Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Liên Hoa, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán đất tại Liên Hoa, Lương Định Của, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 09
Nguồn đăng: 07:09
16 m2 tới 240 m2
1.4 tỷ
0968096165

Bán đất tại Liên Hoa, Lương Định Của, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 21
Nguồn đăng: 20/12
16 m2 tới 240 m2
1.4 tỷ
0968096165

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 23:19 20/09
Nguồn đăng: 20/09
73 m2
436 triệu
0917368345

Bán đất tại 23/10, Liên Hoa, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh-Nha Trang
Cập nhật 08:11 20/09
Nguồn đăng: 20/09
100 m2, 73 m2, 215 m2
500 triệu
0941863494

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 15:49 19/09
Nguồn đăng: 19/09
20 m2
450 triệu
0969900008

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 11:47 19/09
Nguồn đăng: 19/12
300 m2, 200 m2, 75 m2
5 triệu
0905302664

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 12:22 18/09
Nguồn đăng: 18/09
90 m2, 30 m2
550 triệu
0917368345

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (3 tin khác)
Cập nhật 14:22 14/09
Nguồn đăng: 14/09
73 m2
420 triệu
0973520184

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 23:41 13/09
Nguồn đăng: 13/09
60 m2, 500 m2
360 triệu
0903546260

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 11:10 13/09
Nguồn đăng: 13/09
128 m2, 400 m2, 100 m2
395 triệu
0986346488

Bán đất tại Liên Hoa, Lương Định Của, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 10:10 10/09
Nguồn đăng: 10/09
70 m2, 73 m2
430 triệu
01269497939

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 10:30 09/09
Nguồn đăng: 09/09
360 triệu
01626965262

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 13:55 05/09
Nguồn đăng: 05/09
60 m2
360 triệu
0935600587

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 13:55 05/09
Nguồn đăng: 05/09
60 m2, 65 m2
360 triệu
0934111486

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 23:39 07/09
Nguồn đăng: 02/09
72 m2, 71 m2, 60 m2
5.5 triệu tới 12.346 triệu
0941352753

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 13:34 01/09
Nguồn đăng: 01/09
300 m2, 71 m2, 5 m2
5.8 triệu
0905095958

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 02:26 01/09
Nguồn đăng: 31/08
73 m2
6.5 triệu
01222590248

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:14 29/08
Nguồn đăng: 29/08
500 m2
370 triệu
0934111486

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (7 tin khác)
Cập nhật 08:39 29/08
Nguồn đăng: 29/08
60 m2 tới 900 m2
360 triệu
0899328379

Bán đất tại Liên Hoa, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (4 tin khác)
Cập nhật 14:01 24/08
Nguồn đăng: 24/08
60 m2, 500 m2, 65 m2
360 triệu
0905388334

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 14:47 23/08
Nguồn đăng: 23/08
300 m2, 79 m2, 137 m2
433 triệu
0986346488

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang
Cập nhật 11:39 23/08
Nguồn đăng: 23/08
800 m2
360 triệu
01237990016

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 20:24 22/08
Nguồn đăng: 22/08
6 triệu tới 360 triệu
01666911266

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21h 33
Nguồn đăng: 21/08
900 m2, 60 m2, 65 m2
360 triệu
0934029509

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (4 tin khác)
Cập nhật 14:55 19/08
Nguồn đăng: 19/08
60 m2, 500 m2, 65 m2
360 triệu
0905388334
Trang 1, 2, Tiếp