Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ - Tin môi giới

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 38
Nguồn đăng: 20/09
90 m2, 20 m2, 14 m2
750 triệu
0941583586

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 22:27 20/09
Nguồn đăng: 20/09
5 m2 tới 118 m2
1.1 tỷ
0936414649

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (8 tin khác)
Cập nhật 20:28 20/09
Nguồn đăng: 19/09
25 m2, 18 m2, 125 m2
780 triệu
0916845849

Bán đất tại Phú Thứ, Quang Trung-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 18:45 20/09
Nguồn đăng: 20/09
90 m2, 20 m2, 28 m2
700 triệu
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 18:25 20/09
Nguồn đăng: 20/09
90 m2, 20 m2, 28 m2
700 triệu
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ, Quang Trung, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 18:20 20/09
Nguồn đăng: 20/09
14 m2, 24 m2, 120 m2
750 triệu
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 18:01 20/09
Nguồn đăng: 18/09
90 m2, 20 m2, 14 m2
750 triệu
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ, Quang Trung, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 18:00 20/09
Nguồn đăng: 20/09
35 m2, 20 m2, 100 m2
590 triệu
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 14:53 20/09
Nguồn đăng: 20/09
14 m2 tới 96 m2
1.1 tỷ
0936414649

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng
Cập nhật 14:17 20/09
Nguồn đăng: 20/09
81 m2, 18 m2
620 triệu
0986184937

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (5 tin khác)
Cập nhật 14:17 20/09
Nguồn đăng: 20/09
180 m2, 20 m2
2.05 tỷ tới 2.05 tỷ
0939577598

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (1 tin khác)
Cập nhật 14:17 20/09
Nguồn đăng: 20/09
24 m2, 20 m2, 120 m2
850 triệu
0939577590

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Đường Số 1-Cái Răng  (2 tin khác)
Cập nhật 13:10 20/09
Nguồn đăng: 20/09
14 m2 tới 98 m2
1.1 tỷ
0939414649

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 11:02 20/09
Nguồn đăng: 20/09
5 m2 tới 118 m2
1.1 tỷ
0936414649

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 10:39 20/09
Nguồn đăng: 20/09
14 m2 tới 96 m2
1.1 tỷ
0936414649

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 23:08 19/09
Nguồn đăng: 19/09
14 m2 tới 96 m2
1.1 tỷ
0917698699

Bán đất tại Phú Thứ, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 17:00 19/09
Nguồn đăng: 19/09
120 m2
820 triệu
0939220089

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 16:33 19/09
Nguồn đăng: 19/09
235 m2, 24 m2, 50 m2
2 tỷ
0941823833

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:52 19/09
Nguồn đăng: 19/09
5 m2 tới 118 m2
1.1 tỷ
0917698699

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:40 19/09
Nguồn đăng: 19/09
90 m2, 20 m2, 14 m2
750 triệu
0941823833

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:40 19/09
Nguồn đăng: 19/09
25 m2, 125 m2
780 triệu
0917698699

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 14:37 19/09
Nguồn đăng: 19/09
25 m2, 125 m2
780 triệu
0917698699

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (4 tin khác)
Cập nhật 23:44 18/09
Nguồn đăng: 18/09
500 m2, 100 m2
580 triệu tới 660 triệu
0907495023

Bán đất tại Lê Bình, Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thường Thạnh-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 23:44 18/09
Nguồn đăng: 18/09
54 m2 tới 450 m2
360 triệu tới 510 triệu
0939334997

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (5 tin khác)
Cập nhật 17:03 18/09
Nguồn đăng: 18/09
8 m2 tới 205 m2
2 tỷ
0899000676
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp