Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Cô Giang, Trần Đình Xu-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 38
Nguồn đăng: 17/02
112 m2
19.1 tỷ
0902981689

Bán nhà tại Cô Giang-Quận 1  (6 tin khác)
Cập nhật 23:14 17/02
Nguồn đăng: 17/02
68 m2
16 tỷ tới 16 tỷ
0963786896

Bán nhà tại Cô Giang, Hồ Hảo Hớn-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 23:12 17/02
Nguồn đăng: 17/02
64 m2
10 tỷ
0934124417

Bán nhà tại Bến Thành, Cô Giang, Hồ Hảo Hớn-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 22:28 17/02
Nguồn đăng: 17/02
64 m2
10 tỷ
0938812976

Bán nhà tại Cô Giang, Hồ Hảo Hớn, Trần Hưng Đạo-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 20:54 17/02
Nguồn đăng: 17/02
166 m2, 64 m2
4 tỷ tới 30 tỷ
0934124417

Bán nhà tại Cô Giang-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 05:27 16/02
Nguồn đăng: 16/02
84 m2
12.8 tỷ
0917351551

Bán nhà tại Cô Giang-Quận 1  (17 tin khác)
Cập nhật 11:30 15/02
Nguồn đăng: 15/02
83 m2, 83 m2
22 tỷ
0911371616

Bán nhà tại Bùi Viện, Cô Giang-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 15:14 14/02
Nguồn đăng: 14/02
167 m2, 167 m2
15.5 tỷ
0947256589

Bán nhà tại Cô Giang, Đề Thám-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 13:55 13/02
Nguồn đăng: 13/02
86 m2
19.9 tỷ
0903664462

Bán nhà tại Cô Giang, Nguyễn Cư Trinh-Quận 1  (3 tin khác)
Cập nhật 12:53 13/02
Nguồn đăng: 13/02
56 m2
8 tỷ tới 40 tỷ
0906888176

Bán nhà tại Cô Giang-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 10:56 13/02
Nguồn đăng: 13/02
157 m2 tới 6476 m2

0909949226

Bán nhà tại Cô Giang, Trần Hưng Đạo-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 22:38 12/02
Nguồn đăng: 12/02
59 m2, 54 m2
8.1 tỷ
0932058498

Bán nhà tại Cô Bắc, Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 18:14 12/02
Nguồn đăng: 12/02
52 m2, 75 m2
15 tỷ
0901545152

Bán nhà tại Cô Giang, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt-Quận 1  (8 tin khác)
Cập nhật 13:54 12/02
Nguồn đăng: 12/02
80 m2
9 tỷ
0909964324

Bán nhà tại Cô Giang-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 21:42 11/02
Nguồn đăng: 11/02
35 m2
3.5 tỷ
0902363911

Bán nhà tại Cô Giang, Đề Thám-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 12:21 10/02
Nguồn đăng: 10/02
52 m2
21 tỷ
0938389818

Bán nhà tại Cô Giang, Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 10:39 10/02
Nguồn đăng: 10/02
100 m2
18.5 tỷ
0902360456

Bán nhà tại Cô Giang-Quận 1  (6 tin khác)
Cập nhật 18:13 09/02
Nguồn đăng: 09/02
26 m2, 32 m2
1 tỷ
0938633307

Bán nhà tại Cô Giang, Hồ Hảo Hớn-Quận 1  (9 tin khác)
Cập nhật 16:38 09/02
Nguồn đăng: 09/02
100 m2
14 tỷ
01208732118

Bán nhà tại Bùi Viện, Cô Bắc, Cô Giang-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 11:45 09/02
Nguồn đăng: 09/02
72 m2
12.5 tỷ
0939512228

Bán nhà tại Cô Bắc, Cô Giang, Tp. Hồ Chí Minh-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 09:48 09/02
Nguồn đăng: 09/02
49 m2
12.2 tỷ
0947547878

Bán nhà tại Cô Giang-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 18:08 08/02
Nguồn đăng: 08/02
74 m2
12.3 tỷ
0931996846

Bán nhà tại Cô Giang, Đề Thám-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 17:27 08/02
Nguồn đăng: 08/02
28 m2
6 triệu
0922776646

Bán nhà tại Cô Giang, Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Võ Văn Kiệt-Quận 1  (5 tin khác)
Cập nhật 16:08 08/02
Nguồn đăng: 08/02
30 m2
2.65 tỷ
0938278793

Bán nhà tại Cô Giang, Hồ Hảo Hớn, Trần Hưng Đạo-Quận 1  (10 tin khác)
Cập nhật 10:24 08/02
Nguồn đăng: 08/02
104 m2
6 tỷ tới 17.6 tỷ
0906766858
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp