Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán nhà tại Khánh Hòa., Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 20:57 18/02
Nguồn đăng: 18/02
40 m2, 76 m2
15 triệu tới 20 triệu
0968517357

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 10:47 15/02
Nguồn đăng: 15/02
700 triệu
01685679378

Bán nhà tại Bắc Vĩnh Hải, Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:19 13/02
Nguồn đăng: 13/02
95 m2
3.5 tỷ
02583553879

Bán nhà tại Bắc Sơn, Vĩnh Hải-Nha Trang  (11 tin khác)
Cập nhật 09:29 11/02
Nguồn đăng: 11/02
140 m2, 223 m2

0943461505

Bán nhà tại Dã Tượng, Phú Xương, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:37 10/02
Nguồn đăng: 10/02
418 m2
70 triệu
0901920068

Bán nhà tại Dương Vân Nga, TP Nha Trang, Vĩnh Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 13:11 09/02
Nguồn đăng: 09/02
70 m2
1.25 tỷ
0934394668

Bán nhà tại Nguyễn Khuyến, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (11 tin khác)
Cập nhật 09:33 09/02
Nguồn đăng: 09/02
113 m2, 113 m2
1.55 tỷ
0943461505

Bán nhà tại Phú Xương, Phạm Ngọc Thạch, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 08:43 09/02
Nguồn đăng: 08/02
82 m2, 76 m2
6 tỷ
0901920068

Bán nhà tại Vĩnh Hải, Đặng Tất-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 22:07 08/02
Nguồn đăng: 08/02
78 m2, 57 m2
2.5 tỷ
0901930996

Bán nhà tại A4, Phước Hải, VCN Phước Hải, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 15:22 08/02
Nguồn đăng: 08/02
80 m2
5.9 tỷ
0914577066

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 13:39 08/02
Nguồn đăng: 08/02
200 triệu tới 600 triệu
0945361795

Bán nhà tại Dương Vân Nga, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 08:38 08/02
Nguồn đăng: 08/02
85 m2
750 triệu
01214569568

Bán nhà tại Bắc Sơn, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 13:20 07/02
Nguồn đăng: 07/02
140 m2, 223 m2
52 triệu
0947461505

Bán nhà tại Bắc Sơn, Nguyễn Khuyến, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (11 tin khác)
Cập nhật 13:08 07/02
Nguồn đăng: 07/02
140 m2, 223 m2

0943461505

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:17 07/02
Nguồn đăng: 07/02
165 m2, 168 m2
7.56 tỷ
0901904888

Bán nhà tại Bắc Sơn, Vĩnh Hải-Nha Trang  (11 tin khác)
Cập nhật 09:21 07/02
Nguồn đăng: 07/02
140 m2, 223 m2

0943461505

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:46 06/02
Nguồn đăng: 06/02
85 m2, 76 m2
750 triệu tới 1.11 tỷ
01214569568

Bán nhà tại Dương Vân Nga, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 13:15 05/02
Nguồn đăng: 05/02
170 m2, 175 m2
1.9 tỷ
0911514045

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 12:15 05/02
Nguồn đăng: 05/02
70 m2, 65 m2
1.7 tỷ
0912007940

Bán nhà tại B3, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:04 05/02
Nguồn đăng: 05/02
111 m2, 55 m2
3.6 tỷ tới 3.6 tỷ
0909753626

Bán nhà tại Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 23:10 03/02
Nguồn đăng: 03/02
76 m2
6.6 tỷ
0905789229

Bán nhà tại Dương Vân Nga, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 20:47 03/02
Nguồn đăng: 03/02
46 m2, 100 m2
1.2 tỷ
0976570279

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:05 03/02
Nguồn đăng: 03/02
85 m2
750 triệu
01214569568

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07:55 03/02
Nguồn đăng: 03/02
76 m2
6.6 tỷ
0905789229

Bán nhà tại Củ Chi, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 13:25 02/02
Nguồn đăng: 02/02
105 m2
155 triệu
0973611101
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp