Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 12:44 24/09
Nguồn đăng: 24/09
280 m2, 100 m2
31 tỷ
0945999599

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Thượng Thanh-Long Biên  (4 tin khác)
Cập nhật 04:02 24/09
Nguồn đăng: 22/09
90 m2
500 triệu tới 4.5 tỷ
0965927799

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Quận Long Biên-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 00:10 24/09
Nguồn đăng: 24/09
130 m2
3 tỷ tới 11 tỷ
0936456127

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Thanh Am, Việt Hưng-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 14:51 24/09
Nguồn đăng: 21/09
17 m2 tới 8141 m2
470 triệu tới 15 tỷ
0976620540

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Đức Giang-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 06:15 21/09
Nguồn đăng: 21/09
92 m2
5 tỷ
0988443719

Bán nhà tại Cổ Linh, Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 04:39 17/09
Nguồn đăng: 16/09
70 m2, 18 m2, 71 m2

01676831830

Bán nhà tại Giang Biên, Long Biên, Ngô Gia Tự, Việt Hưng-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 15:31 15/09
Nguồn đăng: 15/09
90 m2, 21 m2
5.85 tỷ
0986985203

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 09:28 24/09
Nguồn đăng: 15/09
130 m2
11 tỷ
0936456127

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Ngọc Lâm-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 20:28 14/09
Nguồn đăng: 13/09
93 m2
5.7 tỷ
01632519999

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 11:44 12/09
Nguồn đăng: 12/09
30 m2 tới 500 m2
1.43 tỷ
0914227734

Bán nhà tại Cổ Linh, Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 10:31 12/09
Nguồn đăng: 07/09
70 m2, 18 m2, 71 m2

01676831830

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Việt Hưng-Long Biên  (2 tin khác)
Cập nhật 16:59 31/08
Nguồn đăng: 31/08
80 m2
4.5 tỷ
0913068459

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 19:25 28/08
Nguồn đăng: 28/08
81 m2
4 tỷ
0903015465

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Vinhomes Riverside, Việt Hưng-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 16:06 28/08
Nguồn đăng: 28/08
52 m2
2.1 tỷ tới 5 tỷ
0947093686

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên
Cập nhật 05:56 26/08
Nguồn đăng: 26/08
80 m2, 5 m2
8.8 tỷ
0985696424

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (2 tin khác)
Cập nhật 11h 18
Nguồn đăng: 24/09
140 m2
9.8 tỷ tới 200 tỷ
0977621996

Bán nhà tại Gia Quất, Long Biên, Ngô Gia Tự, Đức Giang-Long Biên  (13 tin khác)
Cập nhật 17:55 24/08
Nguồn đăng: 24/08
500 m2, 40 m2
2 tỷ tới 2.2 tỷ
0943593689

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 10:50 30/08
Nguồn đăng: 23/08
90 m2
10 tỷ
0978859538

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Đức Giang-Long Biên  (1 tin khác)
Cập nhật 06:56 19/08
Nguồn đăng: 19/08
4 m2 tới 70 m2

0946871994

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 04:03 24/09
Nguồn đăng: 11/08
90 m2
16.5 tỷ
0933462828

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Quận Long Biên-Long Biên  (6 tin khác)
Cập nhật 08:07 17/09
Nguồn đăng: 10/08
31 m2, 30 m2
2.4 tỷ
0903225735

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (1 tin khác)
Cập nhật 02:51 08/08
Nguồn đăng: 05/08
70 m2, 18 m2

0946871994

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Đức Giang-Long Biên
Cập nhật 03:20 21/09
Nguồn đăng: 01/08
30 m2
1.4 tỷ
01698307508

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Thạch Bàn-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 08:49 20/09
Nguồn đăng: 29/07
170 m2, 80 m2
8.5 tỷ tới 11.5 tỷ
0911607607

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 19:24 22/09
Nguồn đăng: 24/07
90 m2, 100 m2
16.3 tỷ
0916185522
Trang 1, 2, Tiếp