Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 38
Nguồn đăng: 27/10
5 m2, 75 m2
340 triệu
0945418146

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 25
Nguồn đăng: 00:25 11/06/2018
50 m2, 30 m2, 9 m2
1 tỷ tới 10.5 tỷ
0978637361

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 58
Nguồn đăng: 11:58
5 m2, 155 m2
4.1 tỷ
0907725123

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 43
Nguồn đăng: 11:43
200 m2, 21000 m2, 21918 m2
550000.0 đồng
0938550209

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 42
Nguồn đăng: 11:42
100 m2 tới 2120000 m2

0938550209

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 21
Nguồn đăng: 11:21 11/06/2018
3.5 triệu tới 5 triệu
0909924519

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 58
Nguồn đăng: 10:58 11/06/2018
22 m2, 100 m2

0901186928

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 39
Nguồn đăng: 10:39 11/06/2018
62 m2, 16 m2
300 triệu tới 1.25 tỷ
0934329546

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 09
Nguồn đăng: 10:09 11/06/2018
78 triệu tới 240 triệu
0932007125

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (1 tin khác)
Cập nhật 09h 27
Nguồn đăng: 09:27 11/06/2018
100 m2
639 triệu
0931345338

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 19
Nguồn đăng: 09:19 11/06/2018
60 m2, 500 m2

0938444711

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 10
Nguồn đăng: 09:10 11/06/2018
68 m2
800 triệu
0962677567

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú
Cập nhật 09h 06
Nguồn đăng: 09:06 11/06/2018
100 m2
300 triệu
01264600126

Bán đất tại Quận Tân Phú, Thoại Ngọc Hầu, Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 59
Nguồn đăng: 28/06
90 m2, 95 m2, 100 m2
55 triệu
0946496679

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (4 tin khác)
Cập nhật 08h 57
Nguồn đăng: 08:57 11/06/2018
75 m2

0908764446

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 40
Nguồn đăng: 14/11
300 m2, 36 m2
450 triệu
0938482839

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 40
Nguồn đăng: 08:40 11/06/2018
25 m2, 127 m2, 138 m2
2.93 tỷ
0934813868

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (7 tin khác)
Cập nhật 08h 18
Nguồn đăng: 08:18 11/06/2018
15 m2 tới 200 m2
289 triệu
0986019752

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 10
Nguồn đăng: 08:10 11/06/2018
60 m2 tới 200 m2

0938674458

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 21
Nguồn đăng: 07:21 11/06/2018
108 m2, 10000 m2
30 tỷ
0903888724

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 06
Nguồn đăng: 07:06 11/06/2018
105 m2, 70 m2, 60 m2

01658234199

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (2 tin khác)
Cập nhật 06h 20
Nguồn đăng: 06:20 03/10/2009
108 m2
5 triệu tới 100 triệu
0911789719

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 54
Nguồn đăng: 17/11
54 m2
1.03 tỷ
0933533327

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 54
Nguồn đăng: 17/11
52 m2
100 triệu tới 1.01 tỷ
0933533327

Bán đất tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 02
Nguồn đăng: 17/11
57 m2 tới 5087 m2
350 triệu
0938742620
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp