Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Hưng Gia, Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng-Quận 7  (8 tin khác)
Cập nhật 18h 16
Nguồn đăng: 18:16
18 m2 tới 200 m2
11.9 tỷ tới 29 tỷ
0909402636

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Quỳ, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Quy-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 17h 44
Nguồn đăng: 18/09
150 m2, 500 m2, 95 m2
3.9 tỷ
0938416156

Bán nhà tại Mai Văn Vĩnh, Mỹ Hưng, Nguyễn Thị Thập, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Quy-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 17h 44
Nguồn đăng: 17:44
75 m2 tới 800 m2
8.1 tỷ
0908707043

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Phú Thuận, Q.7-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 17h 40
Nguồn đăng: 17:40
500 m2, 56 m2, 28 m2
1.8 tỷ
0986636129

Bán nhà tại Mai Văn Vĩnh, Mỹ Hưng, Nguyễn Thị Thập, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Quy-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 17h 29
Nguồn đăng: 17:29
75 m2 tới 800 m2
8.1 tỷ
0908707043

Bán nhà tại Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Sunrise City-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 55
Nguồn đăng: 04:55
33 m2 tới 185 m2
17.5 tỷ
0906072839

Bán nhà tại Mai Văn Vĩnh, Mỹ Hưng, Nguyễn Thị Thập, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 17h 11
Nguồn đăng: 17:01
75 m2 tới 800 m2
8.1 tỷ
0908707043

Bán nhà tại Mỹ Hưng, Nguyễn Thị Thập, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Quy-Quận 7  (8 tin khác)
Cập nhật 16h 47
Nguồn đăng: 18/09
20 m2 tới 500 m2
5.28 tỷ
0978633963

Bán nhà tại Bình Thuận, Lý Phục Man, Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Quy, Đường Số 2-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 45
Nguồn đăng: 16:45
500 m2, 100 m2
8.6 tỷ
0906777881

Bán nhà tại Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Quy-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 27
Nguồn đăng: 18/09
9 m2 tới 500 m2
2.2 tỷ
0938416156

Bán nhà tại Bình Thuận, Bùi Bằng Đoàn, Huỳnh Tấn Phát, Lý Phục Man, Mỹ Hưng, P. Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Việt Nam-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 19
Nguồn đăng: 16:19
259 m2, 106 m2, 104 m2
4.1 tỷ
0907888163

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Quận 7., Tp.HCM, Tân Quy-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 18
Nguồn đăng: 16:18
119 m2, 17 m2
7.5 tỷ
0938879487

Bán nhà tại Chuyên Dùng 9, Phú Mỹ-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 07
Nguồn đăng: 16:07
40 m2
1.6 tỷ
0917338854

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Quy, Tân Thuận Đông-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 11
Nguồn đăng: 16:11
80 m2, 20 m2
2.65 tỷ
0938416156

Bán nhà tại Phú Mỹ, Quận 7.-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 07
Nguồn đăng: 16:07
40 m2
1.6 tỷ
0917338854

Bán nhà tại Bùi Bằng Đoàn, Huỳnh Tấn Phát, Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Phú Thuận, Tân Phong, Việt Nam-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 47
Nguồn đăng: 15:47
60 m2, 164 m2
3.1 tỷ
0907888163

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Mỹ Hưng, Nguyễn Thị Thập, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Quy, Việt Nam-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 44
Nguồn đăng: 15:44
76 m2, 50 m2
12.5 tỷ
0908089055

Bán nhà tại Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 26
Nguồn đăng: 08:28
72 m2
5.3 tỷ
0908375936

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Phú Thuận, Q.7, Trần Xuân Soạn-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 22
Nguồn đăng: 03:22
500 m2, 28 m2
1.85 tỷ
0948736966

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Quy, Tân Thuận Tây-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 22
Nguồn đăng: 18/09
39 m2 tới 500 m2
2.1 tỷ
0903757087

Bán nhà tại Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Phú Thuận, Tấn Trường-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 15
Nguồn đăng: 03:15
162 m2, 18 m2
11.2 tỷ
0908375936

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Phú Mỹ, Tân Quy, Tân Thuận Đông-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 12
Nguồn đăng: 18/09
250 m2, 42 m2, 100 m2
1.98 tỷ
0903757087

Bán nhà tại Phú Mỹ-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 00
Nguồn đăng: 14:48
80 m2, 81 m2

0977353307

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Trần Trọng Cung, Tân Quy, Tân Thuận Đông-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 48
Nguồn đăng: 14:48
54 m2, 10 m2, 100 m2
4.9 tỷ
0938416156

Bán nhà tại Huỳnh Tấn Phát, Mỹ Hưng, Phú Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Trần Trọng Cung, Tân Quy, Tân Thuận Đông-Quận 7  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 37
Nguồn đăng: 14:37
10 m2, 100 m2, 54 m2
4.9 tỷ
0938416156
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp