Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Quận Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Dương Nội, Lê Văn Lương, Quận Hà Đông, Tố Hữu, Yên Nghĩa, Đô Nghĩa-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 14
Nguồn đăng: 16:07
34 m2
1.1 tỷ
0963551368

Bán nhà tại Dương Nội, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 59
Nguồn đăng: 15:50
36 m2
1.5 tỷ
0969134586

Bán nhà tại KĐT Xa La, Quận Hà Đông, Xa La-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 37
Nguồn đăng: 15:24
100 m2, 37 m2, 38 m2
2 tỷ
0963551368

Bán nhà tại Bà Triệu, Hà Cầu, Hà Trì, Lê Lợi, Quận Hà Đông-Hà Đông  (4 tin khác)
Cập nhật 15h 25
Nguồn đăng: 15:25
36 m2, 700 m2
1.85 tỷ
0904563984

Bán nhà tại Dương Nội, Quận Hà Đông, Yên Nghĩa, Đô Nghĩa-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 18
Nguồn đăng: 15:05
38 m2
1.15 tỷ
0989865898

Bán nhà tại Phú La, Quận Hà Đông, Văn La-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 53
Nguồn đăng: 14:53
50 m2, 500 m2, 600 m2
2.3 tỷ
0902900884

Bán nhà tại Quận Hà Đông-Hà Đông  (8 tin khác)
Cập nhật 14h 46
Nguồn đăng: 14:32
32 m2, 100 m2
1.57 tỷ
0984439777

Bán nhà tại Quận Hà Đông, Văn La-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 38
Nguồn đăng: 14:38
50 m2, 500 m2, 600 m2
300 triệu tới 2.3 tỷ
0902900884

Bán nhà tại Dương Nội, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 22
Nguồn đăng: 14:09
36 m2
1.5 tỷ
01265251682

Bán nhà tại Biên Giang, Quận Hà Đông, Quốc Lộ 6, Yên Nghĩa-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 20
Nguồn đăng: 14:20
17 m2 tới 129 m2
900 triệu
0929238668

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 06
Nguồn đăng: 14:06
60 m2
4.4 tỷ
0947183609

Bán nhà tại 19/5, KĐT Xa La, Mậu Lương, Quận Hà Đông, Văn Quán, Xa La-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 34
Nguồn đăng: 13:34
20 m2 tới 300 m2
1.3 tỷ tới 1.68 tỷ
0988398807

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Hà Đông-Hà Đông  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 32
Nguồn đăng: 13:32
85 m2
16.8 tỷ
00916856286

Bán nhà tại La Khê, Quận Hà Đông, Văn Khê-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 28
Nguồn đăng: 13/12
45 m2
4.3 tỷ
0904876655

Bán nhà tại Hà Trì, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 12
Nguồn đăng: 00:49
33 m2, 50000 m2
1.95 tỷ
0969112699

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 34
Nguồn đăng: 00:34
38 m2
5.68 tỷ
0987794913

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Hà Đông-Hà Đông  (9 tin khác)
Cập nhật 11h 55
Nguồn đăng: 11:44
40 m2, 160 m2
5.68 tỷ
01212121230

Bán nhà tại Quận Hà Đông, Văn La-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 48
Nguồn đăng: 23/09
50 m2, 500 m2, 600 m2
2.3 tỷ
0936033055

Bán nhà tại Kiến Hưng, KĐT Xa La, Mậu Lương, Quận Hà Đông, Xa La-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 33
Nguồn đăng: 11:33
20 m2 tới 300 m2
1.3 tỷ tới 1.68 tỷ
0968669135

Bán nhà tại Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 28
Nguồn đăng: 11:28
33 m2, 32 m2
1.32 tỷ
0987748254

Bán nhà tại Quận Hà Đông-Hà Đông  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 55
Nguồn đăng: 10:41
33 m2, 250 m2, 600 m2
1.9 tỷ
0968669135

Bán nhà tại Quận Hà Đông, Văn Quán-Hà Đông  (4 tin khác)
Cập nhật 10h 57
Nguồn đăng: 10:57
40 m2, 3 m2
2.45 tỷ
0904563984

Bán nhà tại Phú Lương, Quận Hà Đông-Hà Đông  (11 tin khác)
Cập nhật 10h 45
Nguồn đăng: 10:45
37 m2
2.65 tỷ tới 5 tỷ
01669196520

Bán nhà tại KĐT Văn Quán, Phú Lương, Quận Hà Đông, Văn Quán-Hà Đông  (11 tin khác)
Cập nhật 10h 44
Nguồn đăng: 10:44
2.65 tỷ
01669196520

Bán nhà tại KĐT Văn Quán, Phú Lương, Phúc La, Quận Hà Đông, Văn Quán, Yên Phúc-Hà Đông  (11 tin khác)
Cập nhật 10h 43
Nguồn đăng: 10:43
2.45 tỷ
01669196520
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp