Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 00h 36
Nguồn đăng: 23/11
20 m2 tới 250 m2
42 triệu
0919674488

Bán nhà tại Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 15:10 23/11
Nguồn đăng: 23/11
15 m2 tới 160 m2
3.9 tỷ
0903564696

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:13 23/11
Nguồn đăng: 02:13 11/11/2018
182 m2
1.4 tỷ
0908083687

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:18 22/11
Nguồn đăng: 09:18 11/10/2018
107 m2, 130 m2
3.745 tỷ
0905969518

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 18:13 21/11
Nguồn đăng: 06:13 11/09/2018

0905066635

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 17:15 21/11
Nguồn đăng: 21/11
38 m2
2 tỷ
0903506688

Bán nhà tại Bắc Sơn, Vĩnh Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 14:37 21/11
Nguồn đăng: 21/11
22 m2, 190 m2, 114 m2
8.05 tỷ
0986192628

Bán nhà tại Bắc Sơn, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 01:53 21/11
Nguồn đăng: 20/11
150 m2
75 tỷ
01674511828

Bán nhà tại Bắc Sơn, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 01:53 21/11
Nguồn đăng: 20/11
30 m2 tới 300 m2
51 triệu
01674511828

Bán nhà tại Lý Phục Man, Vĩnh Hải-Nha Trang  (12 tin khác)
Cập nhật 22:54 20/11
Nguồn đăng: 10:54 11/08/2018
59 m2
1.28 tỷ
0908095183

Bán nhà tại Lý Phục Man, Vĩnh Hải-Nha Trang  (12 tin khác)
Cập nhật 22:38 20/11
Nguồn đăng: 10:38 11/08/2018
59 m2
1.28 tỷ
0908095183

Bán nhà tại Lý Phục Man, Vĩnh Hải-Nha Trang  (12 tin khác)
Cập nhật 22:35 20/11
Nguồn đăng: 10:35 11/08/2018
59 m2
1.28 tỷ
0908095183

Bán nhà tại Phú Xương, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:18 20/11
Nguồn đăng: 19/08
5 m2, 325 m2
6 tỷ
0901920068

Bán nhà tại Phú Xương, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:17 20/11
Nguồn đăng: 11/08
132 m2, 7 m2
2.1 tỷ
0901920068

Bán nhà tại Bắc Sơn, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:03 20/11
Nguồn đăng: 20/11
128 m2, 350 m2, 125 m2
65.5 triệu
01674511828

Bán nhà tại Bắc Sơn, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:02 20/11
Nguồn đăng: 20/11
200 m2, 240 m2, 246 m2
45 triệu
01674511828

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:31 20/11
Nguồn đăng: 02:31 11/08/2018
114 m2

0963100572

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 20:35 18/11
Nguồn đăng: 09/08
46 m2
670 triệu
0905132679

Bán nhà tại Phú Xương, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:01 18/11
Nguồn đăng: 09/08
9 m2 tới 132 m2
3.5 tỷ
0901920068

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:41 18/11
Nguồn đăng: 09:41 11/06/2018
300 m2, 200 m2, 78 m2
3.24 tỷ
01299370016

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 00:05 18/11
Nguồn đăng: 15/11
40 m2, 65 m2, 45 m2
100 triệu tới 2.4 tỷ
0905336994

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 08:23 16/11
Nguồn đăng: 08:23 11/04/2018
120 m2, 42 m2
4.2 tỷ
0915113677

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 08:16 16/11
Nguồn đăng: 08:16 11/04/2018
150 m2, 235 m2
5.6 tỷ
0988463303

Bán nhà tại Bắc Sơn, TP Nha Trang, Vĩnh Hải-Nha Trang  (2 tin khác)
Cập nhật 02:27 16/11
Nguồn đăng: 15/11
200 m2
10 triệu
0968944477

Bán nhà tại Bắc Sơn, Vĩnh Hải-Nha Trang  (2 tin khác)
Cập nhật 00:06 16/11
Nguồn đăng: 16/11
200 m2
10 triệu
0968944477
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp