Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán đất Trần Đại Nghĩa, Điện Bàn, Quảng Nam - Tin môi giới

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (9 tin khác)
Cập nhật 08h 03
Nguồn đăng: 09/08
300 m2, 34 m2, 100 m2

0944372365

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 12
Nguồn đăng: 17/11
4892 m2
65 tỷ
0943061465

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 26
Nguồn đăng: 30/06
300 m2, 151 m2
6 triệu
0937111819

Bán đất tại Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, ĐT 607-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:39 17/11
Nguồn đăng: 17/11
65 m2 tới 120 m2
60 triệu tới 400 triệu
0935946739

Bán đất tại Lê Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc-Điện Bàn  (9 tin khác)
Cập nhật 14:57 17/11
Nguồn đăng: 17/11
15 m2 tới 48000 m2

0898493455

Bán đất tại Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 08:50 17/11
Nguồn đăng: 17/11
95 m2, 65 m2
650 triệu
0905156088

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 21:40 16/11
Nguồn đăng: 20/06
80 m2, 200 m2, 100 m2
5.5 triệu tới 6 triệu
0905598917

Bán đất tại Ngân Câu Ngân Giang, Trần Đại Nghĩa, ĐT 603, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 20:11 16/11
Nguồn đăng: 07/11
8 m2 tới 603 m2
4.7 triệu
0935355156

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (4 tin khác)
Cập nhật 20:06 16/11
Nguồn đăng: 16/08
100 m2 tới 300000 m2

0947714727

Bán đất tại Lê Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Ngọc-Điện Bàn  (7 tin khác)
Cập nhật 15:44 16/11
Nguồn đăng: 16/11
3 m2 tới 500 m2
60 triệu
0904090202

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (7 tin khác)
Cập nhật 05:12 16/11
Nguồn đăng: 20/06
80 m2, 100 m2
600 triệu
0906465846

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 00:40 16/11
Nguồn đăng: 16/11
100 m2 tới 1000 m2
390 triệu
0935091801

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (3 tin khác)
Cập nhật 21:03 15/11
Nguồn đăng: 20/08
27 m2, 100 m2
600 triệu
01262745878

Bán bất động sản để kinh doanh tại Lê Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Ngọc-Điện Bàn  (7 tin khác)
Cập nhật 17:11 15/11
Nguồn đăng: 15/11
11 m2 tới 500 m2
7 triệu tới 10 triệu
0904090202

Bán đất tại Green City, Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:45 15/11
Nguồn đăng: 15/11
100 m2
650 triệu tới 655 triệu
0935156178

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 13:48 15/11
Nguồn đăng: 15/11
800 m2, 72 m2, 500 m2
370 triệu
0935493597

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (5 tin khác)
Cập nhật 11:45 15/11
Nguồn đăng: 15/11
100 m2, 103 m2
5 triệu
0981341326

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 10:25 15/11
Nguồn đăng: 15/11
50 m2, 100 m2
495 triệu
0905134846

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 21:40 14/11
Nguồn đăng: 14/11
290 triệu
0906465687

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:03 14/11
Nguồn đăng: 03:03 11/02/2018
9038 m2, 68 m2
250 triệu tới 395 triệu
0905593967

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 14:47 14/11
Nguồn đăng: 14/11
100 m2

0935583173

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 12:45 14/11
Nguồn đăng: 14/11
187 m2

01207966354

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (6 tin khác)
Cập nhật 05:48 14/11
Nguồn đăng: 03/10
138 m2, 23 m2

0938086810

Bán bất động sản để kinh doanh tại Nguyễn Tất Thành, Trần Đại Nghĩa, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:05 13/11
Nguồn đăng: 03:05 11/01/2018
65 m2 tới 40000 m2
7 triệu tới 10 triệu
0935779303

Bán đất tại Trần Đại Nghĩa-Điện Bàn  (10 tin khác)
Cập nhật 10:36 13/11
Nguồn đăng: 13/11
92 m2 tới 150 m2
50 triệu tới 750 triệu
0905721325
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp