Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ - Tin môi giới

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 17
Nguồn đăng: 08:17
200 m2, 220 m2
3.5 tỷ
0949946604

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 54
Nguồn đăng: 22/01
1072 m2
43 triệu
0982246741

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (9 tin khác)
Cập nhật 20:22 22/01
Nguồn đăng: 22/01
100 m2
117 triệu tới 835 triệu
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (9 tin khác)
Cập nhật 19:45 22/01
Nguồn đăng: 22/01
104 m2
1 tỷ tới 1.25 tỷ
0986184837

Bán đất tại Hưng Thạnh, Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 19:39 22/01
Nguồn đăng: 22/01
100 m2
719 triệu tới 720 triệu
0932937666

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:46 22/01
Nguồn đăng: 22/01
97 m2, 97 m2
1.37 tỷ
0939026368

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:20 22/01
Nguồn đăng: 22/01
120 m2

0939933083

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (9 tin khác)
Cập nhật 14:11 22/01
Nguồn đăng: 22/01
220 m2
3.5 tỷ
0916468357

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (5 tin khác)
Cập nhật 13:41 22/01
Nguồn đăng: 22/01
1165 m2
750 triệu
0944659692

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (9 tin khác)
Cập nhật 13:12 22/01
Nguồn đăng: 22/01
245 m2
2.6 tỷ
0916468357

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 12:25 22/01
Nguồn đăng: 22/01
245 m2
2.6 tỷ
0908887040

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (9 tin khác)
Cập nhật 09:35 22/01
Nguồn đăng: 21/01
100 m2
1.549 tỷ tới 1.55 tỷ
0939213442

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 08:46 22/01
Nguồn đăng: 22/01
90 m2
1 tỷ
0941583586

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 19:41 21/01
Nguồn đăng: 21/01
25 m2, 5 m2
2 tỷ
0939650865

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 12:33 21/01
Nguồn đăng: 21/01
120 m2
1.5 tỷ
0939933083

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (11 tin khác)
Cập nhật 13:58 20/01
Nguồn đăng: 20/01
125 m2
1 tỷ
0907838832

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 06:29 20/01
Nguồn đăng: 19/01
848 m2
50 triệu
0982246741

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 22:54 19/01
Nguồn đăng: 19/01
20 m2, 6 m2
2.2 tỷ
0939650865

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (11 tin khác)
Cập nhật 15:20 19/01
Nguồn đăng: 19/01
200 m2
2.5 tỷ
0868888869

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (11 tin khác)
Cập nhật 15:07 19/01
Nguồn đăng: 19/01
179 m2
2 tỷ
0868888869

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:02 19/01
Nguồn đăng: 19/01
125 m2

0898814818

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 08:56 19/01
Nguồn đăng: 19/01
167 m2
2 tỷ
0943550809

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 08:00 19/01
Nguồn đăng: 19/01
125 m2

0906202278

Bán đất tại Phú Thứ, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (2 tin khác)
Cập nhật 23:23 18/01
Nguồn đăng: 18/01
81 m2
184 triệu
0948480007

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 19:36 18/01
Nguồn đăng: 18/01
250 m2, 125 m2
1 tỷ
0916551554
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp