Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán nhà tại Phước Huệ, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 23
Nguồn đăng: 09:04
58 m2
1 tỷ
0944244980

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 10h 25
Nguồn đăng: 10:25
70 m2, 3 m2, 83 m2
1.12 tỷ
0982554555

Bán nhà tại Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 22:25 18/09
Nguồn đăng: 18/09
4 m2 tới 800 m2
800 triệu
0905631078

Bán nhà tại A5, Biệt Thự, Bắc Vĩnh Hải, Cầu Dứa, Dã Tượng, Hòn Chồng, Nguyễn Thiện Thuật, Phú Nông, Phước Hải, Phạm Văn Đồng, Tháp Bà, Trần Quý Cáp, Tuệ Tĩnh, VCN Phước Hải, Vân Đồn, Vĩnh Hải, Vĩnh Điềm Trung, Đặng Tất-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 18:23 18/09
Nguồn đăng: 18/09
5 m2 tới 1500 m2
400 triệu tới 310.014 tỷ
0901902141

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 17:01 18/09
Nguồn đăng: 18/09
107 m2, 130 m2
3.638 tỷ
0988957939

Bán nhà tại Khánh Hòa., Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 17:18 18/09
Nguồn đăng: 18/09
40 m2 tới 107 m2
1.9 tỷ
0962830896

Bán nhà tại Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 09:44 18/09
Nguồn đăng: 18/09
50 m2, 75 m2
800 triệu
0977589776

Bán nhà tại Dương Vân Nga, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:29 18/09
Nguồn đăng: 18/09
70 m2, 3 m2, 83 m2
1.12 tỷ
0905123225

Bán nhà tại Bắc Vĩnh Hải, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 11:37 15/09
Nguồn đăng: 15/09
16 m2, 100 m2, 18 m2
6.5 tỷ
0905292559

Bán nhà tại Bắc Sơn, Dương Hiến Quyền, Việt Nam, Vĩnh Hải-Nha Trang  (7 tin khác)
Cập nhật 11:14 15/09
Nguồn đăng: 15/09
80 m2, 208 m2
35 triệu
01674511828

Bán nhà tại Phước Huệ, Phạm Văn Đồng, Trần Quang Diệu, Vĩnh Hải-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 22:29 14/09
Nguồn đăng: 14/09
4 m2 tới 800 m2
985 triệu
0968940697

Bán nhà tại Bắc Vĩnh Hải, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:07 14/09
Nguồn đăng: 14/09
265 m2, 700 m2
5 tỷ
0935537332

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 00:15 14/09
Nguồn đăng: 14/09
50 m2, 75 m2
800 triệu
0912416237

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 23:49 13/09
Nguồn đăng: 13/09
50 m2, 75 m2
800 triệu
0935957797

Bán nhà tại Hòn Chồng, Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:26 13/09
Nguồn đăng: 13/09
75 m2, 100 m2
4.6 tỷ
0914148261

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 13:17 13/09
Nguồn đăng: 13/09
168 m2
1.75 tỷ
0888000108

Bán nhà tại Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải-Nha Trang  (2 tin khác)
Cập nhật 09:20 13/09
Nguồn đăng: 13/09
50 m2, 75 m2
800 triệu
0899799790

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 09:43 13/09
Nguồn đăng: 13/09
172 m2
6.85 tỷ
0984973123

Bán nhà tại Bùi Huy Bích, Hòn Xện, Lý Thái Tổ, Lương Định Của, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Địa Lô, Ngô Văn Sở, Ngọc Hội, Vĩnh Hải, Vĩnh Ngọc, Đông Mương-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 22:15 12/09
Nguồn đăng: 12/09
2 m2 tới 200 m2
1.05 tỷ tới 3 tỷ
0979721182

Bán nhà tại Bắc Vĩnh Hải, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 19:04 12/09
Nguồn đăng: 11/09
44 m2, 68 m2
4.45 tỷ
0935413313

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 18:07 12/09
Nguồn đăng: 12/09
270 m2

0901920201

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:25 12/09
Nguồn đăng: 12/09
100 m2
1.15 tỷ
0905066635

Bán nhà tại Lý Phục Man, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 13:20 12/09
Nguồn đăng: 12/09
60 m2, 500 m2, 64 m2
500 triệu tới 1.5 tỷ
0931630221

Bán nhà tại Vĩnh Hải-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 12:41 12/09
Nguồn đăng: 12/09
10 triệu
0905577668

Bán nhà tại Bắc Vĩnh Hải, Vĩnh Hải-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 15:11 11/09
Nguồn đăng: 11/09
100 m2
3.8 tỷ
01676261474
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp