Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội - Tin môi giới

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 38
Nguồn đăng: 15:38
30 m2
51 triệu
0964541568

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 38
Nguồn đăng: 15:38
34 m2
41 triệu
0964541568

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 37
Nguồn đăng: 15:37
35 m2 tới 500 m2
31 triệu tới 1.085 tỷ
0981221622

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (3 tin khác)
Cập nhật 14h 22
Nguồn đăng: 14:23
55 m2
1.55 tỷ
01629635722

Bán đất tại Long Biên, Sài Đồng, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 04
Nguồn đăng: 14:04
500 m2, 37 m2
29 triệu
0936077868

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 52
Nguồn đăng: 00:24
2 m2 tới 500 m2
1.07 tỷ
0961812338

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 04
Nguồn đăng: 11:44
10 m2 tới 500 m2
31 triệu tới 1.1 tỷ
0981221622

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 12h 04
Nguồn đăng: 11:45
35 m2, 500 m2
1.085 tỷ
0985258896

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 57
Nguồn đăng: 11:57
4 m2 tới 500 m2
1.085 tỷ
0981221626

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 37
Nguồn đăng: 11:37
80 m2, 79 m2
24 triệu
0936069841

Bán nhà tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 58
Nguồn đăng: 10:58
55 m2
1.55 tỷ
01633737720

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (4 tin khác)
Cập nhật 09h 58
Nguồn đăng: 09:58
35 m2
1.085 tỷ
0911855329

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 33
Nguồn đăng: 08:33
152 m2
7.296 tỷ
0903266365

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 16:42 24/09
Nguồn đăng: 24/09
35 m2
1.1 tỷ
01642069024

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 16:29 24/09
Nguồn đăng: 24/09
85 m2, 50 m2
44 triệu
0943523886

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (11 tin khác)
Cập nhật 16:18 24/09
Nguồn đăng: 24/09
50 m2
61 triệu
0966827526

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:33 24/09
Nguồn đăng: 24/09
50 m2, 6 m2, 4 m2
43 triệu
0943523886

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:33 24/09
Nguồn đăng: 24/09
4 m2, 6 m2, 61 m2
45 triệu
0943523886

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:33 24/09
Nguồn đăng: 24/09
5 m2, 6 m2, 76 m2
47 triệu
0943523886

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:33 24/09
Nguồn đăng: 24/09
8 m2, 80 m2, 6 m2
46 triệu
0943523886

Bán nhà tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10:01 24/09
Nguồn đăng: 24/09
55 m2
1.55 tỷ
01633737720

Bán đất tại Long Biên, Phúc Lợi, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 09:58 24/09
Nguồn đăng: 24/09
4 m2 tới 400 m2
20 triệu
0911607607

Bán đất tại Cổ Linh, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 01:43 24/09
Nguồn đăng: 22/09
50 m2, 4 m2
42 triệu tới 45 triệu
0962899416

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 18:45 23/09
Nguồn đăng: 23/09
30 m2
960 triệu
01642069024

Bán đất tại Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 18:09 23/09
Nguồn đăng: 23/09
100 m2
126 triệu
0977516687
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp