Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Hà Cầu, Quận Hà Đông, Trần Đăng Ninh, Văn Phú-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 51
Nguồn đăng: 23/11
300 m2, 52 m2, 58 m2
4.8 tỷ
0912975692

Bán nhà tại Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tô Hiệu-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 51
Nguồn đăng: 23/11
300 m2, 39 m2, 50 m2
2.8 tỷ
0912975692

Bán nhà tại Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tô Hiệu-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 51
Nguồn đăng: 23/11
2 m2 tới 50 m2
2.75 tỷ
0912975692

Bán nhà tại Hà Cầu-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 23
Nguồn đăng: 23/11
40 m2, 45 m2
2.6 tỷ
0964677904

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Hà Trì, Lê Lợi, Quận Hà Đông, Trần Phú, Đa Sĩ-Hà Đông  (3 tin khác)
Cập nhật 02h 23
Nguồn đăng: 23/11
35 m2 tới 50000 m2
1.7 tỷ
01678420146

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Lê Lợi, Quận Hà Đông-Hà Đông  (3 tin khác)
Cập nhật 01h 56
Nguồn đăng: 23/11
4 m2 tới 850 m2
2.8 tỷ
0988398807

Bán nhà tại Hà Cầu, Ngô Thì Nhậm-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 22:21 23/11
Nguồn đăng: 15/11
37 m2
2.6 tỷ
0988505771

Bán nhà tại Hà Cầu, Hà Trì, KĐT Xa La, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Xa La-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 13:38 23/11
Nguồn đăng: 23/11
15 m2 tới 800 m2
1.65 tỷ
0987867085

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Hà Trì, Quận Hà Đông-Hà Đông  (9 tin khác)
Cập nhật 11:26 23/11
Nguồn đăng: 23/11
3 m2 tới 800 m2
1.25 tỷ
0901790838

Bán nhà tại Hà Cầu, Hà Trì, Quận Hà Đông, Trần Phú-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 09:49 23/11
Nguồn đăng: 23/11
3 m2 tới 3600 m2
1.65 tỷ
01654875559

Bán nhà tại Hà Cầu, Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 05:04 23/11
Nguồn đăng: 22/11
47 m2
5.3 tỷ
0982926694

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 01:34 23/11
Nguồn đăng: 22/11
400 m2, 42 m2, 38 m2
1.8 tỷ tới 2.8 tỷ
0969419928

Bán nhà tại Hà Cầu, Hà Trì, Lê Lợi, Quang Trung, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 20:02 22/11
Nguồn đăng: 22/11
20 m2 tới 500 m2
1.9 tỷ
01679500000

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Lê Lợi, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 14:30 22/11
Nguồn đăng: 22/11
4 m2 tới 500 m2
2.5 tỷ
01698226533

Bán nhà tại Cầu Đơ, Hà Cầu-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 09:52 22/11
Nguồn đăng: 22/11
100 m2, 46 m2
2.3 tỷ
0948630898

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Lê Lợi, Quận Hà Đông-Hà Đông  (7 tin khác)
Cập nhật 01:57 22/11
Nguồn đăng: 21/11
4 m2 tới 3600 m2
2.8 tỷ
0967822784

Bán nhà tại Hà Cầu-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 11:48 21/11
Nguồn đăng: 21/11
51 m2, 52 m2
5 tỷ
0963858699

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Hà Trì, Hà Trì 1, Nguyễn Trãi-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 10:11 21/11
Nguồn đăng: 21/11
35 m2 tới 800 m2
1.65 tỷ
0981061566

Bán nhà tại Hà Cầu, Ngô Thì Nhậm-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 09:46 21/11
Nguồn đăng: 21/11
25 m2

0988505771

Bán nhà tại Hà Cầu, Ngô Thì Nhậm-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 09:17 21/11
Nguồn đăng: 09:17 11/09/2018
52 m2
5 tỷ
0966171147

Bán nhà tại Hà Cầu, Ngô Thì Nhậm-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 01:43 21/11
Nguồn đăng: 20/11
45 m2
2 tỷ
0988505771

Bán nhà tại Hà Cầu, Hà Trì-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 12:41 20/11
Nguồn đăng: 19/09
35 m2, 4 m2
1.65 tỷ
0972746468

Bán nhà tại Cầu Đơ, Hà Cầu, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 10:58 20/11
Nguồn đăng: 20/11
4 m2, 38 m2
2.68 tỷ
0968192690

Bán nhà tại Hà Cầu, Hà Trì, Nguyễn Trãi, Trần Phú-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 21:30 18/11
Nguồn đăng: 18/11
300 m2, 800 m2, 38 m2
2 tỷ
0971980477

Bán nhà tại Hà Cầu, Hà Trì-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 15:36 18/11
Nguồn đăng: 18/11
35 m2, 3 m2
860 triệu tới 1.86 tỷ
0916749626
Trang 1, 2, 3, Tiếp