Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú
Cập nhật 08h 10
Nguồn đăng: 08:10
300 m2, 500 m2, 600 m2
4.2 triệu tới 4.7 triệu
01216669090

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (8 tin khác)
Cập nhật 08h 02
Nguồn đăng: 08:02
55 m2, 66 m2, 77 m2
1.2 tỷ
0932024345

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 00
Nguồn đăng: 00:00
100 m2 tới 2120000 m2

0938550209

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (1 tin khác)
Cập nhật 00h 35
Nguồn đăng: 00:35
200 m2, 21000 m2, 21918 m2
550000.0 đồng
0938742620

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (8 tin khác)
Cập nhật 00h 58
Nguồn đăng: 00:58
76 m2
450 triệu
0939392499

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (8 tin khác)
Cập nhật 01h 36
Nguồn đăng: 20/09
20 m2 tới 2300 m2
320 triệu tới 2.1 tỷ
0936396445

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (8 tin khác)
Cập nhật 00h 04
Nguồn đăng: 00:04
170 m2, 80 m2, 198 m2

0939392499

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 23:22 20/09
Nguồn đăng: 20/09
68 m2, 17 m2
1.13 tỷ
01226997299

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú
Cập nhật 23:01 20/09
Nguồn đăng: 20/09
63 m2 tới 300 m2
1.3 tỷ tới 1.85 tỷ
0984998039

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 22:49 20/09
Nguồn đăng: 20/09
42 m2
580 triệu
0904002159

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (4 tin khác)
Cập nhật 21:44 20/09
Nguồn đăng: 20/09
56 m2
1.5 tỷ
0919925287

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú
Cập nhật 22:27 20/09
Nguồn đăng: 20/09
150 m2, 65 m2
900 triệu tới 1.4 tỷ
0901233628

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (11 tin khác)
Cập nhật 21:39 20/09
Nguồn đăng: 20/09
4400000 m2, 108 m2
4 triệu
0903319129

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (11 tin khác)
Cập nhật 21:42 20/09
Nguồn đăng: 20/09
4400000 m2, 108 m2
4 triệu
0903319129

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 21:40 20/09
Nguồn đăng: 20/09
85 m2, 100 m2
350 triệu tới 500 triệu
0901593193

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 20:23 20/09
Nguồn đăng: 20/09
108 m2

0901486436

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 21:05 20/09
Nguồn đăng: 20/09
100 m2 tới 2120000 m2

0938550209

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (9 tin khác)
Cập nhật 20:22 20/09
Nguồn đăng: 20/09
100 m2

01205914111

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (9 tin khác)
Cập nhật 19:02 20/09
Nguồn đăng: 20/09
151 m2, 18 m2
8.1 tỷ
0974482456

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 19:00 20/09
Nguồn đăng: 20/09
100 m2 tới 2120000 m2

0938550209

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú
Cập nhật 17:58 20/09
Nguồn đăng: 20/09
227 m2, 2770 m2
4.4 triệu
0903665340

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 17:18 20/09
Nguồn đăng: 20/09
60 m2, 100 m2
1.3 tỷ
0977157253

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú
Cập nhật 18:14 20/09
Nguồn đăng: 20/09
96 m2, 100 m2

0907598168

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (3 tin khác)
Cập nhật 17:49 20/09
Nguồn đăng: 20/09

0947228944

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 17:38 20/09
Nguồn đăng: 20/09
300 m2, 150 m2
175 triệu tới 650 triệu
0901445855
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp