Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 22
Nguồn đăng: 12:07
41 m2
4 tỷ
0973119286

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (8 tin khác)
Cập nhật 12h 03
Nguồn đăng: 09/08
50 m2
4.6 tỷ
0941371769

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 00
Nguồn đăng: 12:00
41 m2, 5 m2
4 tỷ
0973119286

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 01
Nguồn đăng: 09/08
10 m2, 44 m2
4.6 tỷ
0915123398

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 26
Nguồn đăng: 10:26
169 m2, 42 m2
3.75 tỷ
0975172888

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 25
Nguồn đăng: 10:25
42 m2
3.75 tỷ
0975172888

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 25
Nguồn đăng: 10:25
45 m2
4.6 tỷ
0975172888

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 19
Nguồn đăng: 09:19
61 m2
6.9 tỷ
0936113881

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 14
Nguồn đăng: 09:14
50 m2
5.1 tỷ
01255600256

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 51
Nguồn đăng: 08:51
100 m2
17.6 tỷ
0988250033

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 49
Nguồn đăng: 17/11
60 m2, 59 m2
6.9 tỷ
0916504423

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 15
Nguồn đăng: 09/08
3 m2 tới 46 m2
4 tỷ
0972760089

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 55
Nguồn đăng: 02:55
80 m2, 30 m2
9.5 tỷ
0962522869

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 36
Nguồn đăng: 01:36
27 m2
2.4 tỷ
0947207316

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 04
Nguồn đăng: 17/11
50 m2, 38 m2
3.75 tỷ tới 7 tỷ
0941921536

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 23:32 17/11
Nguồn đăng: 17/11
20 m2, 40 m2
3 tỷ
0974386886

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 23:32 17/11
Nguồn đăng: 03/11
60 m2
6 tỷ
0974386886

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 23:31 17/11
Nguồn đăng: 17/11
55 m2
5.5 tỷ
0974386886

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 22:34 17/11
Nguồn đăng: 10:34 11/05/2018
50 m2
6 tỷ
0941081424

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Trường Chinh, Tô Vĩnh Diện-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 22:22 17/11
Nguồn đăng: 17/11
7 m2 tới 280 m2
14.9 tỷ tới 15.9 tỷ
0915650880

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 19:50 17/11
Nguồn đăng: 17/11
165 m2, 41 m2
4 tỷ
0973575566

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 19:38 17/11
Nguồn đăng: 17/11
45 m2
4.85 tỷ
0989390966

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 19:35 17/11
Nguồn đăng: 17/11
33 m2, 5 m2, 7 m2
4.5 tỷ
0916020036

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 19:31 17/11
Nguồn đăng: 17/11
108 m2, 3 m2
8.15 tỷ
0916020036

Bán nhà tại Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, Royal City, Trường Chinh, Tô Vĩnh Diện-Thanh Xuân  (10 tin khác)
Cập nhật 17:53 17/11
Nguồn đăng: 17/11
53 m2
8 tỷ
0934443032
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp