Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Quận Gò Vấp, Gò Vấp, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 51
Nguồn đăng: 16:42
12 m2, 48 m2
3.3 tỷ
01687636760

Bán nhà tại Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 47
Nguồn đăng: 16:36
120 m2, 125 m2
9.8 tỷ
0949072941

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 31
Nguồn đăng: 16:27
25 m2

0908145239

Bán nhà tại 14 Gò Vấp, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (9 tin khác)
Cập nhật 16h 25
Nguồn đăng: 16:25
14 m2, 63 m2
3.2 tỷ
0977208969

Bán nhà tại Hạnh Thông Tây, Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 22
Nguồn đăng: 15:56
60 m2
3.73 tỷ
0908185480

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 21
Nguồn đăng: 16:18
60 m2, 4 m2
2.9 tỷ
0909617305

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 15
Nguồn đăng: 16:03
52 m2

0903758887

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 58
Nguồn đăng: 15:50
40 m2
2.25 tỷ
0944009116

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 54
Nguồn đăng: 15:41
60 m2

0908145239

Bán nhà tại Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 54
Nguồn đăng: 15:42
64 m2, 73 m2
2.68 tỷ
0981645636

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 53
Nguồn đăng: 15:44
78 m2, 17 m2
4.5 tỷ
01687636760

Bán nhà tại Phan Huy Ích, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 32
Nguồn đăng: 15:32
24 m2, 96 m2, 480 m2
5.2 tỷ
0907363729

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 14
Nguồn đăng: 15:14
10 m2 tới 272 m2
7.6 tỷ
0931827302

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 08
Nguồn đăng: 15:08
170 m2, 56 m2
4 tỷ
0934178239

Bán nhà tại Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 57
Nguồn đăng: 14:45
44 m2
2.65 tỷ
0906384391

Bán nhà tại Dương Quảng Hàm, Quảng Hàm, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 59
Nguồn đăng: 14:59
300 m2, 41 m2, 5 m2
580 triệu tới 2.58 tỷ
0938567846

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 52
Nguồn đăng: 14:41
77 m2, 17 m2
4.5 tỷ
0901357068

Bán nhà tại Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 46
Nguồn đăng: 14:32
27 m2, 15 m2, 24 m2
1.45 tỷ
0938056265

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (3 tin khác)
Cập nhật 14h 38
Nguồn đăng: 14:38
98 m2

0907110495

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 31
Nguồn đăng: 14:21
52 m2, 53 m2
2.8 tỷ
0906311098

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 31
Nguồn đăng: 14:21
10 m2, 65 m2
3.4 tỷ
0934061459

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 30
Nguồn đăng: 14:24
25 m2

01697545740

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (1 tin khác)
Cập nhật 14h 20
Nguồn đăng: 14:22

0903227276

Bán nhà tại Phan Huy Ích, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 57
Nguồn đăng: 13:57
68 m2
2.99 tỷ tới 3.09 tỷ
0938286749

Bán nhà tại Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (4 tin khác)
Cập nhật 13h 57
Nguồn đăng: 13:57
2 m2 tới 65 m2
3.4 tỷ
0989942982
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp