỷ
0911228834
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp