Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh - Tin môi giới

Bán đất tại Hà Khẩu-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 08:28 10/02
Nguồn đăng: 10/02
60 m2

01636252939

Bán đất tại Hà Khẩu-Hạ Long  (3 tin khác)
Cập nhật 10:29 09/02
Nguồn đăng: 09/02
60 m2
630 triệu
0937851886

Bán đất tại Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 10:07 09/02
Nguồn đăng: 09/02
60 m2

01636252939

Bán đất tại Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 09:44 08/02
Nguồn đăng: 08/02
60 m2

01636252939

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (7 tin khác)
Cập nhật 12:45 07/02
Nguồn đăng: 07/02
60 m2

01649826737

Bán đất tại Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 19:04 06/02
Nguồn đăng: 06/02
60 m2

01636252939

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long, Tuần Châu-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 12:06 06/02
Nguồn đăng: 06/02
300 m2
16.5 triệu
0888635536

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 09:00 02/02
Nguồn đăng: 02/02
60 m2

01636252939

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 08:59 02/02
Nguồn đăng: 02/02
60 m2

01636252939

Bán đất tại Hà Khẩu, Hùng Thắng, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 13:58 31/01
Nguồn đăng: 31/01
240 m2
3.6 tỷ
0888635536

Bán đất tại Hà Khẩu-Hạ Long  (1 tin khác)
Cập nhật 07:41 22/01
Nguồn đăng: 22/01
150 m2

01657170148

Bán đất tại Hà Khẩu-Hạ Long  (1 tin khác)
Cập nhật 07:41 22/01
Nguồn đăng: 22/01
150 m2

01657170148

Bán đất tại Bãi Cháy, Hà Khẩu-Hạ Long  (3 tin khác)
Cập nhật 23:11 18/01
Nguồn đăng: 18/01
60 m2

0937851886

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (5 tin khác)
Cập nhật 12:09 14/01
Nguồn đăng: 14/01
63 m2

01677175899

Bán nhà tại Hà Khẩu, Hạ Long, Quốc Lộ 18A-Hạ Long  (1 tin khác)
Cập nhật 08:17 03/01
Nguồn đăng: 02/01
744 m2 tới 1800 m2
19.2 triệu
0963273150

Bán đất tại Bãi Cháy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (3 tin khác)
Cập nhật 29/12/17
Nguồn đăng: 14:38 29/12/2017
192 m2, 10 m2, 15 m2
5.7 triệu
01694788799

Bán đất tại Bãi Cháy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (3 tin khác)
Cập nhật 29/12/17
Nguồn đăng: 14:31 29/12/2017
192 m2, 10 m2, 15 m2
5.7 triệu
01694788799

Bán đất tại Bãi Cháy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (3 tin khác)
Cập nhật 29/12/17
Nguồn đăng: 14:30 29/12/2017
192 m2, 10 m2, 15 m2
5.7 triệu
01694788799

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (3 tin khác)
Cập nhật 21/12/17
Nguồn đăng: 11:39 21/12/2017
192 m2
5.7 triệu
01694788799

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (10 tin khác)
Cập nhật 17/12/17
Nguồn đăng: 21:04 17/12/2017
60 m2

0936697569

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (7 tin khác)
Cập nhật 23/11/17
Nguồn đăng: 14:27 23/11/2017
60 m2
13 triệu
01649826737

Bán đất tại Bãi Cháy, Cái Dăm, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (9 tin khác)
Cập nhật 16/11/17
Nguồn đăng: 16:30 16/11/2017
330 m2

0988820260

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (7 tin khác)
Cập nhật 15/10/17
Nguồn đăng: 10:55 15/10/2017
80 m2, 100 m2

0934304119

Bán đất tại Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (8 tin khác)
Cập nhật 09/10/17
Nguồn đăng: 19:52 09/10/2017
60 m2

01686792316

Bán đất tại Bãi Cháy, Hà Khẩu, Hạ Long-Hạ Long  (6 tin khác)
Cập nhật 01/10/17
Nguồn đăng: 11:00 01/10/2017
60 m2 tới 500 m2
6 triệu tới 7 triệu
0936094206
Trang 1,