Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt-Quận 9  (12 tin khác)
Cập nhật 17:16 17/02
Nguồn đăng: 17/02
143 m2
26 tỷ
0971217138

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt-Quận 9  (12 tin khác)
Cập nhật 15:23 17/02
Nguồn đăng: 17/02
118 m2, 186 m2, 168 m2
15 tỷ
0971217138

Bán nhà tại Hiệp Phú, Trương Văn Thành-Quận 9  (12 tin khác)
Cập nhật 15:08 17/02
Nguồn đăng: 17/02
72 m2, 46 m2
3.5 tỷ
0971217138

Bán nhà tại Hiệp Phú, Man Thiện-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 05:07 11/02
Nguồn đăng: 10/02
98 m2
6.5 tỷ
0914116728

Bán nhà tại Chu Văn An, Hiệp Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 20:31 05/02
Nguồn đăng: 05/02
52 m2
3 tỷ tới 3.5 tỷ
0987987654

Bán nhà tại Hiệp Phú, Hồ Chí Minh., Long Trường, Tam Đa, Trường Thạnh, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 12:51 05/02
Nguồn đăng: 05/02
80 m2, 40 m2, 48 m2
1.7 tỷ
0907685325

Bán nhà tại Hiệp Phú, Trương Văn Thành-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 11:26 03/02
Nguồn đăng: 03/02
80 m2, 100 m2
8 triệu
0938543795

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt, Tp Hồ Chí Minh, Tăng Nhơn Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 08:13 03/02
Nguồn đăng: 03/02
22 m2 tới 1809 m2

0976764695

Bán nhà tại Hiệp Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 14:35 02/02
Nguồn đăng: 02/02
53 m2
3.5 tỷ
0966172738

Bán nhà tại Chu Văn An, Hiệp Phú, Tp Hồ Chí Minh-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 11:30 02/02
Nguồn đăng: 02/02
53 m2
3.5 tỷ
0977553838

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 09:43 02/02
Nguồn đăng: 01/02
150 m2, 52 m2
3.4 tỷ
0937066090

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 08:15 02/02
Nguồn đăng: 02/02
200 m2
60 tỷ
0931838056

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 07:28 02/02
Nguồn đăng: 02/02
60 m2, 50 m2, 143 m2
2 tỷ tới 2.9 tỷ
0931838056

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 22:48 01/02
Nguồn đăng: 01/02
176 m2, 57 m2
2.5 tỷ
0937066090

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 15:24 31/01
Nguồn đăng: 31/01

0923291048

Bán nhà tại Hiệp Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 05:05 31/01
Nguồn đăng: 30/01
150 m2
15.5 tỷ
0939649086

Bán nhà tại D1, Hiệp Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 14:24 30/01
Nguồn đăng: 30/01
120 m2
5.6 tỷ
0937473344

Bán nhà tại Hiệp Phú, Lê Văn Việt-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 14:16 30/01
Nguồn đăng: 30/01
150 m2
15.5 tỷ
0939649086

Bán nhà tại Hiệp Phú, Quang Trung-Quận 9  (9 tin khác)
Cập nhật 14:12 30/01
Nguồn đăng: 30/01
45 m2
4.5 tỷ
0903957809

Bán nhà tại Hiệp Phú, Hàng Tre, Đường Số 1-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 08:44 27/01
Nguồn đăng: 26/01
18 m2, 37 m2
2.35 tỷ
0914696754

Bán nhà tại Chu Văn An, Hiệp Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 14:56 26/01
Nguồn đăng: 26/01
50 m2, 44 m2, 136 m2
3.5 tỷ
0972298903

Bán nhà tại Chu Văn An, Hiệp Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 11:40 26/01
Nguồn đăng: 26/01
50 m2, 52 m2
3.6 tỷ
0901404055

Bán nhà tại Hiệp Phú-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 10:48 25/01
Nguồn đăng: 25/01
60 m2, 86 m2
1.9 tỷ
0932761143

Bán nhà tại Hiệp Phú-Quận 9  (6 tin khác)
Cập nhật 08:15 23/01
Nguồn đăng: 23/01
60 m2
2.49 tỷ
0938813586

Bán nhà tại Hiệp Phú, Man Thiện-Quận 9  (10 tin khác)
Cập nhật 15:36 22/01
Nguồn đăng: 22/01
132 m2, 133 m2
7.92 tỷ
0931407975
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp