Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (4 tin khác)
Cập nhật 10:57 14/12
Nguồn đăng: 14/12
17542 m2, 15 m2, 75 m2

0968415333

Bán nhà tại Gia Thụy, Long Biên, Ngô Gia Tự, Việt Hưng-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 19:11 13/12
Nguồn đăng: 13/12
50 m2, 54 m2, 3 m2
1.98 tỷ
0904193949

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (8 tin khác)
Cập nhật 16:18 13/12
Nguồn đăng: 13/12
33 m2
2.38 tỷ
0948838483

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 20:38 12/12
Nguồn đăng: 12/12
12 m2, 52 m2
11 tỷ
0968517357

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10:49 12/12
Nguồn đăng: 12/12
164 m2
7.3 tỷ
0963833625

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Việt Hưng-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 00:02 12/12
Nguồn đăng: 12/12
165 m2
7.5 tỷ
01677376663

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 22:46 11/12
Nguồn đăng: 11/12
30 m2
2.1 tỷ
0986168926

Bán nhà tại Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Đức Giang-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 18:21 11/12
Nguồn đăng: 11/12
34 m2, 50 m2, 510 m2
68 tỷ
0936479222

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 12:25 11/12
Nguồn đăng: 11/12
33 m2
2.35 tỷ
0967035511

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10:21 11/12
Nguồn đăng: 11/12
390 m2, 130 m2
11 tỷ
0936456127

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Đức Giang-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10:17 11/12
Nguồn đăng: 11/12
90 m2, 270 m2
9 tỷ
0902165279

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10:11 11/12
Nguồn đăng: 11/12
96 m2

0902165279

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 04:03 11/12
Nguồn đăng: 11/12
100 m2
3.8 tỷ
0984696424

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 22:01 09/12
Nguồn đăng: 09/12
37 m2, 11 m2, 51 m2
3.8 tỷ
0917891221

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 21:23 09/12
Nguồn đăng: 09/12
51 m2
3.8 tỷ
0917891221

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 18:52 09/12
Nguồn đăng: 09/12
51 m2
3.8 tỷ
0967035511

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 18:51 09/12
Nguồn đăng: 09/12
51 m2
3.8 tỷ
0967035511

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 15:56 09/12
Nguồn đăng: 09/12
51 m2
3.8 tỷ tới 4.6 tỷ
0917891221

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (9 tin khác)
Cập nhật 15:50 09/12
Nguồn đăng: 09/12
51 m2, 43 m2
3.8 tỷ tới 8 tỷ
0917891221

Bán nhà tại Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:00 09/12
Nguồn đăng: 09/12
80 m2
4 tỷ
0961929112

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự, Thượng Thanh-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 10:53 09/12
Nguồn đăng: 09/12
90 m2
300 triệu tới 4.3 tỷ
0965927799

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:12 07/12
Nguồn đăng: 07/12
30 m2, 3 m2
1.3 tỷ
0967035511

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:12 07/12
Nguồn đăng: 07/12
36 m2, 400 m2
1.6 tỷ
0967035511

Bán nhà tại Ngô Gia Tự, Thanh Am, Thượng Thanh-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 13:10 07/12
Nguồn đăng: 07/12
30 m2, 3 m2
1.3 tỷ
0967035511

Bán nhà tại Long Biên, Ngô Gia Tự-Long Biên  (10 tin khác)
Cập nhật 03:49 05/12
Nguồn đăng: 05/12
33 m2, 1000 m2
1.5 tỷ
0969569973
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp