Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu - Tin môi giới

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 15
Nguồn đăng: 05/06
16 m2 tới 100 m2
750 triệu tới 770 triệu
0904862039

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu
Cập nhật 04h 40
Nguồn đăng: 30/06
75 m2 tới 225 m2
620 triệu tới 1 tỷ
01697126125

Bán nhà tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 04
Nguồn đăng: 00:04
200 m2, 500 m2
6.5 tỷ
0937679929

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (1 tin khác)
Cập nhật 16:53 17/11
Nguồn đăng: 17/11
100 m2

01647738575

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 16:41 17/11
Nguồn đăng: 17/11
1072 m2, 113 m2
4.1 tỷ
0983047135

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 11:28 17/11
Nguồn đăng: 17/11
20 m2, 100 m2
6.5 triệu
0938769085

Bán đất tại Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (2 tin khác)
Cập nhật 16:02 16/11
Nguồn đăng: 16/11
100 m2

0909921538

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (5 tin khác)
Cập nhật 14:00 16/11
Nguồn đăng: 16/11
8000 m2, 200 m2, 100 m2
40 tỷ
0932155436

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 09:16 16/11
Nguồn đăng: 16/11
14 m2, 32 m2, 100 m2

0964486762

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 04:59 16/11
Nguồn đăng: 29/06
100 m2 tới 37000 m2

0938499225

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 19:04 15/11
Nguồn đăng: 25/07
195 m2, 100 m2
1.112 tỷ
0911165152

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu
Cập nhật 15:17 15/11
Nguồn đăng: 15/11
22 m2, 100 m2
4 triệu
0902989146

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 12:50 15/11
Nguồn đăng: 15/11
120 m2
258 triệu
0932949514

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 09:04 15/11
Nguồn đăng: 15/11
36000 m2, 4000 m2, 163 m2
567 triệu
0909015681

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 05:35 15/11
Nguồn đăng: 29/06
100 m2, 203 m2
620 triệu tới 1.112 tỷ
0975504152

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 23:10 14/11
Nguồn đăng: 03/10
650 m2, 100 m2
325 triệu tới 650 triệu
0948702547

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 14:21 14/11
Nguồn đăng: 14/11
100 m2

0938269465

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 21:20 13/11
Nguồn đăng: 13/11
105 m2, 120 m2
800 triệu
0938859802

Bán bất động sản để kinh doanh tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 19:58 12/11
Nguồn đăng: 12/11
1000 m2 tới 6800 m2
229 triệu tới 250 triệu
0949966769

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 23:37 11/11
Nguồn đăng: 11/11
300 triệu
0978532870

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 03:53 11/11
Nguồn đăng: 25/07
14 m2 tới 700 m2
700 triệu
0901545493

Bán đất tại Nguyễn Hữu Cảnh, Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (1 tin khác)
Cập nhật 13:28 10/11
Nguồn đăng: 10/11
109 m2, 110 m2
654 triệu
01656596369

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 14:16 09/11
Nguồn đăng: 09/11
30 m2 tới 35000000 m2
560 triệu
01658788438

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 20:22 08/11
Nguồn đăng: 08/11
105 m2, 120 m2

0909446798

Bán đất tại Tp. Vũng Tàu-Vũng Tàu  (10 tin khác)
Cập nhật 19:30 08/11
Nguồn đăng: 08/11
280000 m2, 100 m2
159 triệu
0931299422
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp