Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội - Tin môi giới

Bán đất tại Học Viện Quốc Phòng, Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 01:21 24/09
Nguồn đăng: 24/09
62 m2 tới 500 m2
1.2 tỷ tới 2.7 tỷ
01652271990

Bán đất tại Hồ Tây-Tây Hồ  (1 tin khác)
Cập nhật 15:35 23/09
Nguồn đăng: 23/09
200 m2, 160 m2, 360 m2
20 tỷ
01688351980

Bán đất tại Hồ Tây, Nhật Tân, Tây Hồ, Võ Chí Công, Xuân La-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 02:28 23/09
Nguồn đăng: 23/09
33 m2 tới 700 m2
4.41 tỷ
0975068602

Bán đất tại An Dương, An Dương Vương, Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 11:55 22/09
Nguồn đăng: 22/09
82 m2

0941069148

Bán đất tại An Dương, An Dương Vương, Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 11:40 22/09
Nguồn đăng: 22/09
3000 m2

0941069148

Bán nhà tại Hoàng Quốc Việt, Hồ Tây, Tây Hồ, Xuân La-Tây Hồ  (8 tin khác)
Cập nhật 14:47 21/09
Nguồn đăng: 21/09
90 m2 tới 13925 m2
140 triệu
0941265668

Bán đất tại Hoàng Quốc Việt, Hồ Tây, Tây Hồ, Võ Chí Công, Xuân La-Tây Hồ  (9 tin khác)
Cập nhật 14:47 21/09
Nguồn đăng: 21/09
120 m2, 175 m2
140 triệu
0902223536

Bán đất tại Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 10:31 21/09
Nguồn đăng: 21/09
90 m2 tới 175 m2
130 triệu tới 140 triệu
0913078636

Bán đất tại Hồ Tây, Starlake Hà Nội, Tây Hồ-Tây Hồ  (5 tin khác)
Cập nhật 09:34 21/09
Nguồn đăng: 00:00 23/02/2020
132 m2 tới 400 m2
100 triệu tới 150 triệu
0979192360

Bán đất tại Hồ Tây, Starlake Hà Nội, Tây Hồ-Tây Hồ  (5 tin khác)
Cập nhật 09:34 21/09
Nguồn đăng: 00:00 26/01/2020
220 m2 tới 400 m2
120 triệu tới 130 triệu
0979192360

Bán đất tại Hồ Tây, Tây Hồ, Xuân La-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 18:55 20/09
Nguồn đăng: 20/09
78 m2
6 tỷ
0972700793

Bán đất tại Hồ Tây, Nhật Tân, Tây Hồ, Võ Chí Công, Xuân La-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 10:34 20/09
Nguồn đăng: 20/09
700 m2, 65 m2

0945093986

Bán đất tại Hồ Tây, Nhật Tân, Tây Hồ, Võ Chí Công, Xuân La-Tây Hồ  (9 tin khác)
Cập nhật 15:57 19/09
Nguồn đăng: 19/09
700 m2, 65 m2
118 triệu
0936020892

Bán đất tại Hồ Tây, Tây Hồ, Xuân Diệu-Tây Hồ  (8 tin khác)
Cập nhật 05:04 24/09
Nguồn đăng: 19/09
300 m2
105 tỷ
0964918484

Bán đất tại Hồ Tây, Lạc Long Quân, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 23:58 22/09
Nguồn đăng: 18/09
103 m2
5.5 tỷ
0989259468

Bán đất tại Bưởi, Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 19:18 18/09
Nguồn đăng: 18/09
90 m2 tới 175 m2
130 triệu
0913078636

Bán đất tại Hồ Tây, Nhật Tân, Tây Hồ, Võ Chí Công, Xuân La-Tây Hồ  (9 tin khác)
Cập nhật 16:58 24/09
Nguồn đăng: 18/09
700 m2, 64 m2

0936020892

Bán nhà tại Hồ Tây, Quảng An, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Xuân Diệu, Đặng Thai Mai-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 06:33 17/09
Nguồn đăng: 17/09
80 m2, 270 m2
9.5 tỷ
0983058130

Bán đất tại Hồ Tây, Nước Phần Lan, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 07:46 20/09
Nguồn đăng: 16/09
55 m2
100 triệu
0963906328

Bán đất tại Hoàng Quốc Việt, Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (8 tin khác)
Cập nhật 16:38 15/09
Nguồn đăng: 15/09
90 m2 tới 13925 m2
140 triệu
0941265668

Bán đất tại Hoàng Quốc Việt, Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 14:01 20/09
Nguồn đăng: 15/09
90 m2 tới 175 m2
145 triệu
0948638811

Bán đất tại Hồ Tây, Nhật Tân, Tây Hồ, Võ Chí Công, Xuân La-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 03:35 23/09
Nguồn đăng: 15/09
10 m2 tới 700 m2
3.465 tỷ
0936358981

Bán đất tại Hồ Tây, Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Xuân La-Tây Hồ  (9 tin khác)
Cập nhật 10:31 14/09
Nguồn đăng: 14/09
88 m2
19 tỷ
0977741208

Bán đất tại Hồ Tây, Lạc Long Quân, Tây Hồ-Tây Hồ  (2 tin khác)
Cập nhật 16:14 13/09
Nguồn đăng: 13/09
117 m2

0978228555

Bán đất tại Hoàng Quốc Việt, Hồ Tây, Tây Hồ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 36
Nguồn đăng: 12/09
90 m2, 175 m2, 119 m2
140 triệu tới 280 triệu
0976488683
Trang 1, 2, 3, Tiếp