Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 50
Nguồn đăng: 09/08
168 m2
10.8 tỷ
0936259639

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Trương Quốc Dung-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 38
Nguồn đăng: 13/11
92 m2
13.5 tỷ
0902621939

Bán nhà tại Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (5 tin khác)
Cập nhật 12h 37
Nguồn đăng: 30/06
75 m2
12 tỷ
0938159123

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 32
Nguồn đăng: 12:32
12 m2 tới 336 m2
120 tỷ
0911163110

Bán nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 14
Nguồn đăng: 12:14
100 m2, 56 m2
10.5 tỷ
0902827545

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 02
Nguồn đăng: 10/10
72 m2, 6 m2
10.5 tỷ
0907860606

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Văn Ngữ-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 58
Nguồn đăng: 26/09
227 m2
26.9 tỷ
0919608088

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 46
Nguồn đăng: 11:33
16 m2 tới 64 m2
9.7 tỷ
0908120009

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 41
Nguồn đăng: 06/09
208 m2, 100 m2, 204 m2
29.5 tỷ
0944468117

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 32
Nguồn đăng: 11:32
85 m2
13 tỷ
0918725239

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 30
Nguồn đăng: 10:30
136 m2, 141 m2
26 tỷ
0931844947

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 29
Nguồn đăng: 10:29
338 m2, 100 m2, 325 m2
4 tỷ tới 25.5 tỷ
0931844947

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 23
Nguồn đăng: 10:23
45 m2
6.7 tỷ
0948785246

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 22
Nguồn đăng: 10:22
40 m2
4.2 tỷ
0948785246

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 02
Nguồn đăng: 09/08
149 m2, 21 m2, 147 m2
23 tỷ
0902972579

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 41
Nguồn đăng: 09/08
143 m2, 19 m2
22.3 tỷ
0901481450

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 21
Nguồn đăng: 07:46
6 m2 tới 116 m2
12.7 tỷ
0901811119

Bán nhà tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 44
Nguồn đăng: 17/11
80 m2, 100 m2
27.5 tỷ
0946660679

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 12
Nguồn đăng: 30/06
34 m2
3 tỷ
0908064341

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 07
Nguồn đăng: 07:07
116 m2, 115 m2, 112 m2
12.7 tỷ
0901811119

Bán nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 00
Nguồn đăng: 17/11
216 m2, 18 m2
35 tỷ
0919608088

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (8 tin khác)
Cập nhật 06h 23
Nguồn đăng: 17/11
100 m2, 204 m2
30 tỷ
0939862555

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 47
Nguồn đăng: 17/11
320 m2, 360 m2
120 tỷ
0932715996

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (1 tin khác)
Cập nhật 01h 44
Nguồn đăng: 17/11
88 m2
27.5 tỷ
0931844847

Bán nhà tại Nguyễn Văn Trỗi-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 12
Nguồn đăng: 17/11
205 m2
26.5 tỷ
0909255625
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp