Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 40
Nguồn đăng: 00:40 11/06/2018
37 m2, 146 m2
27.8 tỷ
0906963705

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 31
Nguồn đăng: 11:31 11/06/2018
58 m2
16 tỷ
01236464488

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (9 tin khác)
Cập nhật 10h 31
Nguồn đăng: 10:31 11/06/2018
42 m2
670 triệu
0989709369

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 42
Nguồn đăng: 09:42 11/06/2018
90 m2, 75 m2

0971009920

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 30
Nguồn đăng: 09:30 11/06/2018
100 m2

01203349009

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 40
Nguồn đăng: 08:40 11/06/2018
15 m2, 17 m2
300 triệu
0933659298

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 31
Nguồn đăng: 08:31 11/06/2018
2.75 tỷ
0935688488

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 45
Nguồn đăng: 14/11
5 m2 tới 86 m2
4.4 tỷ
0907725123

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 43
Nguồn đăng: 07:43 11/06/2018
52 m2
4 tỷ
0902846855

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 16
Nguồn đăng: 07:16 11/06/2018
269 m2 tới 570 m2
48 tỷ
0901646679

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú
Cập nhật 07h 10
Nguồn đăng: 14/06
46 m2
5.7 tỷ
0971412695

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 32
Nguồn đăng: 06:32 11/06/2018
42 m2, 41 m2
2.25 tỷ
01643918409

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (2 tin khác)
Cập nhật 06h 20
Nguồn đăng: 06:20 03/10/2009
108 m2
5 triệu tới 100 triệu
0911789719

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 28
Nguồn đăng: 04:28 11/06/2018
15 m2
7.9 tỷ
01236464488

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 02h 57
Nguồn đăng: 17/11
127 m2, 150 m2
55 tỷ
0933334085

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 22:57 17/11
Nguồn đăng: 17/11
55 m2
1.222 tỷ
0909083363

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (2 tin khác)
Cập nhật 20:56 17/11
Nguồn đăng: 08:56 11/05/2018
90 m2, 76 m2

0945784308

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 19:21 17/11
Nguồn đăng: 07:21 11/05/2018
29 m2

0933714041

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (5 tin khác)
Cập nhật 19:18 17/11
Nguồn đăng: 07:18 11/05/2018
95 m2, 94 m2, 45 m2

0973205768

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 19:15 17/11
Nguồn đăng: 07:15 11/05/2018
300 m2, 56 m2
2.8 tỷ
0888272299

Bán nhà tại Nguyễn Thái Học, Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 19:08 17/11
Nguồn đăng: 07:08 11/05/2018
294 m2, 79 m2, 89 m2
42 tỷ
0901646679

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 18:31 17/11
Nguồn đăng: 06:31 11/05/2018
3.1 tỷ
0913678985

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 18:03 17/11
Nguồn đăng: 06:03 11/05/2018
90 m2, 500 m2
5.4 tỷ
0933105178

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 17:56 17/11
Nguồn đăng: 05:56 11/05/2018
116 m2
1.6 tỷ
0937579528

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (5 tin khác)
Cập nhật 17:27 17/11
Nguồn đăng: 05:27 11/05/2018
4 m2, 52 m2
3.3 tỷ
0907513824
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp