Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà A2, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán nhà tại A2, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 15:38 11/12
Nguồn đăng: 11/12
100 m2
6.5 tỷ
0914481246

Bán nhà tại A2, Cao Bá Quát, Phước Hải, VCN Phước Hải, Việt Nam-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:47 29/11
Nguồn đăng: 29/11
100 m2
6.6 tỷ
0934886094

Bán nhà tại A2, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Điềm Trung-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 10:57 24/11
Nguồn đăng: 10:57 11/12/2018
108 m2, 100 m2
3.8 tỷ
01628101279

Bán nhà tại A2-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:57 24/11
Nguồn đăng: 24/11
108 m2, 18 m2
3.8 tỷ
0968733863

Bán nhà tại A2, Vĩnh Điềm Trung-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 22:34 22/11
Nguồn đăng: 22/11
108 m2
3.8 tỷ tới 4.6 tỷ
0934029509

Bán nhà tại A1, A2, A4, B1, B2-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 11:34 26/10
Nguồn đăng: 26/10
110 m2
16.5 triệu
0935817868

Bán nhà tại A1, A2, A4, B1, B2-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 13:47 25/10
Nguồn đăng: 25/10
110 m2
16.5 triệu
0935817868

Bán nhà tại A2, Cao Bá Quát, Cầu Lùng, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 11:20 11/09
Nguồn đăng: 11/09
500 m2
6 tỷ
0938500345

Bán nhà tại A2, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 11:20 11/09
Nguồn đăng: 11/09
94 m2, 5 m2
4 tỷ tới 6 tỷ
0938500345

Bán nhà tại A1, A2, A4, B1, Khánh Hòa., Lộc Thọ-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 11:24 05/09
Nguồn đăng: 05/09
105 m2, 200 m2, 110 m2
16 triệu
0978329595
Trang 1,