Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Lê Quý Đôn, Hải Châu, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 09:34 16/11
Nguồn đăng: 16/11
21 m2 tới 500 m2
3.8 triệu
0935678811

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 09:33 16/11
Nguồn đăng: 16/11
120 m2
17 tỷ
0935678811

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 09:14 14/11
Nguồn đăng: 09:14 11/02/2018
100 m2, 14 m2
575 triệu
0868001768

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (9 tin khác)
Cập nhật 08:40 01/11
Nguồn đăng: 01/11
20 m2, 100 m2
490 triệu
0911030200

Bán đất tại Hòa Cường Nam, Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 09:52 27/10
Nguồn đăng: 27/10
4 m2 tới 200 m2
430 triệu
0973870608

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 08:42 27/10
Nguồn đăng: 27/10
110 m2
540 triệu
0906518528

Bán đất tại Hòa Cường Nam, Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 20:38 20/10
Nguồn đăng: 03/09
108 m2, 107 m2
110 triệu
0905877526

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 08:32 17/10
Nguồn đăng: 17/10

0934733230

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 08:49 16/10
Nguồn đăng: 16/10

0901989195

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 08:55 15/10
Nguồn đăng: 15/10

0901989195

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 07:54 15/10
Nguồn đăng: 15/10

0935391761

Bán nhà tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (9 tin khác)
Cập nhật 11:20 10/10
Nguồn đăng: 10/10
150 m2

0947998717

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 14:15 02/10
Nguồn đăng: 02/10
8 m2 tới 500 m2
430 triệu
0935376028

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (8 tin khác)
Cập nhật 16:24 18/09
Nguồn đăng: 18/09
8 m2 tới 500 m2
4.3 triệu
0935666198

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (10 tin khác)
Cập nhật 11:05 16/08
Nguồn đăng: 16/08
100 m2

01222407402

Bán đất tại Lê Quý Đôn-Hải Châu  (2 tin khác)
Cập nhật 15:19 13/07
Nguồn đăng: 13/07
500 m2, 11 m2, 303 m2
90 triệu
0899469686
Trang 1,