Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Phạm Văn Đồng, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán đất tại Bình Lợi, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 36
Nguồn đăng: 10:17
97 m2 tới 105 m2
5.35 tỷ tới 5.8 tỷ
0906679167

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 03
Nguồn đăng: 10:03
150 m2
1.3 tỷ
0932145312

Bán đất tại Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (8 tin khác)
Cập nhật 08h 17
Nguồn đăng: 08:17
42 m2
3.3 tỷ
0938890738

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 19:15 22/01
Nguồn đăng: 22/01
50 m2, 42 m2
3.5 tỷ
0938719872

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 11:05 22/01
Nguồn đăng: 22/01
97 m2 tới 200 m2
5.35 tỷ tới 5.85 tỷ
0967981724

Bán đất tại Nguyễn Xí, Nơ Trang Long, P13, Phạm Văn Đồng, Quận Bình Thạnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 09:39 22/01
Nguồn đăng: 22/01
105 m2
5.8 tỷ
0938297022

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 09:35 22/01
Nguồn đăng: 22/01
105 m2, 97 m2, 98 m2
5.85 tỷ
01264508946

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 09:18 22/01
Nguồn đăng: 22/01
105 m2, 97 m2, 98 m2
5.4 tỷ tới 6 tỷ
0886701128

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 09:08 22/01
Nguồn đăng: 22/01
52 m2
2.2 tỷ
0918745405

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 08:15 22/01
Nguồn đăng: 22/01
105 m2, 97 m2, 98 m2
5.5 tỷ tới 6 tỷ
0986669442

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 16:27 21/01
Nguồn đăng: 21/01
3400 m2
89 tỷ
0934734346

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 11:53 21/01
Nguồn đăng: 21/01
105 m2, 97 m2, 98 m2
5.5 tỷ tới 6 tỷ
0902874522

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 11:22 20/01
Nguồn đăng: 20/01
203 m2, 209 m2
11.5 tỷ
0967981724

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (3 tin khác)
Cập nhật 10:55 20/01
Nguồn đăng: 20/01
80 m2
1.3 tỷ
01653759065

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10:10 20/01
Nguồn đăng: 20/01
98 m2, 98 m2

01267953145

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (1 tin khác)
Cập nhật 09:40 20/01
Nguồn đăng: 20/01
98 m2, 98 m2
5.4 tỷ
0938317359

Bán đất tại Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 17:08 19/01
Nguồn đăng: 19/01
75 m2
1.3 tỷ
0934717267

Bán đất tại Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Quận Bình Thạnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 16:59 19/01
Nguồn đăng: 19/01
60 m2 tới 71 m2
4.5 tỷ
0938632015

Bán đất tại Bình Lợi, Nơ Trang Long, Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh-Bình Thạnh  (1 tin khác)
Cập nhật 20:54 18/01
Nguồn đăng: 18/01
327 m2, 326 m2

0963078065

Bán đất tại Bình Lợi, Nơ Trang Long, Phạm Văn Đồng, Q.Bình Thạnh, Trục-Bình Thạnh  (1 tin khác)
Cập nhật 20:45 18/01
Nguồn đăng: 18/01
327 m2, 326 m2

0963078065

Bán đất tại Bình Lợi, Nơ Trang Long, Phạm Văn Đồng, Q. Bình Thạnh, Q.Bình Thạnh, Trục-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 20:23 18/01
Nguồn đăng: 18/01
327 m2, 326 m2

0978612386

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 19:21 18/01
Nguồn đăng: 18/01
101 m2, 104 m2
5.5 tỷ
0967981724

Bán đất tại Bình Lợi, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long, Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (9 tin khác)
Cập nhật 08:12 18/01
Nguồn đăng: 18/01
105 m2
5.8 tỷ
0902482649

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 23:15 17/01
Nguồn đăng: 17/01
50 m2 tới 105 m2
800 triệu
0965123727

Bán đất tại Phạm Văn Đồng, Trục-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 17:12 17/01
Nguồn đăng: 17/01
80 m2, 100 m2
987 triệu
0903387925
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp