Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán nhà tại Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên-Nha Trang  (1 tin khác)
Cập nhật 14:26 18/09
Nguồn đăng: 18/09
70 m2
1.19 tỷ
0946967739

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 20:18 17/09
Nguồn đăng: 17/09
275 m2
25 triệu
0982914645

Bán nhà tại Trần Phú, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 10:03 18/09
Nguồn đăng: 18/09
275 m2
25 triệu
0963112244

Bán nhà tại Phước Long, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 10:13 18/09
Nguồn đăng: 18/09
132 m2, 6 m2
4.6 tỷ
0931029721

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07:32 18/09
Nguồn đăng: 18/09
200 m2, 40 m2, 235 m2
2.2 tỷ
01272400997

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (8 tin khác)
Cập nhật 16:27 16/09
Nguồn đăng: 16/09
200 m2, 500 m2, 275 m2
27 triệu
0963112244

Bán nhà tại Phước Hải, Việt Nam, Võ Thị Sáu-Nha Trang
Cập nhật 15:09 16/09
Nguồn đăng: 16/09
200 m2, 70 m2, 500 m2
1.25 tỷ
0905215050

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 19:50 13/09
Nguồn đăng: 13/09
50 m2, 216 m2
11 tỷ
0905123225

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 17:32 13/09
Nguồn đăng: 13/09
70 m2
1.25 tỷ
0944885479

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:44 18/09
Nguồn đăng: 13/09
70 m2

0917241833

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 01:17 13/09
Nguồn đăng: 13/09
70 m2

0917241833

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 22:56 12/09
Nguồn đăng: 12/09
70 m2

0917241833

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 19:31 12/09
Nguồn đăng: 12/09
235 m2
2.2 tỷ
01272400997

Bán nhà tại Trường Sơn, Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 08:36 10/09
Nguồn đăng: 10/09
80 m2, 200 m2
50 triệu
0905977234

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 10:22 09/09
Nguồn đăng: 09/09
275 m2
27 triệu
0961913458

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 03:16 16/09
Nguồn đăng: 07/09
70 m2
1.25 tỷ
0934136173

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07:52 05/09
Nguồn đăng: 05/09
235 m2
2 tỷ
01272400997

Bán nhà tại Phù Đổng, Việt Nam, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 22:23 04/09
Nguồn đăng: 04/09
70 m2
1.25 tỷ
0905044223

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:51 30/08
Nguồn đăng: 30/08
1.23 tỷ
01277678968

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 16:49 30/08
Nguồn đăng: 30/08
1.23 tỷ
01277678968

Bán nhà tại Trường Sơn, Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (7 tin khác)
Cập nhật 14:59 29/08
Nguồn đăng: 29/08
80 m2, 200 m2
50 triệu tới 1.6 tỷ
0936326628

Bán nhà tại Trường Sơn, Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (7 tin khác)
Cập nhật 09:16 26/08
Nguồn đăng: 26/08
80 m2, 200 m2
50 triệu
0936326628

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:31 25/08
Nguồn đăng: 25/08
41 m2
1.4 tỷ
0888313168

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 12:59 25/08
Nguồn đăng: 25/08
123 m2, 16 m2, 88 m2
2.599 tỷ tới 3.198 tỷ
0935988955

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 09:43 25/08
Nguồn đăng: 25/08
2 m2 tới 124 m2
2.599 tỷ tới 3.198 tỷ
0935988955
Trang 1, 2, Tiếp