Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Cho thuê nhà Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tin môi giới

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 46
Nguồn đăng: 15:46
15 m2 tới 80 m2
4 triệu tới 15 triệu
0973573255

Cho thuê nhà tại Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 09
Nguồn đăng: 00:10
55 m2
18 triệu
0981170116

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Trần Thái Tông-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 12:55 23/09
Nguồn đăng: 23/09
100 m2
121 triệu
0982407729

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 09:24 23/09
Nguồn đăng: 23/09
70 m2
65 triệu
0906218216

Cho thuê nhà tại Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 16:47 22/09
Nguồn đăng: 22/09
55 m2
40 triệu
01297751592

Cho thuê nhà tại Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 11:23 21/09
Nguồn đăng: 21/09
50 m2
30 triệu
0904542869

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Doãn Kế Thiện, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch-Cầu Giấy  (9 tin khác)
Cập nhật 14:50 20/09
Nguồn đăng: 20/09
3 m2 tới 206 m2

0976935304

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 08:00 20/09
Nguồn đăng: 20/09
60 m2 tới 1000 m2
24 triệu
0971871648

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 23:39 23/09
Nguồn đăng: 18/09
80 m2
80 triệu
0916597356

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 09:46 18/09
Nguồn đăng: 18/09
90 m2 tới 500 m2

0962937097

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy  (8 tin khác)
Cập nhật 10:38 15/09
Nguồn đăng: 15/09
50 m2, 85 m2, 100 m2
18 triệu
01628592777

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy  (8 tin khác)
Cập nhật 10:33 15/09
Nguồn đăng: 15/09
50 m2
16 triệu
01628592777

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 22:36 13/09
Nguồn đăng: 11/09
30 m2, 130 m2
8 triệu
0986122078

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 18:51 13/09
Nguồn đăng: 13/09
300 m2, 60 m2, 5 m2
30 triệu
0974704068

Cho thuê nhà tại CMC Tower, Cầu Giấy, Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 12:01 23/09
Nguồn đăng: 13/09
80 m2 tới 600 m2
170000.0 đồng tới 220000.0 đồng
0989410326

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Mai Dịch, Trần Thái Tông, Tôn Thất Thuyết-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 12:01 23/09
Nguồn đăng: 13/09
100 m2 tới 776 m2
220000.0 đồng
0989410326

Cho thuê nhà tại Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 22:24 10/09
Nguồn đăng: 10/09
40 triệu
0914954155

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân-Cầu Giấy
Cập nhật 11:49 22/09
Nguồn đăng: 09/09
130 m2
8 triệu
0936393768

Cho thuê nhà tại CMC Tower, Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Hoàng Linh Building, Quận Cầu Giấy-Cầu Giấy  (9 tin khác)
Cập nhật 00:05 03/09
Nguồn đăng: 02/09
104 m2 tới 1400 m2

0988392423

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân-Cầu Giấy  (9 tin khác)
Cập nhật 11h 31
Nguồn đăng: 25/08
200 m2 tới 1500 m2
64 triệu
01665429556

Cho thuê nhà tại Duy Tân-Cầu Giấy  (9 tin khác)
Cập nhật 09h 12
Nguồn đăng: 25/08
70 m2, 200 m2, 250 m2
8 triệu
0969103688

Bán nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân-Cầu Giấy
Cập nhật 14:36 20/09
Nguồn đăng: 24/08
45 m2
180 triệu
0987616616

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Trung Hòa Nhân Chính, Trần Duy Hưng, Đông Nam Trần Duy Hưng-Cầu Giấy  (6 tin khác)
Cập nhật 12h 52
Nguồn đăng: 24/08
25 m2 tới 10000 m2
300000.0 đồng
0967563166

Cho thuê nhà tại Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy-Cầu Giấy  (1 tin khác)
Cập nhật 09:47 19/08
Nguồn đăng: 19/08
54 m2, 135 m2
220000.0 đồng
0901738029

Cho thuê nhà tại Duy Tân-Cầu Giấy  (10 tin khác)
Cập nhật 20:02 14/08
Nguồn đăng: 14/08
50 m2 tới 500 m2
200000.0 đồng
0968252111
Trang 1, 2, Tiếp