Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội - Tin môi giới

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 05
Nguồn đăng: 30/06
35 m2, 9 m2
1.17 tỷ
0986253572

Bán đất tại Cổ Linh, Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 30
Nguồn đăng: 08:30
400 m2, 100 m2
4 tỷ
0915383393

Bán đất tại Cổ Linh, Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 30
Nguồn đăng: 08:30
300 m2, 63 m2
2.5 tỷ
0915383393

Bán đất tại Hoa Lâm, Long Biên, Thạch Bàn, Việt Hưng, Đức Giang-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 27
Nguồn đăng: 08:27
500 m2, 44 m2
2 tỷ
0915383393

Bán đất tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Thạch Bàn, Việt Hưng-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 27
Nguồn đăng: 08:27
300 m2, 50 m2, 4 m2
2.45 tỷ
0915383393

Bán đất tại Cổ Linh, Him Lam Thạch Bàn 2, Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 09
Nguồn đăng: 02:09
300 m2, 30 m2
1.15 tỷ
0915383393

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 51
Nguồn đăng: 17/11
32 m2
31 triệu
0945092345

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 05
Nguồn đăng: 15/11
50 m2
3.05 tỷ tới 3.1 tỷ
01654806613

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 21:50 17/11
Nguồn đăng: 17/11
33 m2, 40 m2, 30 m2
1.2 tỷ
0962899416

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 20:44 17/11
Nguồn đăng: 30/06
35 m2, 4 m2
1.17 tỷ
0966518718

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 19:45 17/11
Nguồn đăng: 17/11
50 m2
1.65 tỷ
01649683594

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 18:03 17/11
Nguồn đăng: 17/11
50 m2
44 triệu
0934621434

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 12:30 17/11
Nguồn đăng: 16/11
90 m2, 130 m2
1.1 tỷ
0911607607

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 11:31 17/11
Nguồn đăng: 17/12
45 m2
1.5 tỷ
0964359327

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 11:14 17/11
Nguồn đăng: 17/11
15 m2, 75 m2
2.887 tỷ
0906294807

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 09:45 17/11
Nguồn đăng: 17/11
40 m2
950 triệu tới 1.15 tỷ
01649683594

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 07:14 17/11
Nguồn đăng: 17/11
37 m2
1.061 tỷ
0438721243

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 01:53 17/11
Nguồn đăng: 16/11
32 m2, 86 m2, 27 m2
42 triệu
0911607607

Bán đất tại Cổ Linh, Thạch Bàn-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 22:27 16/11
Nguồn đăng: 14/11
147 m2
45 triệu
0911607607

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 22:27 16/11
Nguồn đăng: 13/11
500 m2, 79 m2
26 triệu
0931705288

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 21:37 16/11
Nguồn đăng: 09:37 11/04/2018
45 m2
1.5 tỷ
01664956529

Bán đất tại Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn-Long Biên  (1 tin khác)
Cập nhật 18:58 16/11
Nguồn đăng: 16/11
60 m2, 600 m2
32 triệu
0903417812

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 18:45 16/11
Nguồn đăng: 16/11
75 m2

0971479014

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 17:24 16/11
Nguồn đăng: 05:24 11/04/2018
75 m2
37 triệu
0971479014

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 16:28 16/11
Nguồn đăng: 16/11
300 m2, 35 m2, 50 m2
890 triệu
0943532666
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp