Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Bán nhà Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội - Tin môi giới

Bán nhà tại Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 19:14 10/01
Nguồn đăng: 10/01
370 m2
19.5 tỷ
0914828398

Bán nhà tại Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (9 tin khác)
Cập nhật 15:33 10/01
Nguồn đăng: 10/01
64 m2
5 tỷ
0972060945

Bán nhà tại Tây Hồ, Yên Phụ, Âu Cơ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 14:19 10/01
Nguồn đăng: 10/01
370 m2
19.5 tỷ
01654554393

Bán nhà tại Yên Phụ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 13:12 10/01
Nguồn đăng: 10/01
260 m2
18.9 tỷ
0914828398

Bán nhà tại Yên Phụ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 16:44 05/01
Nguồn đăng: 05/01
53 m2
12 tỷ
0948298889

Bán nhà tại Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ, Âu Cơ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 17/12/17
Nguồn đăng: 13:43 17/12/2017
56 m2
3.18 tỷ
0976437688

Bán nhà tại Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (4 tin khác)
Cập nhật 10/12/17
Nguồn đăng: 12:41 10/12/2017
45 m2
13.65 tỷ
0944180866

Bán nhà tại An Dương, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (4 tin khác)
Cập nhật 06/12/17
Nguồn đăng: 20:10 06/12/2017
257 m2, 254 m2, 56 m2
6.2 tỷ
0988561818

Bán nhà tại Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (4 tin khác)
Cập nhật 06/12/17
Nguồn đăng: 20:10 06/12/2017
253 m2, 254 m2, 56 m2
6.2 tỷ
0988561818

Bán nhà tại An Dương, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (4 tin khác)
Cập nhật 06/12/17
Nguồn đăng: 20:10 06/12/2017
150 m2, 254 m2, 56 m2
6.2 tỷ
0988561818

Bán nhà tại Hồ Tây, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 29/11/17
Nguồn đăng: 20:33 29/11/2017
72 m2, 100 m2
7.2 tỷ
0945100290

Bán nhà tại Yên Phụ, Âu Cơ-Tây Hồ  (3 tin khác)
Cập nhật 14/11/17
Nguồn đăng: 02:24 14/11/2017
106 m2
5.5 tỷ
0902160138

Bán nhà tại Hồ Tây, Nghi Tàm, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (2 tin khác)
Cập nhật 13/11/17
Nguồn đăng: 10:38 13/11/2017
60 m2, 303 m2
21.21 tỷ
0936841983

Bán nhà tại Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (1 tin khác)
Cập nhật 13/11/17
Nguồn đăng: 05:33 08/11/2017
15 m2, 10 m2
1.55 tỷ
0912238617

Bán nhà tại Hồ Tây, Yên Hoa, Yên Phụ-Tây Hồ  (1 tin khác)
Cập nhật 12/11/17
Nguồn đăng: 20:29 12/11/2017
140 m2
44 tỷ
01628066568

Bán nhà tại Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (1 tin khác)
Cập nhật 12/11/17
Nguồn đăng: 02:54 12/11/2017
15 m2, 10 m2
1.7 tỷ
0912238617

Bán nhà tại An Dương, Yên Phụ-Tây Hồ  (10 tin khác)
Cập nhật 06/11/17
Nguồn đăng: 16:44 06/11/2017
52 m2
5.9 tỷ
0982321630

Bán nhà tại Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ, Âu Cơ-Tây Hồ  (5 tin khác)
Cập nhật 31/10/17
Nguồn đăng: 11:53 31/10/2017
106 m2
6 tỷ
0904672266

Bán nhà tại An Dương, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (5 tin khác)
Cập nhật 31/10/17
Nguồn đăng: 09:54 31/10/2017
120 m2, 130 m2
16 tỷ
0904672266

Bán nhà tại Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (5 tin khác)
Cập nhật 31/10/17
Nguồn đăng: 09:46 31/10/2017
106 m2
6 tỷ
0904672266

Bán nhà tại Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (9 tin khác)
Cập nhật 28/10/17
Nguồn đăng: 16:22 28/10/2017
106 m2
6.5 tỷ
0966405520

Bán nhà tại Yên Phụ-Tây Hồ  (1 tin khác)
Cập nhật 27/10/17
Nguồn đăng: 09:00 27/10/2017
40 m2
5.5 tỷ
0913349599

Bán nhà tại Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (7 tin khác)
Cập nhật 24/10/17
Nguồn đăng: 10:47 24/10/2017
39 m2
12.7 tỷ
01679522222

Bán nhà tại Yên Phụ-Tây Hồ  (2 tin khác)
Cập nhật 17/10/17
Nguồn đăng: 15:08 17/10/2017
60 m2
12 tỷ
0903419968

Bán nhà tại An Dương, Tây Hồ, Yên Phụ-Tây Hồ  (5 tin khác)
Cập nhật 13/10/17
Nguồn đăng: 16:31 13/10/2017
130 m2

0904672266
Trang 1, 2, 3, Tiếp