Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Trần Đại Nghĩa, Điện Bàn, Quảng Nam - Tin môi giới

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 26
Nguồn đăng: 10:06
1800 m2

0903542130

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 30
Nguồn đăng: 09:30
150 m2, 120 m2, 100 m2
100 triệu tới 586 triệu
0905001634

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 16:56 22/01
Nguồn đăng: 22/01
125 m2

0905772664

Bán đất tại Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 16:11 22/01
Nguồn đăng: 22/01
100 m2
700 triệu
0932473868

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:49 22/01
Nguồn đăng: 22/01
110 m2

01219434545

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:36 22/01
Nguồn đăng: 22/01
110 m2

01219434545

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:14 22/01
Nguồn đăng: 22/01
147 m2
235 triệu tới 795 triệu
0905280682

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:57 22/01
Nguồn đăng: 22/01
100 m2

01684989957

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Điện Ngọc, Điện Ngọc-Điện Bàn  (8 tin khác)
Cập nhật 08:19 21/01
Nguồn đăng: 21/01
100 m2, 98 m2
585 triệu tới 610 triệu
0905878579

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (7 tin khác)
Cập nhật 13:20 20/01
Nguồn đăng: 20/01
100 m2

0968467750

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 11:32 20/01
Nguồn đăng: 20/01
3 m2 tới 110 m2
7 triệu tới 10 triệu
0932550386

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 10:01 20/01
Nguồn đăng: 20/01
3 m2 tới 110 m2
7 triệu tới 10 triệu
0932550386

Bán đất tại Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:15 20/01
Nguồn đăng: 20/01
65 m2, 130 m2
100 triệu
0986933337

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (11 tin khác)
Cập nhật 07:58 20/01
Nguồn đăng: 20/01
350 triệu
0934089247

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (4 tin khác)
Cập nhật 07:42 20/01
Nguồn đăng: 20/01
100 m2
1.28 tỷ
01225010688

Bán đất tại Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc-Điện Bàn  (9 tin khác)
Cập nhật 17:33 19/01
Nguồn đăng: 19/01
90 m2
485 triệu
0936442302

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 14:52 19/01
Nguồn đăng: 19/01
105 m2

0935429078

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:54 19/01
Nguồn đăng: 19/01
100 m2
750 triệu
0935281045

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (7 tin khác)
Cập nhật 23:18 18/01
Nguồn đăng: 18/01
101 m2
785 triệu
0898649173

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:26 18/01
Nguồn đăng: 18/01
120 m2, 100 m2
450 triệu
0935265048

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (11 tin khác)
Cập nhật 19:54 17/01
Nguồn đăng: 17/01
150 m2

0906490452

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 16:11 17/01
Nguồn đăng: 17/01
120 m2 tới 300 m2
860 triệu
0908070029

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (6 tin khác)
Cập nhật 16:04 17/01
Nguồn đăng: 17/01
150 m2
1.02 tỷ
0908443096

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 12:00 17/01
Nguồn đăng: 17/01
120 m2 tới 300 m2
800 triệu
0908070029

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:32 17/01
Nguồn đăng: 17/01
3125 m2, 125 m2
800 triệu tới 800 triệu
0906465687
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp