Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Lương-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 18h 40
Nguồn đăng: 18:40
36 m2
7.5 tỷ
0946231088

Bán nhà tại Kim Ngưu, Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Lương-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 18h 35
Nguồn đăng: 18:35
88 m2
8 tỷ
0966959111

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 18h 29
Nguồn đăng: 18:29
70 m2, 4 m2
11 tỷ
0907544666

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 18h 01
Nguồn đăng: 18:01
70 m2, 20 m2
2.25 tỷ
0911481934

Bán nhà tại Kim Ngưu, Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Nhàn, Trần Khát Chân-Hai Bà Trưng  (11 tin khác)
Cập nhật 17h 57
Nguồn đăng: 17:57
33 m2, 10 m2, 3 m2
2 tỷ
0914710258

Bán nhà tại Cảm Hội, Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 39
Nguồn đăng: 13:57
53 m2
4.1 tỷ
01292301195

Bán nhà tại Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Nhàn-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 01
Nguồn đăng: 13:01
56 m2
5.9 tỷ
0903231388

Bán nhà tại Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Lương-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 51
Nguồn đăng: 00:51
45 m2
4.085 tỷ
0968709296

Bán nhà tại Kim Ngưu, Quỳnh Mai-Hai Bà Trưng  (7 tin khác)
Cập nhật 11h 23
Nguồn đăng: 11:14
54 m2, 55 m2
4.4 tỷ tới 5.4 tỷ
01653326619

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 20
Nguồn đăng: 11:20
100 m2, 56 m2
3.6 tỷ
0962664136

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 57
Nguồn đăng: 05/10
2 m2, 32 m2, 3 m2
2.25 tỷ
01649655606

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 03
Nguồn đăng: 07/11
4 m2, 3 m2, 45 m2
3.3 tỷ
0888393162

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 28
Nguồn đăng: 06:28
97 m2
19.5 tỷ
0975266863

Bán nhà tại Kim Ngưu, Minh Khai, Võ Thị Sáu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 05h 36
Nguồn đăng: 05:36
30 m2 tới 500 m2
1 tỷ
0913568049

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 24
Nguồn đăng: 00:24
11 tỷ
0932354868

Bán nhà tại Huế, Kim Ngưu, Lò Đúc, Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Nhàn, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 22:40 18/09
Nguồn đăng: 18/09
38 m2
6 tỷ tới 7.5 tỷ
0969838435

Bán nhà tại Kim Ngưu, Lạc Trung, Vĩnh Tuy-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 16:28 18/09
Nguồn đăng: 18/09
24 m2, 21 m2, 4 m2
2.9 tỷ
0913037916

Bán nhà tại Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 15:55 18/09
Nguồn đăng: 18/09
3 m2 tới 189 m2
2.8 tỷ tới 2.8 tỷ
0913037916

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (8 tin khác)
Cập nhật 15:09 18/09
Nguồn đăng: 18/09
60 m2
4.3 tỷ
0903212399

Bán nhà tại Kim Ngưu, Lò Đúc-Hai Bà Trưng  (8 tin khác)
Cập nhật 14:48 18/09
Nguồn đăng: 18/09
60 m2
4.3 tỷ
0903212399

Bán nhà tại Kim Ngưu, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 14:35 18/09
Nguồn đăng: 18/09
45 m2
3.3 tỷ tới 4 tỷ
0975579966

Bán nhà tại Kim Ngưu-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 12:45 18/09
Nguồn đăng: 18/09
40 m2
7.5 tỷ
0979973399

Bán nhà tại Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Nhàn-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 11:51 18/09
Nguồn đăng: 18/09
40 m2, 53 m2
4.1 tỷ
0968144226

Bán nhà tại Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Nhàn-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 11:51 18/09
Nguồn đăng: 18/09
53 m2
4.1 tỷ
0968144226

Bán nhà tại Kim Ngưu, Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thanh Nhàn-Hai Bà Trưng  (10 tin khác)
Cập nhật 11:37 18/09
Nguồn đăng: 18/09
45 m2
4.8 tỷ
0972755914
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp