Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội - Tin môi giới

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 10
Nguồn đăng: 11:10
33 m2
29 triệu
01682961243

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 45
Nguồn đăng: 00:00
80 m2
26 triệu tới 30 triệu
0936026336

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 35
Nguồn đăng: 00:00
234 m2
40 triệu
0936026336

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 17
Nguồn đăng: 00:00
150 m2
130 triệu
0936026336

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 03
Nguồn đăng: 02:54
61 m2
45 triệu
0968618866

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 03
Nguồn đăng: 02:54
50 m2
2.2 tỷ
0968618866

Bán đất tại Long Biên, Quận Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 06h 08
Nguồn đăng: 22/01
314 m2
12.56 tỷ
0936202226

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 50
Nguồn đăng: 22/01
39 m2, 40 m2
1.9 tỷ tới 2 tỷ
01649046439

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 50
Nguồn đăng: 22/01
40 m2, 40 m2
2 tỷ
0965298249

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 17:24 22/01
Nguồn đăng: 22/01
75 m2
2.7 tỷ
0911607607

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 16:43 22/01
Nguồn đăng: 22/01
314 m2
12.5 tỷ
0936202226

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 16:43 22/01
Nguồn đăng: 22/01
314 m2
40 triệu
0936202226

Bán đất tại Long Bien, Long Biên, Thạch Bàn, Việt Hưng-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 16:11 22/01
Nguồn đăng: 22/01
68 m2
8.5 tỷ
0962281187

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 15:02 22/01
Nguồn đăng: 22/01
314 m2
40 triệu
0936202226

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 14:02 22/01
Nguồn đăng: 22/01
39 m2, 40 m2
1.911 tỷ
0971479014

Bán đất tại Cổ Linh, Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 13:42 22/01
Nguồn đăng: 22/01
80 m2, 100 m2
2.1 tỷ tới 2.6 tỷ
0936202226

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 12:30 22/01
Nguồn đăng: 22/01
39 m2, 40 m2, 32 m2
49 triệu
0971479014

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 11:06 22/01
Nguồn đăng: 22/01
40 m2
2 tỷ
0971479014

Bán đất tại Thạch Bàn-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 10:43 22/01
Nguồn đăng: 22/01
61 m2, 66 m2
40 triệu
0936202226

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 09:19 22/01
Nguồn đăng: 22/01
80 m2, 100 m2
2.1 tỷ tới 2.6 tỷ
0936026336

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 09:18 22/01
Nguồn đăng: 22/01
61 m2, 66 m2
40 triệu
0936026336

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 09:06 22/01
Nguồn đăng: 22/01
56 m2
28 triệu
0936069841

Bán đất tại Long Biên, Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 08:37 22/01
Nguồn đăng: 22/01
77 m2
2.8 tỷ
0983264982

Bán đất tại Long Biên, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 16:44 21/01
Nguồn đăng: 21/01
35 m2
1 tỷ tới 1.1 tỷ
0971917380

Bán đất tại Cổ Linh, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 16:05 21/01
Nguồn đăng: 21/01
40 m2
960 triệu
0973766798
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp