Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà A2, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán nhà tại A2, Cao Bá Quát, Cầu Lùng, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 09:26 14/09
Nguồn đăng: 14/09
20 m2, 94 m2, 18 m2
6 tỷ
0935888982

Bán nhà tại A2, Cao Bá Quát, Cầu Lùng-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 08:21 14/09
Nguồn đăng: 14/09
20 m2, 94 m2, 18 m2
6 tỷ
0935888982

Bán nhà tại A2, A5-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:41 13/09
Nguồn đăng: 13/09
75 m2
4.6 tỷ
0901902141

Bán nhà tại 23/10, A2, B1, P1, Phước Long, Trần Phú, Vĩnh Điềm Trung-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:13 13/09
Nguồn đăng: 13/09
3 m2 tới 290 m2
2.1 tỷ tới 9.5 tỷ
0906525981

Bán nhà tại A2, Cao Bá Quát, Cầu Lùng, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:20 11/09
Nguồn đăng: 11/09
500 m2
6 tỷ
0938500345

Bán nhà tại A2, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:20 11/09
Nguồn đăng: 11/09
94 m2, 5 m2
4 tỷ tới 6 tỷ
0938500345

Bán nhà tại A1, A2, A4, B1, Khánh Hòa., Lộc Thọ-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:24 05/09
Nguồn đăng: 05/09
105 m2, 200 m2, 110 m2
16 triệu
0978329595

Bán nhà tại A2-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 22:33 28/08
Nguồn đăng: 28/08
94 m2
6 tỷ
0914386335

Bán nhà tại A2, Phước Hải, VCN Phước Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:38 28/08
Nguồn đăng: 28/08
93 m2, 94 m2, 5 m2
6 tỷ
0935885068

Bán nhà tại A2, B3, Cao Bá Quát, Cầu Lùng, Phước Hải, Phước Long, VCN Phước Hải-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 13:37 16/06
Nguồn đăng: 16/06
45 m2 tới 148 m2
2.45 tỷ
0935364983
Trang 1,