Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Tân Trà, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán đất tại Ngũ Hành Sơn, Trường Sa, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (1 tin khác)
Cập nhật 16:14 17/02
Nguồn đăng: 17/02
140 m2

01637095605

Bán đất tại An Nông, Phạm Thận Duật, Trường Sa, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 20:27 16/02
Nguồn đăng: 16/02
286 m2
15 triệu
0901952345

Bán đất tại An Nông, Phạm Thận Duật, Trường Sa, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:29 14/02
Nguồn đăng: 14/02
190 m2
15 triệu
0901952345

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (4 tin khác)
Cập nhật 21:00 13/02
Nguồn đăng: 13/02
100 m2

0905625116

Bán đất tại Trần Văn Hai, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:05 13/02
Nguồn đăng: 13/02
180 m2
3.25 tỷ
0905935044

Bán đất tại Trần Văn Hai, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:22 11/02
Nguồn đăng: 11/02
284 m2
22 triệu
0905935044

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 19:06 10/02
Nguồn đăng: 10/02
250 m2, 244 m2
3.56 tỷ
0934755386

Bán đất tại Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Trần Văn Hai, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 16:21 10/02
Nguồn đăng: 10/02
100 m2
3.75 tỷ
0905935044

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 13:50 10/02
Nguồn đăng: 10/02
250 m2
1.5 tỷ
01663170149

Bán đất tại Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Trần Văn Hai, Tân Trà, Đông Hải, Đông Hải 2-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:23 10/02
Nguồn đăng: 10/02
100 m2
1.75 tỷ
0905935044

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 06:33 10/02
Nguồn đăng: 10/02
107 m2, 98 m2, 99 m2
1.2 tỷ tới 1.5 tỷ
0942994040

Bán đất tại Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Trần Văn Hai, Tân Trà, Việt Bắc-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 21:07 09/02
Nguồn đăng: 09/02
80 m2
2.25 tỷ
0905935044

Bán đất tại Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Trần Văn Hai, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 22:41 08/02
Nguồn đăng: 08/02
100 m2
1.6 tỷ
0905935044

Bán đất tại Cocobay, Trường Sa, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:01 08/02
Nguồn đăng: 08/02
172 m2
6.5 triệu
0905001634

Bán đất tại Ngũ Hành Sơn, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 10:54 08/02
Nguồn đăng: 08/02
125 m2
4 tỷ
0935477388

Bán đất tại Ngũ Hành Sơn, Trường Sa, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 22:01 07/02
Nguồn đăng: 07/02
5.9 tỷ
0905616961

Bán đất tại Cocobay, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 14:07 07/02
Nguồn đăng: 07/02
172 m2
1000 triệu
0935353648

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 18:28 06/02
Nguồn đăng: 06/02
300 m2
5.1 tỷ
0928323009

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 21:42 05/02
Nguồn đăng: 05/02
300 m2
4.9 tỷ
0928323009

Bán đất tại Cocobay, Trường Sa, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:28 05/02
Nguồn đăng: 05/02
171 m2
6.7 triệu
0917034357

Bán đất tại Cocobay, Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:55 05/02
Nguồn đăng: 05/02
178 m2, 166 m2
1.228 tỷ
0935353648

Bán đất tại Tân Trà, Đông Hải-Ngũ Hành Sơn  (9 tin khác)
Cập nhật 05:14 05/02
Nguồn đăng: 05/02
90 m2
1.6 tỷ
0935257339

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 19:54 04/02
Nguồn đăng: 04/02
300 m2
5.1 tỷ
0914283868

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (6 tin khác)
Cập nhật 23:55 03/02
Nguồn đăng: 03/02
230 m2, 232 m2
8.6 triệu
0971705570

Bán đất tại Tân Trà-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 10:04 03/02
Nguồn đăng: 03/02
100 m2

0932350555
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp