Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hòa - Tin môi giới

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 03:42 11/11
Nguồn đăng: 24/08
132 m2
4.5 tỷ
0905132679

Bán nhà tại Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:53 10/11
Nguồn đăng: 10/11
48 m2
850 triệu
0935948469

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 23:05 03/11
Nguồn đăng: 03/11
50 m2, 216 m2
10 tỷ
0981079268

Bán nhà tại Hoàng Diệu, Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 21:01 31/10
Nguồn đăng: 31/10
4 tỷ
01634359793

Bán nhà tại Phù Đổng, Việt Nam, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 20:58 30/10
Nguồn đăng: 10/10
70 m2
1.2 tỷ
0905044223

Bán nhà tại Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, PH Nha Trang, Trường Sơn, Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 02:46 29/10
Nguồn đăng: 28/10
200 m2, 500 m2, 66 m2
1.65 tỷ
0963780808

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 12:29 28/10
Nguồn đăng: 28/10
235 m2
2.2 tỷ
01272400997

Bán nhà tại Trường Sơn, Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 11:09 26/10
Nguồn đăng: 26/10

0912904142

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 13:04 21/10
Nguồn đăng: 19/10
102 m2 tới 500 m2
1.7 tỷ
0905040855

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang
Cập nhật 14:28 10/10
Nguồn đăng: 10/10
275 m2
25 triệu
0905559956

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (2 tin khác)
Cập nhật 08:28 07/10
Nguồn đăng: 07/10

0905916231

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:41 02/10
Nguồn đăng: 02/10
275 m2
25 triệu
0936299789

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 14:17 02/10
Nguồn đăng: 02/10
68 m2
1.7 tỷ
0905026368

Bán nhà tại Việt Nam, Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 07:04 30/09
Nguồn đăng: 30/09
500 m2, 235 m2
2.2 tỷ
01272400997

Bán nhà tại Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 14h 26
Nguồn đăng: 18/09
70 m2
1.19 tỷ
0946967739

Bán nhà tại Phước Hải, Việt Nam, Võ Thị Sáu-Nha Trang
Cập nhật 15:09 16/09
Nguồn đăng: 16/09
200 m2, 70 m2, 500 m2
1.25 tỷ
0905215050

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 17:32 13/09
Nguồn đăng: 13/09
70 m2
1.25 tỷ
0944885479

Bán nhà tại Trường Sơn, Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 14:59 29/08
Nguồn đăng: 29/08
80 m2, 200 m2
50 triệu tới 1.6 tỷ
0936326628

Bán nhà tại Trường Sơn, Tô Hiệu, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (6 tin khác)
Cập nhật 09:16 26/08
Nguồn đăng: 26/08
80 m2, 200 m2
50 triệu
0936326628

Bán nhà tại Võ Thị Sáu-Nha Trang  (9 tin khác)
Cập nhật 14:31 25/08
Nguồn đăng: 25/08
41 m2
1.4 tỷ
0888313168

Bán nhà tại Phước Long, Võ Thị Sáu-Nha Trang  (10 tin khác)
Cập nhật 10:50 23/08
Nguồn đăng: 23/08
14 m2 tới 123 m2
3 tỷ
0908776985

Bán nhà tại Phước Long, TP Nha Trang, Võ Thị Sáu, Vĩnh Điềm Trung-Nha Trang  (5 tin khác)
Cập nhật 17:21 12/08
Nguồn đăng: 12/08
600 m2, 132 m2, 126 m2
4.5 tỷ
0939383509
Trang 1,