Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Cocobay, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Tin môi giới

Bán nhà tại Cocobay, Ngũ Hành Sơn, Premier Village, Võ Nguyên Giáp-Ngũ Hành Sơn  (11 tin khác)
Cập nhật 04h 35
Nguồn đăng: 23/11
3 m2 tới 379 m2
2 tỷ tới 2.5 tỷ
0935314146

Bán nhà tại Cocobay, FPT City-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 09
Nguồn đăng: 07/09
800 m2, 34 m2, 100 m2
420 triệu
0913339694

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 09
Nguồn đăng: 03/10
12008 m2, 45 m2
720 triệu tới 2 tỷ
0963779990

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 21:48 23/11
Nguồn đăng: 22/11
33 m2 tới 800 m2
450 triệu
0905896694

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:18 23/11
Nguồn đăng: 23/11
123 m2 tới 500 m2
780 triệu
0905609151

Bán nhà tại Cocobay, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn-Ngũ Hành Sơn  (11 tin khác)
Cập nhật 08:34 23/11
Nguồn đăng: 23/11
12 m2 tới 100 m2
290 triệu
0935155005

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (9 tin khác)
Cập nhật 23:44 22/11
Nguồn đăng: 22/11
168 triệu tới 336 triệu
0938903137

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 17:07 20/11
Nguồn đăng: 20/11
50 m2 tới 800 m2
430 triệu
0905547849

Bán nhà tại Cocobay, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Trường Sa-Ngũ Hành Sơn  (9 tin khác)
Cập nhật 16:57 20/11
Nguồn đăng: 20/11
720 triệu
0905874719

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (5 tin khác)
Cập nhật 13:09 17/11
Nguồn đăng: 17/11
200 triệu tới 1.8 tỷ
0948666690

Bán nhà tại Cocobay, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Trường Sa-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 11:18 17/11
Nguồn đăng: 16/11
700 triệu tới 720 triệu
0975269407

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (11 tin khác)
Cập nhật 16:13 15/11
Nguồn đăng: 04:13 11/03/2018
127 m2
236 triệu
0916937921

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (11 tin khác)
Cập nhật 16:11 15/11
Nguồn đăng: 04:11 11/03/2018
127 m2
236 triệu
0916937921

Bán nhà tại Cocobay, Trường Sa-Ngũ Hành Sơn  (9 tin khác)
Cập nhật 11:59 15/11
Nguồn đăng: 15/11
430 triệu
0905232835

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 14:09 13/11
Nguồn đăng: 13/11
10 m2, 45 m2
200 triệu tới 720 triệu
0901171046

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 15:48 12/11
Nguồn đăng: 12/11
200 m2, 33 m2

0901167485

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (9 tin khác)
Cập nhật 03:39 11/11
Nguồn đăng: 11/11
80 m2 tới 649 m2
789 triệu
0989291293

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (6 tin khác)
Cập nhật 23:16 10/11
Nguồn đăng: 06/11
123 m2 tới 500 m2
800 triệu
0985856736

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 11:26 09/11
Nguồn đăng: 09/11
50 m2 tới 800 m2
450 triệu
0989007718

Bán nhà tại Cocobay, FPT City, Ngũ Hành Sơn-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 22:54 08/11
Nguồn đăng: 08/11
27 m2 tới 600 m2
650 triệu
0934724100

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (6 tin khác)
Cập nhật 17:29 08/11
Nguồn đăng: 08/11
123 m2 tới 500 m2
6.5 triệu
0985856736

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (4 tin khác)
Cập nhật 15:07 08/11
Nguồn đăng: 08/11
216 triệu
01644451513

Bán nhà tại Cocobay-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 09:15 07/11
Nguồn đăng: 07/11
800 m2

0918134286

Bán nhà tại Cocobay, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Trường Sa-Ngũ Hành Sơn  (10 tin khác)
Cập nhật 19:52 06/11
Nguồn đăng: 06/11
700 triệu tới 720 triệu
0975269407

Bán nhà tại Cocobay, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Non Nước, Phú Mỹ An, Trần Đại Nghĩa-Ngũ Hành Sơn  (9 tin khác)
Cập nhật 10:21 30/10
Nguồn đăng: 30/10
300 m2, 100 m2
850 triệu
0965549554
Trang 1, 2, 3, Tiếp