Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 05
Nguồn đăng: 16:05
59 m2, 58 m2, 15 m2
14 tỷ
0919202059

Bán nhà tại Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Văn Ngữ-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 54
Nguồn đăng: 15:42
43 m2, 100 m2, 48 m2

0938162131

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 50
Nguồn đăng: 15:50
16 m2, 64 m2
9.2 tỷ
0933663434

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 44
Nguồn đăng: 15:44
66 m2, 15 m2
5.3 tỷ
0936383839

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (19 tin khác)
Cập nhật 15h 45
Nguồn đăng: 15:45
232 m2
23.8 tỷ
00938822982

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 39
Nguồn đăng: 15:39
50 m2, 204 m2, 17 m2
24 tỷ
0933663434

Bán nhà tại Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 44
Nguồn đăng: 15:44
90 m2, 293 m2, 64 m2
14.5 tỷ
0938998278

Bán nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (3 tin khác)
Cập nhật 15h 38
Nguồn đăng: 15:38
11 m2, 3 m2, 46 m2
4.1 tỷ
0903618279

Bán nhà tại Nguyễn Thị Huỳnh, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 23
Nguồn đăng: 15:14
272 m2, 215 m2
14.5 tỷ
0938162131

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 21
Nguồn đăng: 23/09
72 m2, 73 m2
12 tỷ
0902360456

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 47
Nguồn đăng: 14:47
56 m2
7.5 tỷ
0902954810

Bán nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 45
Nguồn đăng: 14:35
28 m2, 27 m2
2.45 tỷ
0901461838

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (8 tin khác)
Cập nhật 14h 44
Nguồn đăng: 14:44
10 m2 tới 316 m2
25 tỷ
0961844712

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 30
Nguồn đăng: 14:30
902 m2
149 tỷ
0972869976

Bán nhà tại Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Văn Ngữ-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 08
Nguồn đăng: 13:15
78 m2, 8 m2, 81 m2
1 tỷ tới 10 tỷ
0909423226

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 15
Nguồn đăng: 13:15
96 m2, 64 m2
15.5 tỷ
0909296535

Bán nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (1 tin khác)
Cập nhật 12h 48
Nguồn đăng: 00:00
72 m2, 60 m2
14.5 tỷ
01218202727

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 55
Nguồn đăng: 11:55
224 m2
100 triệu
0903361196

Bán nhà tại Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 50
Nguồn đăng: 25/12
90 m2
15 tỷ
0902365349

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 50
Nguồn đăng: 11:50
90 m2, 86 m2, 18 m2
9.8 tỷ
0903361196

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 49
Nguồn đăng: 11:49
90 m2, 88 m2, 18 m2
9.8 tỷ
0903361196

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 17
Nguồn đăng: 11:17
149 m2, 21 m2, 147 m2
23 tỷ
0936259639

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Trương Quốc Dung-Phú Nhuận  (3 tin khác)
Cập nhật 10h 07
Nguồn đăng: 10:07
20 m2 tới 800 m2
32 tỷ
0093838981824

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (11 tin khác)
Cập nhật 09h 21
Nguồn đăng: 09:21
57 m2, 72 m2
8.7 tỷ
0907118467

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (9 tin khác)
Cập nhật 08h 51
Nguồn đăng: 08:51
160 m2
19.5 tỷ
0902914386
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp