Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Trần Đại Nghĩa, Điện Bàn, Quảng Nam - Tin môi giới

Bán đất tại Dũng Sĩ, Dũng Sĩ Điện Ngọc, Lê Văn Hiến, Trường Sa, Trần Đại Nghĩa, Điện Dương, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 11
Nguồn đăng: 15:11
200 m2, 150 m2, 100 m2
500 triệu
0905856684

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 33
Nguồn đăng: 08:11
123 m2, 100 m2, 122 m2

0937218845

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (6 tin khác)
Cập nhật 15:34 24/09
Nguồn đăng: 24/09
108 m2, 200 m2

0962456161

Bán đất tại Dũng Sĩ, Dũng Sĩ Điện Ngọc, Lê Văn Hiến, Trường Sa, Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 14:26 22/09
Nguồn đăng: 22/09
200 m2, 150 m2, 100 m2
750 triệu
0905856684

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 13:51 22/09
Nguồn đăng: 22/09
121 m2
659 triệu
0905424153

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:56 22/09
Nguồn đăng: 22/09
120 m2

0938122267

Bán đất tại Coco Center House, Green City, Sentosa Riverside, Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:15 22/09
Nguồn đăng: 22/09
27 m2 tới 312 m2
4.5 triệu
0931981719

Bán đất tại Dũng Sĩ, Dũng Sĩ Điện Ngọc, Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (6 tin khác)
Cập nhật 07h 05
Nguồn đăng: 22/09
195 m2, 100 m2
20 triệu tới 400 triệu
01256053952

Bán đất tại Dũng Sĩ, Dũng Sĩ Điện Ngọc, Lê Văn Hiến, Ngân Câu Ngân Giang, Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (3 tin khác)
Cập nhật 12:47 21/09
Nguồn đăng: 20/09
300 m2, 21 m2, 95 m2
4.5 triệu
0978117430

Bán đất tại Dũng Sĩ, Dũng Sĩ Điện Ngọc, Lê Văn Hiến, Trường Sa, Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 11:04 21/09
Nguồn đăng: 21/09
27 m2, 120 m2
500 triệu tới 850 tỷ
0905896694

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (7 tin khác)
Cập nhật 10:11 21/09
Nguồn đăng: 21/09
500 m2, 600 m2, 100 m2
515 triệu
0901145786

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (1 tin khác)
Cập nhật 00:59 21/09
Nguồn đăng: 20/09
48 m2 tới 300 m2
450 triệu
0978117420

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (3 tin khác)
Cập nhật 00:59 21/09
Nguồn đăng: 20/09
48 m2 tới 300 m2
4.5 triệu
0978117430

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 18:12 20/09
Nguồn đăng: 20/09
20 m2, 98 m2
455 triệu
0898213866

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (7 tin khác)
Cập nhật 15:09 20/09
Nguồn đăng: 20/09
123 m2, 500 m2, 122 m2

0901145786

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Dương-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 14:21 20/09
Nguồn đăng: 20/09
18 m2 tới 500 m2
470 triệu
0975980877

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 17:31 19/09
Nguồn đăng: 19/09
5 m2 tới 500 m2

01662564349

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:29 19/09
Nguồn đăng: 19/09
110 m2

0982308030

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:23 19/09
Nguồn đăng: 19/09
110 m2

0905340739

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (8 tin khác)
Cập nhật 09:15 17/09
Nguồn đăng: 17/09
245 m2

0905810766

Bán bất động sản để kinh doanh tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 21:49 16/09
Nguồn đăng: 16/09
326 m2
15 triệu
0914100779

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (6 tin khác)
Cập nhật 16:56 16/09
Nguồn đăng: 16/09
190 m2, 185 m2
1.2 tỷ
0922765466

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 11:38 16/09
Nguồn đăng: 16/09
4892 m2
65 tỷ
0943061465

Bán đất tại Dũng Sĩ, Dũng Sĩ Điện Ngọc, Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:17 16/09
Nguồn đăng: 16/09
27 m2, 21 m2, 205 m2
500 triệu
0906481653

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 16:17 15/09
Nguồn đăng: 15/09
190 m2, 185 m2

0905912487
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp