Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Hạnh Thông Tây, Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 22
Nguồn đăng: 15:56
60 m2
3.73 tỷ
0908185480

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 05
Nguồn đăng: 16:05
120 m2, 30 m2, 97 m2
6.99 tỷ
0908430030

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (9 tin khác)
Cập nhật 16h 09
Nguồn đăng: 16:09
96 m2
13 tỷ
0977208969

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (9 tin khác)
Cập nhật 16h 09
Nguồn đăng: 16:09
59 m2
12 tỷ
0977208969

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 58
Nguồn đăng: 15:50
40 m2
2.25 tỷ
0944009116

Bán nhà tại Lê Văn Thọ, Quang Trung-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 32
Nguồn đăng: 14:16
21 m2, 88 m2
5.4 tỷ tới 5.65 tỷ
0961945479

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (2 tin khác)
Cập nhật 13h 41
Nguồn đăng: 13:41
70 m2, 120 m2
2.67 tỷ
01649130873

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 01
Nguồn đăng: 13:01
48 m2, 49 m2
4.8 tỷ
01666724994

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 01
Nguồn đăng: 13:01
48 m2, 49 m2
4.8 tỷ tới 5.6 tỷ
01666724994

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp, Thống Nhất-Gò Vấp  (11 tin khác)
Cập nhật 13h 01
Nguồn đăng: 13:01
49 m2
4.8 tỷ
01666724994

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (3 tin khác)
Cập nhật 12h 31
Nguồn đăng: 00:31
2.67 tỷ
0907101229

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 17
Nguồn đăng: 00:17
56 m2
850 triệu tới 2.85 tỷ
0936315162

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 12
Nguồn đăng: 00:02
56 m2
850 triệu tới 2.85 tỷ
0936315162

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (5 tin khác)
Cập nhật 12h 03
Nguồn đăng: 00:03
21 m2, 37 m2
1.45 tỷ tới 1.9 tỷ
0938395886

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (8 tin khác)
Cập nhật 11h 58
Nguồn đăng: 11:55
40 m2, 37 m2
2.25 tỷ
0931319309

Bán nhà tại Q.Gò Vấp, Quang Trung-Gò Vấp  (3 tin khác)
Cập nhật 11h 55
Nguồn đăng: 11:55
2.67 tỷ
0907101229

Bán nhà tại Q.Gò Vấp, Quang Trung-Gò Vấp  (3 tin khác)
Cập nhật 11h 49
Nguồn đăng: 11:50
70 m2

0907101229

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (5 tin khác)
Cập nhật 11h 50
Nguồn đăng: 11:50
200 m2, 66 m2
3.65 tỷ
0987876996

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 27
Nguồn đăng: 11:14
31 m2, 32 m2
2.05 tỷ
0937510768

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 45
Nguồn đăng: 10:45
68 m2, 67 m2, 14 m2
4.8 tỷ
0903007211

Bán nhà tại Phan Huy Ích, Quang Trung-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 13
Nguồn đăng: 10:02
15 m2 tới 54 m2
3.8 tỷ
01627735301

Bán nhà tại Quang Trung-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 39
Nguồn đăng: 09:39
553 m2, 555 m2
22 tỷ
01644250900

Bán nhà tại An Hội, Cây Trâm, Hạnh Thông Tây, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 00
Nguồn đăng: 09:00
100 m2, 48 m2
2.85 tỷ
0902955537

Bán nhà tại Quang Trung, Quận Gò Vấp-Gò Vấp  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 48
Nguồn đăng: 07:36
105 m2, 11 m2, 104 m2
4.8 tỷ
0979406239

Bán nhà tại Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung-Gò Vấp  (6 tin khác)
Cập nhật 03h 56
Nguồn đăng: 03:56
110 m2, 5 m2, 25 m2
6.2 tỷ
0888606660
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp