Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Bán nhà tại Quận Bình Thạnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 03
Nguồn đăng: 13:03
3 m2 tới 74 m2
1.6 tỷ tới 2 tỷ
0909994611

Bán nhà tại P25, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 53
Nguồn đăng: 12:53
160 m2
13.5 tỷ
0919009798

Bán nhà tại Quận Bình Thạnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 38
Nguồn đăng: 12:38
74 m2, 3 m2, 17 m2
1.6 tỷ
0909994611

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 31
Nguồn đăng: 12:13
300 m2, 37 m2, 45 m2
2.9 tỷ
0978423079

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 19
Nguồn đăng: 11:15
10 m2 tới 50 m2
3.1 tỷ
0932786115

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 55
Nguồn đăng: 10:26
119 m2, 116 m2, 4 m2
5.65 tỷ
01279771469

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 42
Nguồn đăng: 09:52
50 m2, 40 m2, 42 m2
3.1 tỷ
0933835696

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 31
Nguồn đăng: 10:20
116 m2
5.65 tỷ
0901879246

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 06
Nguồn đăng: 20/09
16 m2, 64 m2
3.1 tỷ
0913406914

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 47
Nguồn đăng: 09:47
17 m2, 3 m2, 74 m2
1.6 tỷ
0909994611

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 04h 19
Nguồn đăng: 07/11
203 m2, 189 m2
9.5 tỷ
01664921517

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 01h 00
Nguồn đăng: 01:00
92 m2 tới 800 m2
7.2 tỷ
0909868925

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 39
Nguồn đăng: 00:39
121 m2, 123 m2
6.7 tỷ
0909868925

Bán nhà tại P21, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 24
Nguồn đăng: 22/11
200 m2, 240 m2
27 tỷ
0904696639

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 22:20 22/11
Nguồn đăng: 22/11
240 m2, 264 m2
27.5 tỷ
0902902803

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 20:45 22/11
Nguồn đăng: 22/12
74 m2, 3 m2, 17 m2
1.6 tỷ
0909994611

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 19:32 22/11
Nguồn đăng: 22/11
119 m2, 116 m2
5.65 tỷ
0933602369

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 19:08 22/11
Nguồn đăng: 22/11
49 m2, 13 m2
4.9 tỷ
0918629839

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 18:57 22/11
Nguồn đăng: 22/11
25 m2, 10 m2, 350 m2
14 tỷ
0918629839

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 17:27 22/11
Nguồn đăng: 22/11
64 m2
5.7 tỷ
01279771469

Bán nhà tại Quận Bình Thạnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 17:08 22/11
Nguồn đăng: 22/11
33 m2, 28 m2
2.35 tỷ
0984050550

Bán nhà tại Quận Bình Thạnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 17:01 22/11
Nguồn đăng: 22/11
40 m2, 4 m2
3.1 tỷ
0984050550

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (7 tin khác)
Cập nhật 16:33 22/11
Nguồn đăng: 22/11
101 m2, 21 m2
9.8 tỷ
0969393979

Bán nhà tại Quận Bình Thạnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (9 tin khác)
Cập nhật 15:29 22/11
Nguồn đăng: 22/11
42 m2, 51 m2, 8 m2
2.35 tỷ
0901489838

Bán nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh-Bình Thạnh  (10 tin khác)
Cập nhật 15:29 22/11
Nguồn đăng: 22/11
8 m2 tới 51 m2
2.35 tỷ
0932011938
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp