Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Liên Hoa, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 42
Nguồn đăng: 13/09
300 m2, 106 m2, 68 m2
5 triệu
0905988081

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 20:00 17/11
Nguồn đăng: 24/08
72 m2
430 triệu
01269497939

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:48 17/11
Nguồn đăng: 09/09
3 m2 tới 300 m2
5 triệu
0905302664

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:06 17/11
Nguồn đăng: 11:06 11/05/2018
14 m2, 73 m2
6.5 triệu
0915113677

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07:26 16/11
Nguồn đăng: 09/08
68 m2 tới 300 m2
5 triệu
0909131826

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 23:58 15/11
Nguồn đăng: 08/08
70 m2
352 triệu
0898513348

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 19:11 14/11
Nguồn đăng: 07:11 11/02/2018
300 m2, 800 m2, 87 m2

0977589776

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 18:05 14/11
Nguồn đăng: 06:05 11/02/2018
300 m2, 800 m2, 87 m2

0905696502

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 08:56 14/11
Nguồn đăng: 08:56 11/02/2018
78 m2, 4 m2
468 triệu
01674698219

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:47 13/11
Nguồn đăng: 08/08
106 m2, 70 m2, 68 m2
5 triệu
0905225055

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:07 11/11
Nguồn đăng: 08/08
106 m2, 800 m2, 68 m2
350 triệu
0907716722

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang
Cập nhật 06:13 11/11
Nguồn đăng: 23/08
60 m2, 82 m2, 68 m2
375 triệu
0123225869

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Điềm Trung-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 19:34 10/11
Nguồn đăng: 10/11
4 m2
468 triệu
0972154147

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07:58 10/11
Nguồn đăng: 10/11
78 m2, 4 m2
468 triệu
01674698219

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 12:57 09/11
Nguồn đăng: 07/11
108 m2, 72 m2, 78 m2
5.7 triệu tới 6 triệu
0905302664

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 10:26 09/11
Nguồn đăng: 09/11
60 m2, 120 m2
4.5 triệu
0911861300

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 12:34 07/11
Nguồn đăng: 07/11
90 m2, 20 m2, 6 m2
585 triệu
0919644279

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 06:48 07/11
Nguồn đăng: 06/10
60 m2, 65 m2
360 triệu
0934111486

Bán đất tại Khánh Hòa., Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 17:06 03/11
Nguồn đăng: 03/11
500 m2, 94 m2
583 triệu
0905455474

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 06:58 02/11
Nguồn đăng: 02/11
800 m2, 60 m2
390 triệu
01626965262

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 06:44 02/11
Nguồn đăng: 06/10
60 m2
360 triệu
0935600587

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 08:13 01/11
Nguồn đăng: 01/11

0941554668

Bán đất tại Khánh Hòa., Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 16:24 31/10
Nguồn đăng: 31/10
800 m2, 60 m2
390 triệu
0905455474

Bán đất tại 23/10, Liên Hoa, Việt Nam, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 06:06 27/10
Nguồn đăng: 27/10
250 m2, 100 m2
530 triệu
0934886094

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (4 tin khác)
Cập nhật 09:17 26/10
Nguồn đăng: 31/08
73 m2
6.5 triệu
01222590248
Trang 1, 2, Tiếp