Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Cho thuê nhà Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tin môi giới

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Phố Huế-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 16h 03
Nguồn đăng: 16:03
85 m2

0988844074

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Ngô Thì Nhậm-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 49
Nguồn đăng: 15:49
83 m2, 415 m2
55 triệu
0904555652

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Ngô Quyền-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 27
Nguồn đăng: 18/09
300 m2, 110 m2
24 triệu
0987265448

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 08h 27
Nguồn đăng: 18/09
300 m2, 55 m2
13 triệu
0987265448

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Hàng Bài-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 22:03 18/09
Nguồn đăng: 18/09
100 m2
145 triệu
0988844074

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 19:17 18/09
Nguồn đăng: 18/09
110 triệu
0906681589

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Ngô Quyền-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 16:48 18/09
Nguồn đăng: 18/09
300 m2, 65 m2
16 triệu
0987265448

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Cửa Nam-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 16:28 18/09
Nguồn đăng: 18/09
66 triệu
0946850055

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Đồng Xuân-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 16:28 18/09
Nguồn đăng: 18/09
29 m2
40 triệu
01644197685

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Hàng Bài-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 12:12 18/09
Nguồn đăng: 18/09
70 m2
60 triệu
0988844074

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Hàng Bài, Thợ Nhuộm-Hoàn Kiếm  (8 tin khác)
Cập nhật 11:40 18/09
Nguồn đăng: 18/09
10 m2, 40 m2
32 triệu
0902225990

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 09:48 18/09
Nguồn đăng: 18/09
30 m2
26 triệu
0911029797

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 00:18 17/09
Nguồn đăng: 17/09
70 m2, 14 m2
2.45 tỷ
0868842228

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 14:01 16/09
Nguồn đăng: 16/09
85 m2
111.31 triệu
01678523222

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm  (2 tin khác)
Cập nhật 10:03 16/09
Nguồn đăng: 16/09
140 m2
12 triệu
0912258724

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 18:32 15/09
Nguồn đăng: 15/09
30 m2
18 triệu
0904555652

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 11:18 15/09
Nguồn đăng: 15/09
30 m2, 120 m2
110 triệu tới 173.8 triệu
0904555652

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 09:43 15/09
Nguồn đăng: 15/09
60 m2
18 triệu
0904555652

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Thợ Nhuộm, Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 09:34 15/09
Nguồn đăng: 15/09
175 m2
40 triệu
0904555652

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Phố Huế-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 14:42 13/09
Nguồn đăng: 13/09
200 m2, 10 m2
300 triệu
0913517291

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 04:36 13/09
Nguồn đăng: 13/09
30 m2
25 triệu
0916079627

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 16:17 12/09
Nguồn đăng: 15/09
7 m2, 100 m2
170 triệu
0974381983

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 16:17 12/09
Nguồn đăng: 07/10
70 m2, 5 m2, 100 m2
26 triệu
0974381983

Cho thuê nhà tại Bà Triệu, Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 09:28 12/09
Nguồn đăng: 12/09
50 m2, 32 m2
25 triệu
0965494048

Cho thuê nhà tại Bà Triệu-Hoàn Kiếm  (10 tin khác)
Cập nhật 20:29 11/09
Nguồn đăng: 11/09
50 m2, 32 m2
25 triệu
0974068655
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp