Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Liên Hoa, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán đất tại Liên Hoa, Lương Định Của-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 17:39 21/01
Nguồn đăng: 21/01
140 m2
1.1 tỷ
01648588496

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 10:16 20/01
Nguồn đăng: 20/01
83 m2
581 triệu
0934797168

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:43 18/01
Nguồn đăng: 18/01
267 m2
6 triệu
0901905911

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Thạnh-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:28 18/01
Nguồn đăng: 18/01
267 m2, 60 m2, 207 m2
5.7 triệu
0964177768

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Hiệp-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 17:50 17/01
Nguồn đăng: 16/01
430 m2, 2200 m2
16.5 tỷ
0905100757

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Hiệp-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 15:13 16/01
Nguồn đăng: 16/01
430 m2, 2200 m2
7.5 triệu
0905100757

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 15:01 16/01
Nguồn đăng: 16/01
430 m2, 2200 m2
7.5 triệu
0905100757

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Thạnh-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:10 16/01
Nguồn đăng: 16/01
135 m2
670 triệu
0941767276

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:45 15/01
Nguồn đăng: 15/01
106 m2
690 triệu
0915113677

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 19:09 10/01
Nguồn đăng: 10/01
60 m2
390 triệu
01626965262

Bán đất tại 23/10, Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:08 09/01
Nguồn đăng: 09/01
265 m2, 197 m2
5 triệu tới 5.8 triệu
0901908039

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Điềm Trung-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:07 08/01
Nguồn đăng: 08/01
360 m2, 365 m2, 345 m2
1.3 tỷ
0941767276

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:26 05/01
Nguồn đăng: 05/01
90 m2, 100 m2
6.5 triệu tới 8 triệu
0918648889

Bán đất tại Khánh Hòa., Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 19:06 04/01
Nguồn đăng: 04/01
60 m2
400 triệu
01205993139

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:23 04/01
Nguồn đăng: 04/01
7 triệu tới 50 triệu
01299370016

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 29/12/17
Nguồn đăng: 10:14 29/12/2017
90 m2, 100 m2
6.5 triệu tới 8 triệu
0966454588

Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 29/12/17
Nguồn đăng: 10:10 29/12/2017
90 m2
6 triệu tới 8 triệu
0979181208

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 28/12/17
Nguồn đăng: 22:37 28/12/2017
85 m2, 100 m2
6.5 triệu tới 8 triệu
01685091488

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 28/12/17
Nguồn đăng: 20:49 28/12/2017
203 m2, 93 m2
6.5 triệu tới 8 triệu
01628101279

Bán đất tại Khánh Hòa., Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 28/12/17
Nguồn đăng: 14:56 28/12/2017
70 m2
7.5 triệu
0935871078

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 28/12/17
Nguồn đăng: 07:39 28/12/2017
115 m2
4 triệu
0905039402

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 27/12/17
Nguồn đăng: 22:40 27/12/2017
115 m2
4 triệu
0905039402

Bán đất tại Khánh Hòa., Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (4 tin khác)
Cập nhật 27/12/17
Nguồn đăng: 11:06 27/12/2017
60 m2
400 triệu
0905455474

  • dat (06:35 22/09/2017)
Bán đất tại Liên Hoa-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 14/12/17
Nguồn đăng: 14:29 14/12/2017
800 m2, 105 m2, 6 m2
6.5 triệu
0905175578

Bán đất tại Liên Hoa, Vĩnh Ngọc-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 30/11/17
Nguồn đăng: 08:17 30/11/2017
106 m2, 78 m2, 73 m2
477 triệu
0969900008
Trang 1, 2, 3, Tiếp