Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 14
Nguồn đăng: 01:14
100 m2
12 tỷ tới 12.5 tỷ
0936161911

Bán nhà tại Bạch Mai, Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 07
Nguồn đăng: 00:07
37 m2, 10 m2, 40 m2
2 tỷ tới 100 tỷ
01234080694

Bán nhà tại Bạch Mai, Lê Thanh Nghị-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 22:00 14/12
Nguồn đăng: 14/12
90 m2, 50 m2, 100 m2
8.3 tỷ
0923924024

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 21:53 14/12
Nguồn đăng: 14/12
50 m2, 45 m2, 135 m2
4.95 tỷ
0987869800

Bán nhà tại Bạch Mai, Trương Định-Hai Bà Trưng  (8 tin khác)
Cập nhật 21:51 14/12
Nguồn đăng: 14/12
40 m2
1 tỷ tới 200 tỷ
0968218002

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 21:24 14/12
Nguồn đăng: 14/12
30 m2
2.55 tỷ
01272010968

Bán nhà tại Bạch Mai, Huế-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 20:14 14/12
Nguồn đăng: 14/12
75 m2
13.3 tỷ
0933462828

Bán nhà tại Bách Khoa, Bạch Mai, Thanh Nhàn-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 19:40 14/12
Nguồn đăng: 14/12
40 m2, 45 m2
3.15 tỷ tới 5 tỷ
0979645737

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 17:06 14/12
Nguồn đăng: 14/12
40 m2, 30 m2
4.3 tỷ
0946120358

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 17:00 14/12
Nguồn đăng: 14/12
35 m2, 137 m2, 34 m2
3.1 tỷ
01676904200

Bán nhà tại Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Trương Định-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 16:45 14/12
Nguồn đăng: 14/12
15 m2, 150 m2, 31 m2
2.4 tỷ
01237123048

Bán nhà tại Bạch Mai, Trương Định-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 16:30 14/12
Nguồn đăng: 14/12
15 m2, 150 m2, 31 m2
2.4 tỷ
01237123048

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:49 14/12
Nguồn đăng: 14/12
33 m2, 100 m2
2.6 tỷ
01626921713

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:48 14/12
Nguồn đăng: 14/12
110 m2, 220 m2
19 tỷ
0934615029

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (13 tin khác)
Cập nhật 15:17 14/12
Nguồn đăng: 14/12
110 m2
18.5 tỷ
0945584781

Bán nhà tại Bạch Mai, Minh Khai, Trương Định, Đại La-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 14:51 14/12
Nguồn đăng: 14/12
32 m2
3.8 tỷ
0945651895

Bán nhà tại Bạch Mai, Giải Phóng-Hai Bà Trưng  (12 tin khác)
Cập nhật 14:44 14/12
Nguồn đăng: 14/12
22 m2, 4 m2
1.9 tỷ
0936108172

Bán nhà tại Bách Khoa, Bạch Mai, Hồng Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 14:42 14/12
Nguồn đăng: 14/12
32 m2, 4 m2
3.5 tỷ tới 4 tỷ
0974888904

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 14:37 14/12
Nguồn đăng: 14/12
50 m2, 40 m2
5 tỷ
01206653777

Bán nhà tại Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 14:29 14/12
Nguồn đăng: 14/12
45 m2
12.5 tỷ
0982212262

Bán nhà tại Bạch Mai, Hoàng Mai, Thanh Nhàn, Trần Khát Chân-Hai Bà Trưng  (3 tin khác)
Cập nhật 13:50 14/12
Nguồn đăng: 14/12
3 m2 tới 76 m2
2.55 tỷ tới 5.2 tỷ
0989940492

Bán nhà tại Bạch Mai, Đại La-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 13:36 14/12
Nguồn đăng: 14/12
35 m2
3 tỷ tới 3.05 tỷ
0934523788

Bán nhà tại Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 13:13 14/12
Nguồn đăng: 14/12
31 m2
2.8 tỷ
0968878190

Bán nhà tại Bách Khoa, Bạch Mai, Giải Phóng-Hai Bà Trưng  (13 tin khác)
Cập nhật 12:37 14/12
Nguồn đăng: 14/12
31 m2
2.9 tỷ tới 2.95 tỷ
0943757468

Bán nhà tại Bách Khoa, Bạch Mai-Hai Bà Trưng  (13 tin khác)
Cập nhật 12:36 14/12
Nguồn đăng: 14/12
35 m2
3 tỷ tới 3.1 tỷ
0943757468
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp