Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 29
Nguồn đăng: 07:29
80 m2
1.7 tỷ
0919566514

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 21
Nguồn đăng: 00:21
44 m2
950 triệu
0907511993

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 44
Nguồn đăng: 04:44
750 triệu
0975973194

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (11 tin khác)
Cập nhật 01h 15
Nguồn đăng: 01:15
80 m2, 20 m2
870 triệu
0973010446

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (11 tin khác)
Cập nhật 01h 28
Nguồn đăng: 01:28
60 m2, 62 m2
1.85 tỷ
0973010446

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (8 tin khác)
Cập nhật 01h 02
Nguồn đăng: 01:02
91 m2, 71 m2, 88 m2
4.7 tỷ
0939392499

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 45
Nguồn đăng: 00:45
102 m2
450 triệu
0979575761

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 22:42 20/09
Nguồn đăng: 20/09
30 m2
530 triệu
0975973194

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 21:35 20/09
Nguồn đăng: 20/09
20 m2, 180 m2, 260 m2
190 triệu tới 4.19 tỷ
01262323686

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 21:49 20/09
Nguồn đăng: 20/09
2.4 tỷ
0933041906

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 20:53 20/09
Nguồn đăng: 20/09
16 m2, 700 m2, 150 m2
380 triệu
0919566514

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (1 tin khác)
Cập nhật 21:43 20/09
Nguồn đăng: 20/09
700 m2, 19 m2
3.4 tỷ
01668666009

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (1 tin khác)
Cập nhật 21:09 20/09
Nguồn đăng: 20/09

0978158159

Bán nhà tại Cách Mạng, Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 20:22 20/09
Nguồn đăng: 20/09
1.13 tỷ
0909161575

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 19:43 20/09
Nguồn đăng: 20/09
150 m2
2.5 tỷ
0977157253

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 16:55 20/09
Nguồn đăng: 20/09
22 m2, 7 m2, 21 m2
740 triệu
0906440653

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 16:55 20/09
Nguồn đăng: 20/09
700 m2, 19 m2
3.5 tỷ
0932881656

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (6 tin khác)
Cập nhật 17:06 20/09
Nguồn đăng: 20/09
64 m2
3.15 tỷ
0986136833

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (9 tin khác)
Cập nhật 16:14 20/09
Nguồn đăng: 20/09
68 m2, 17 m2

0915333679

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (6 tin khác)
Cập nhật 15:35 20/09
Nguồn đăng: 20/09
60 m2

0907894627

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 15:42 20/09
Nguồn đăng: 20/09
4.4 tỷ
0974607460

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (9 tin khác)
Cập nhật 14:55 20/09
Nguồn đăng: 20/09
55 m2
1.212 tỷ
0932600809

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 14:24 20/09
Nguồn đăng: 20/09
24 m2
1.125 tỷ
01212394079

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 14:10 20/09
Nguồn đăng: 20/09
60 m2, 56 m2
3 tỷ
0934813868

Bán nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh-Tân Phú  (10 tin khác)
Cập nhật 14:02 20/09
Nguồn đăng: 20/09
120 m2, 115 m2
460 triệu tới 680 triệu
0909924519
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp