Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ - Tin môi giới

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 16:43 17/11
Nguồn đăng: 17/11
14 m2, 24 m2, 120 m2
870 triệu
01283973159

Bán đất tại Phú Thứ, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 06:38 17/11
Nguồn đăng: 17/11
191 m2, 22 m2, 181 m2
268 triệu tới 1.7 tỷ
0941606534

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 06:36 17/11
Nguồn đăng: 17/11
25 m2, 100 m2
900 triệu
0941606534

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 20:25 16/11
Nguồn đăng: 16/11
14 m2 tới 96 m2
1.1 tỷ
0917698699

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 20:25 16/11
Nguồn đăng: 16/11
25 m2, 125 m2
780 triệu
0917698699

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 20:24 16/11
Nguồn đăng: 16/11
5 m2 tới 118 m2
1.1 tỷ
0917698699

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (8 tin khác)
Cập nhật 09:30 16/11
Nguồn đăng: 15/11
19 m2 tới 200 m2
2.5 tỷ
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (8 tin khác)
Cập nhật 07:51 16/11
Nguồn đăng: 16/11
123 m2, 25 m2, 122 m2
1.45 tỷ
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (8 tin khác)
Cập nhật 07:50 16/11
Nguồn đăng: 16/11
8 m2 tới 95 m2
910 triệu
0986184837

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 19:39 10/11
Nguồn đăng: 09/11
300 m2, 60 m2, 100 m2
1.8 tỷ
0918029696

Bán nhà tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 17:49 10/11
Nguồn đăng: 10/11
80 m2 tới 576 m2
3.8 tỷ
0914797744

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 23:30 09/11
Nguồn đăng: 09/11
92 m2, 23 m2
730 triệu
0907495338

Bán đất tại Phú Thứ, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 06:25 09/11
Nguồn đăng: 09/11
10 m2 tới 240 m2
1.4 tỷ
0936443699

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (9 tin khác)
Cập nhật 22:19 04/11
Nguồn đăng: 01/11
30 m2, 126 m2, 18 m2
1.65 tỷ
0939026368

Bán đất tại Phú Thứ, Tây Nguyên Plaza, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (1 tin khác)
Cập nhật 20:50 03/11
Nguồn đăng: 03/11
23 m2, 220 m2, 225 m2
2.55 tỷ
0939650765

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, Võ Nguyên Giáp-Cái Răng  (6 tin khác)
Cập nhật 11:43 03/11
Nguồn đăng: 04/10
80 m2
950 triệu
0907233742

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ-Cái Răng  (7 tin khác)
Cập nhật 22:50 02/11
Nguồn đăng: 02/11
100 m2
650 triệu
01687451479

Bán đất tại Hưng Thạnh, Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (8 tin khác)
Cập nhật 16:13 31/10
Nguồn đăng: 31/10
24 m2, 216 m2
1.6 tỷ
0939365759

Bán đất tại Hưng Thạnh, Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (8 tin khác)
Cập nhật 15:04 31/10
Nguồn đăng: 31/10
20 m2, 100 m2
750 triệu
0939365759

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 22:09 29/10
Nguồn đăng: 29/10
104 m2 tới 222 m2
3.9 tỷ
0888808525

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 10:43 27/10
Nguồn đăng: 27/10
14 m2 tới 500 m2
850 triệu
0918029696

Bán đất tại Phú Thứ, Quận Cái Răng-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 09:19 27/10
Nguồn đăng: 27/10
118 m2, 20 m2, 119 m2
380 triệu tới 1.38 tỷ
0916468357

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (5 tin khác)
Cập nhật 19:54 26/10
Nguồn đăng: 26/10
170 m2, 173 m2, 100 m2
410 triệu
0932780144

Bán đất tại Phú Thứ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 11:00 26/10
Nguồn đăng: 26/10
104 m2, 23 m2, 4 m2
1.2 tỷ
0907056858

Bán đất tại Phú Thứ, TP Cần Thơ-Cái Răng  (10 tin khác)
Cập nhật 09:33 24/10
Nguồn đăng: 24/10
50 m2 tới 300 m2
2.85 tỷ
0918029696
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp