Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Trường Chinh-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 55
Nguồn đăng: 07:55
70 m2
9.5 tỷ
0989279888

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 52
Nguồn đăng: 07:42
62 m2, 5 m2, 2 m2
4.5 tỷ
0906776662

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 44
Nguồn đăng: 31/12
32 m2
3.2 tỷ
0943757468

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 27
Nguồn đăng: 07:27
100 m2
13 tỷ
0914043975

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 16
Nguồn đăng: 20/09
108 m2
8.15 tỷ
0916020036

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, Định Công-Thanh Xuân  (9 tin khác)
Cập nhật 03h 30
Nguồn đăng: 20/09
440 m2
38 tỷ
0912239168

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 13
Nguồn đăng: 20/09
60 m2
5.7 tỷ
0986817662

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (11 tin khác)
Cập nhật 00h 09
Nguồn đăng: 20/09
241 m2, 60 m2
10.9 tỷ
0936333468

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 18:15 20/09
Nguồn đăng: 20/09
15 m2, 46 m2
9.5 tỷ
0983607461

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 17:15 20/09
Nguồn đăng: 20/09
37 m2
4.3 tỷ
0975172888

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 17:04 20/09
Nguồn đăng: 20/09
72 m2, 73 m2
11.2 tỷ tới 11.3 tỷ
0983394083

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Tô Vĩnh Diện, Vương Thừa Vũ-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 16:31 20/09
Nguồn đăng: 20/09
52 m2
7.4 tỷ
0987622794

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 16:16 20/09
Nguồn đăng: 20/09
108 m2
8.15 tỷ
0965520938

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Vương Thừa Vũ-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 16:09 20/09
Nguồn đăng: 20/09
70 m2
3.6 tỷ
0971968388

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Mai-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 15:48 20/09
Nguồn đăng: 20/09
72 m2, 30 m2
8.4 tỷ
0942966628

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 14:57 20/09
Nguồn đăng: 20/09
15 m2, 43 m2
9.5 tỷ
0975852452

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 14:44 20/09
Nguồn đăng: 20/09
108 m2
8.15 tỷ
0916020036

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Mai-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 10:11 20/09
Nguồn đăng: 20/09
46 m2
6.5 tỷ
0973644755

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Hạ Đình, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Trường Chinh, Vũ Tông Phan-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 09:14 20/09
Nguồn đăng: 20/09
21 m2, 40 m2
4.7 tỷ
0915977007

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Mai-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 06:11 20/09
Nguồn đăng: 20/09
42 m2
4.8 tỷ
0916040018

Bán nhà tại Chính Kinh, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thanh Xuân Trung, The Golden Palm Lê Văn Lương-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 00:48 20/09
Nguồn đăng: 19/09
3 m2 tới 66 m2
2.112 tỷ tới 7.4 tỷ
0964533324

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 21:19 19/09
Nguồn đăng: 19/09
91 m2, 71 m2, 93 m2
13.5 tỷ
0934875368

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Lê Trọng Tấn-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 17:58 19/09
Nguồn đăng: 18/09
70 m2, 200 m2
6.5 tỷ
0913534671

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 14:09 19/09
Nguồn đăng: 19/09
60 m2
7.4 tỷ
0968338678

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 13:18 19/09
Nguồn đăng: 19/09
100 m2
13.2 tỷ
01642893214
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp