Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Trần Cừ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 22:04 20/09
Nguồn đăng: 20/09
85 m2
1.92 tỷ
0914894477

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 20:46 20/09
Nguồn đăng: 20/09
85 m2, 8 m2
1.92 tỷ
0914894477

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 17:32 20/09
Nguồn đăng: 20/09
72 m2, 75 m2
1.05 tỷ tới 1.1 tỷ
01215632748

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 16:11 20/09
Nguồn đăng: 20/09
75 m2
1.36 tỷ
0935156059

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập, Lê Quang Sung-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 15:21 20/09
Nguồn đăng: 20/09
240 m2, 242 m2
9.7 tỷ
0905496578

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (9 tin khác)
Cập nhật 07:01 20/09
Nguồn đăng: 20/09
75 m2, 4 m2
1.18 tỷ
0905694631

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Mẹ Nhu-Thanh Khê  (2 tin khác)
Cập nhật 19:04 19/09
Nguồn đăng: 19/09
122 m2

0906407947

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 20:52 18/09
Nguồn đăng: 18/09
16 m2, 72 m2, 74 m2
1.12 tỷ
0914894477

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Lý Triện, Nguyễn Đình Tựu-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 10:30 16/09
Nguồn đăng: 16/09
90 m2

0935187756

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 09:27 16/09
Nguồn đăng: 14/09
123 m2
1.7 tỷ tới 2 tỷ
01287778333

Bán đất tại An Khê, Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 15:12 15/09
Nguồn đăng: 15/09
123 m2
1.71 tỷ
0949707794

Bán đất tại An Khê, Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 14:18 15/09
Nguồn đăng: 15/09
123 m2, 122 m2
1.72 tỷ
0949707794

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Đông-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 11:04 15/09
Nguồn đăng: 15/09
90 m2
530 triệu
0906366525

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 09:20 15/09
Nguồn đăng: 15/09
122 m2
2.1 tỷ
0905507770

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập, Nguyễn Phước Nguyên, Phạm Nhữ Tăng, Trần Cao Vân, Trần Xuân Lê-Thanh Khê  (8 tin khác)
Cập nhật 23:05 13/09
Nguồn đăng: 13/09
33 m2 tới 85 m2
560 triệu tới 1.1 tỷ
0905597139

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Hàm Nghi, Vĩnh Trung-Thanh Khê  (9 tin khác)
Cập nhật 14:20 18/09
Nguồn đăng: 13/09
73 m2, 18 m2
2.7 tỷ
0931999369

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Trần Xuân Lê-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 13:24 12/09
Nguồn đăng: 12/09

0905431952

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Trần Xuân Lê-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 17:26 11/09
Nguồn đăng: 11/09

0935670013

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập, Nguyễn Tất Thành, Phú Lộc, Trần Cừ, Trần Xuân Lê-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 10:30 10/09
Nguồn đăng: 10/09
42 m2, 100 m2, 104 m2
2.45 tỷ
0905981348

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 10:40 10/09
Nguồn đăng: 10/09
85 m2
1.85 tỷ
0905981348

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Trần Xuân Lê-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 07:18 09/09
Nguồn đăng: 09/09

0905431952

Bán đất tại Cù Chính Lan, Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập-Thanh Khê  (8 tin khác)
Cập nhật 09:20 05/09
Nguồn đăng: 05/09
85 m2, 40 m2
1.15 tỷ
0911333276

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ-Thanh Khê  (9 tin khác)
Cập nhật 15:28 04/09
Nguồn đăng: 04/09
243 m2, 245 m2
5.4 tỷ
0905465793

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Lê Duẩn, Lý Triện, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh, Thái Thị Bôi, Trần Cao Vân, Ông Ích Khiêm-Thanh Khê  (10 tin khác)
Cập nhật 17:27 29/08
Nguồn đăng: 29/08
7 m2 tới 3000 m2
1.05 tỷ tới 35 tỷ
0905697582

Bán đất tại Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập, Nguyễn Tất Thành, Phú Lộc, Trần Cừ, Trần Xuân Lê-Thanh Khê  (3 tin khác)
Cập nhật 06:42 28/08
Nguồn đăng: 28/08
42 m2, 100 m2, 104 m2
2.45 tỷ
0941357333
Trang 1, 2, Tiếp