Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Lê Sao, Phú Thạnh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 46
Nguồn đăng: 00:00
72 m2
6.1 tỷ
0908838773

Bán nhà tại Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Quận Tân Phú-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 10:14 17/02
Nguồn đăng: 17/02
140 m2
27 tỷ
0903091632

Bán nhà tại Lê Khôi, Nguyễn Ngọc Nhựt, Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Trần Thủ Độ, Tân Quý-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 00:24 17/02
Nguồn đăng: 17/02
236 m2
8.5 tỷ tới 13.5 tỷ
01668239962

Bán nhà tại Phú Thạnh, Thạch Lam-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 15:36 14/02
Nguồn đăng: 14/02
115 m2
6.8 tỷ
0909168379

Bán nhà tại P.Phú Thạnh, Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Trần Thủ Độ-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 20:59 13/02
Nguồn đăng: 13/02
76 m2
4.95 tỷ
0908810505

Bán nhà tại Phú Thạnh, Thoại Ngọc Hầu-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 20:57 13/02
Nguồn đăng: 13/02
231 m2
29 tỷ
0908810505

Bán nhà tại Hiền Vương, Phú Thạnh, Quận Tân Phú-Tân Phú
Cập nhật 15:47 13/02
Nguồn đăng: 13/02
81 m2
6.1 tỷ
0961970973

Bán nhà tại Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Phú Thạnh, Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Thoại Ngọc Hầu, Tân Quý-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 09:19 13/02
Nguồn đăng: 12/02
72 m2
5.4 tỷ
0909419964

Bán nhà tại Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Trần Thủ Độ-Tân Phú  (11 tin khác)
Cập nhật 08:37 13/02
Nguồn đăng: 13/02
63 m2
6.25 tỷ
0901945192

Bán nhà tại Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Độc Lập-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 19:40 12/02
Nguồn đăng: 12/02
36 m2
4.05 tỷ
0909671430

Bán nhà tại Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Trần Văn Giáp-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 18:12 12/02
Nguồn đăng: 12/02
76 m2
6 tỷ
0963224148

Bán nhà tại Phú Thạnh, Trần Thủ Độ-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 17:01 12/02
Nguồn đăng: 12/02
56 m2
6.2 tỷ
0931656053

Bán nhà tại Phú Thạnh, Văn Cao-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 22:41 11/02
Nguồn đăng: 11/02
44 m2
2.45 tỷ
0909495856

Bán nhà tại Phú Thạnh, Thạch Lam-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 22:24 11/02
Nguồn đăng: 11/02
1486 m2
40 triệu
0909495856

Bán nhà tại Phú Thạnh, Thoại Ngọc Hầu-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 21:14 11/02
Nguồn đăng: 11/02
88 m2
5.5 tỷ
0933112441

Bán nhà tại Phú Thạnh, Thoại Ngọc Hầu-Tân Phú  (9 tin khác)
Cập nhật 21:11 11/02
Nguồn đăng: 11/02
48 m2
3.3 tỷ
0902445480

Bán nhà tại Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Trần Thủ Độ-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 16:23 10/02
Nguồn đăng: 10/02
57 m2
6.15 tỷ
0938487528

Bán nhà tại Bình Long, Lê Khôi, Phan Chu Trinh, Phú Thạnh, Thạch Lam-Tân Phú  (11 tin khác)
Cập nhật 11:57 10/02
Nguồn đăng: 10/02
68 m2, 74 m2
7.6 tỷ
0901945192

Bán nhà tại Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Trần Thủ Độ-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 07:54 10/02
Nguồn đăng: 10/02
57 m2
6.15 tỷ
0914443186

Bán nhà tại Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Trần Thủ Độ-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 21:57 09/02
Nguồn đăng: 09/02
70 m2, 57 m2
6.15 tỷ
0909225951

Bán nhà tại P.Phú Thạnh, Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Thạch Lam-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 21:04 09/02
Nguồn đăng: 09/02
45 m2
2.97 tỷ
0914443186

Bán nhà tại Bình Long, Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Q.Tân Phú, Độc Lập-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 18:33 09/02
Nguồn đăng: 09/02
160 m2
10.5 tỷ
0933261324

Bán nhà tại Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Độc Lập-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 18:31 09/02
Nguồn đăng: 09/02
36 m2
3.95 tỷ
0933261324

Bán nhà tại Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Thạch Lam, Tân Quý, Độc Lập-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 18:31 09/02
Nguồn đăng: 09/02
68 m2
7.7 tỷ
0933261324

Bán nhà tại Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Trần Thủ Độ-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 15:21 09/02
Nguồn đăng: 09/02
72 m2
6.15 tỷ
0938487528
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp