Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 18
Nguồn đăng: 04:18
250 m2, 125 m2
13.7 tỷ tới 41.5 tỷ
0935431347

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 11
Nguồn đăng: 01:11
250 m2, 125 m2
13.7 tỷ tới 41.5 tỷ
0935431347

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 50
Nguồn đăng: 00:11
200 m2, 10 m2, 125 m2
13.7 tỷ tới 41.5 tỷ
0935431347

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 22:47 20/09
Nguồn đăng: 20/09
150 m2, 120 m2
7.5 triệu
0908561431

Bán đất tại Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 20:06 20/09
Nguồn đăng: 20/09
206 m2, 213 m2
145 triệu
0911434268

Bán đất tại Dương Đình Nghệ, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 19:42 20/09
Nguồn đăng: 19/09
95 m2, 5 m2, 99 m2
1.111 triệu
0948361236

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 14:37 20/09
Nguồn đăng: 20/09
300 m2, 90 m2, 100 m2
28.6 triệu tới 30.1 triệu
0987026468

Bán đất tại Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp-Sơn Trà  (3 tin khác)
Cập nhật 13:57 20/09
Nguồn đăng: 20/09
140 m2
60 triệu
0905634619

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13:14 20/09
Nguồn đăng: 20/09
25 m2, 250 m2, 252 m2
27.5 tỷ
0917979862

Bán đất tại Phước Mỹ, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13:10 20/09
Nguồn đăng: 20/09
25 m2, 250 m2
12000.0 đồng
0965002255

Bán đất tại Phước Mỹ, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 13:08 20/09
Nguồn đăng: 20/09
25 m2, 250 m2
120000.0 đồng
0965002255

Bán đất tại Dương Đình Nghệ, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 11:20 20/09
Nguồn đăng: 20/09
149 m2, 200 m2
58 triệu
0935138248

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 11:27 20/09
Nguồn đăng: 20/10
25 m2, 250 m2

0965002255

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 10:17 20/09
Nguồn đăng: 20/09
25 m2, 250 m2

0931980211

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 10:01 20/09
Nguồn đăng: 20/09
120 m2
700 triệu
0942986595

Bán đất tại An Hải Bắc, Dương Đình Nghệ, Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 23:18 19/09
Nguồn đăng: 19/09
200 m2, 130 m2, 135 m2
7.8 tỷ tới 8.6 tỷ
0934756788

Bán đất tại Ngô Quyền, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà
Cập nhật 15:27 19/09
Nguồn đăng: 19/09
300 m2, 100 m2, 102 m2
4.5 tỷ
0914303309

Bán đất tại An Hải Bắc, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 12:35 19/09
Nguồn đăng: 19/09
90 m2, 93 m2
4 tỷ
0913201478

Bán đất tại Lý Thánh Tông, Phước Mỹ, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09:14 19/09
Nguồn đăng: 19/09
500 m2, 30 m2, 100 m2
5.7 tỷ tới 6.4 tỷ
0905599007

Bán đất tại Phước Mỹ, Phạm Văn Đồng, Đinh Thị Hòa-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 09:14 19/09
Nguồn đăng: 19/09
500 m2, 100 m2, 91 m2
4.65 tỷ
0905599007

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 18:18 18/09
Nguồn đăng: 18/09
15 m2, 75 m2, 6 m2
2.8 tỷ
0968199599

Bán đất tại Lê Minh Trung, Mỹ Khê 1, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà
Cập nhật 16:47 18/09
Nguồn đăng: 18/09
23 m2, 100 m2, 115 m2
5.45 tỷ
0963955777

Bán đất tại Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (10 tin khác)
Cập nhật 17:34 18/09
Nguồn đăng: 18/09
25 m2, 250 m2
28.7 tỷ
01207824324

Bán nhà tại Lê Ninh, Phạm Văn Đồng-Sơn Trà  (9 tin khác)
Cập nhật 14:16 18/09
Nguồn đăng: 18/09
200 m2, 90 m2

0903533298

Bán đất tại Loseby, Phạm Văn Đồng, Trần Thanh Mại-Sơn Trà  (3 tin khác)
Cập nhật 08:06 18/09
Nguồn đăng: 18/09
73 m2, 15 m2
3.2 tỷ tới 3.4 tỷ
0913681443
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp