Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh - Tin môi giới

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (1 tin khác)
Cập nhật 14:02 10/09
Nguồn đăng: 10/09
60 m2

0966062585

Bán đất tại Bãi Cháy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (8 tin khác)
Cập nhật 02:08 10/09
Nguồn đăng: 08/09
230 m2

0915118082

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (2 tin khác)
Cập nhật 10:19 07/09
Nguồn đăng: 07/09
90 m2
468 triệu
01696070199

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (9 tin khác)
Cập nhật 23:11 24/08
Nguồn đăng: 24/08
60 m2

01649826737

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (9 tin khác)
Cập nhật 12:13 24/08
Nguồn đăng: 24/08

01649826737

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 38
Nguồn đăng: 19/08

0934304119

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (9 tin khác)
Cập nhật 07:36 31/07
Nguồn đăng: 30/07
60 m2
13 triệu
01649826737

Bán đất tại Hà Khẩu, Hùng Thắng, Hạ Long-Hạ Long  (1 tin khác)
Cập nhật 14:29 01/07
Nguồn đăng: 01/07
450 triệu
0913391800

Bán đất tại Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (2 tin khác)
Cập nhật 17:20 12/08
Nguồn đăng: 03/05
6 m2 tới 800 m2
6 triệu tới 7 triệu
0934226828
Trang 1,