Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (14 tin khác)
Cập nhật 09h 16
Nguồn đăng: 00:00
49 m2
5.1 tỷ
0939292195

Bán nhà tại Hai Bà Trưng, Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 35
Nguồn đăng: 00:00
96 m2, 95 m2
8.5 tỷ
0902981689

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 35
Nguồn đăng: 00:00
48 m2
13 tỷ
0902981689

Bán nhà tại Hai Bà Trưng, Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 35
Nguồn đăng: 00:00
45 m2, 48 m2
11.8 tỷ tới 12 tỷ
0902981689

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 22:43 17/02
Nguồn đăng: 17/02
76 m2
12 tỷ
0903012056

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 16:34 17/02
Nguồn đăng: 17/02
167 m2
15.5 tỷ
0941726363

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 12:27 17/02
Nguồn đăng: 17/02
80 m2
22 tỷ
01234744999

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 15:07 14/02
Nguồn đăng: 14/02
30 m2
5.8 tỷ
0903055019

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 11:32 13/02
Nguồn đăng: 13/02
83 m2, 81 m2
12 tỷ
0918900724

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 10:34 13/02
Nguồn đăng: 13/02
47 m2
8.6 tỷ
0903395226

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 09:59 13/02
Nguồn đăng: 13/02
102 m2
12 tỷ
0908676909

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 14:06 12/02
Nguồn đăng: 12/02
8 m2 tới 47 m2
7.9 tỷ
0909283334

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 14:04 12/02
Nguồn đăng: 12/02
48 m2
1 tỷ tới 8.6 tỷ
0938073406

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 11:53 12/02
Nguồn đăng: 12/02
65 m2, 65 m2
13.7 tỷ
0903838235

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Đình Chiểu-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 11:53 12/02
Nguồn đăng: 12/02
78 m2
14.7 tỷ
0903838235

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 09:56 12/02
Nguồn đăng: 12/02
74 m2
14.5 tỷ
0903838235

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (6 tin khác)
Cập nhật 06:32 11/02
Nguồn đăng: 10/02
50 m2
13.5 tỷ
0986242639

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 14:39 10/02
Nguồn đăng: 10/02
90 m2, 30 m2, 89 m2

01208222716

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 10:00 10/02
Nguồn đăng: 10/02
48 m2
15 tỷ
0988153762

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 04:45 10/02
Nguồn đăng: 10/02
42 m2, 38 m2
7.9 tỷ
0939685598

Bán nhà tại Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 21:21 09/02
Nguồn đăng: 09/02
49 m2
9.5 tỷ
02838661118

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (9 tin khác)
Cập nhật 20:27 09/02
Nguồn đăng: 09/02
63 m2
10.5 tỷ
0934830389

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 09:48 09/02
Nguồn đăng: 09/02
52 m2
10.7 tỷ
0902559134

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (11 tin khác)
Cập nhật 08:20 09/02
Nguồn đăng: 09/02
32 m2
5.7 tỷ
0916677278

Bán nhà tại Nguyễn Thiện Thuật-Quận 3  (10 tin khác)
Cập nhật 15:46 08/02
Nguồn đăng: 08/02
37 m2
4.9 tỷ
0902871286
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp