Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Phạm Văn Đồng, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 23
Nguồn đăng: 12:23
47 m2 tới 300 m2

0933759960

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 07
Nguồn đăng: 12:07
47 m2

0909319809

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 07
Nguồn đăng: 12:07
5 tỷ
0898683535

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 06
Nguồn đăng: 12:06
74 m2
51 triệu
0966124472

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 01
Nguồn đăng: 12:01
52 m2, 47 m2, 48 m2
2.6 tỷ
0935680039

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 18
Nguồn đăng: 11:18
5 tỷ
0898683535

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (9 tin khác)
Cập nhật 11h 18
Nguồn đăng: 11:18
74 m2, 51 m2
51 triệu tới 58 triệu
0937826227

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 17
Nguồn đăng: 11:17
74 m2, 47 m2
2.66 tỷ
0931531118

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 49
Nguồn đăng: 10:49
300 m2, 73 m2

0931531118

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 36
Nguồn đăng: 10:36
74 m2, 47 m2

0931531118

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 13
Nguồn đăng: 10:13
200 m2, 74 m2, 47 m2

0931531118

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 08
Nguồn đăng: 10:08
74 m2, 73 m2, 47 m2
2.66 tỷ
0931531118

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 03
Nguồn đăng: 10:03
4 tỷ tới 5 tỷ
0898683535

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (9 tin khác)
Cập nhật 09h 58
Nguồn đăng: 09:58
74 m2, 47 m2
51 triệu
0937826227

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 03
Nguồn đăng: 09:03
74 m2, 100 m2, 47 m2
2.6 tỷ tới 3.8 tỷ
0933759960

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 59
Nguồn đăng: 08:59
74 m2, 47 m2
2.66 tỷ
0931531118

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 06
Nguồn đăng: 17/11
51 m2
51 triệu tới 58 triệu
0935680039

Bán đất tại P11, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 50
Nguồn đăng: 17/11
700 m2, 74 m2, 47 m2

0931531118

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 02
Nguồn đăng: 17/11
48 m2 tới 60 m2

0898683535

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 08
Nguồn đăng: 17/11
74 m2, 47 m2

0898670505

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (9 tin khác)
Cập nhật 05h 08
Nguồn đăng: 17/11
74 m2, 47 m2

0937826227

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 08
Nguồn đăng: 17/11
51 triệu
0933759960

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 59
Nguồn đăng: 13/07
50 m2

0931531118

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 47
Nguồn đăng: 17/11
200 m2, 74 m2, 500 m2
51 triệu
0966124472

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (9 tin khác)
Cập nhật 01h 21
Nguồn đăng: 17/11
74 m2, 500 m2
51 triệu
0937826227
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp