Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Cho thuê nhà Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 06h 39
Nguồn đăng: 23/11
100 m2, 217 m2
25 triệu
0987010257

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 03h 07
Nguồn đăng: 03:07
70 m2, 14 m2, 3 m2
26 triệu
0936465513

Cho thuê nhà tại Hoa Lan, Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (11 tin khác)
Cập nhật 02h 46
Nguồn đăng: 02:46
25 m2 tới 1400 m2
120 triệu
0972663355

Cho thuê nhà tại Hoa Lan, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (11 tin khác)
Cập nhật 02h 46
Nguồn đăng: 02:46
160 m2
176 triệu
0972663355

Cho thuê nhà tại Hoa Lan, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (11 tin khác)
Cập nhật 02h 46
Nguồn đăng: 02:46
200 m2
60 triệu
0972663355

Cho thuê nhà tại Hoa Cúc, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 23:08 23/11
Nguồn đăng: 06/10
160 m2, 20 m2
70 triệu
0907433657

Cho thuê nhà tại Cô Giang, Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 22:16 23/11
Nguồn đăng: 23/11
14 triệu
0901406318

Cho thuê nhà tại Phổ Quang, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 18:20 23/11
Nguồn đăng: 23/11
300 m2, 94 m2
100 triệu
0967753535

Cho thuê nhà tại Cô Giang, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 17:05 23/11
Nguồn đăng: 23/11
20 m2
15.5 triệu
0907365060

Cho thuê nhà tại Phổ Quang, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 14:46 23/11
Nguồn đăng: 23/11
14 m2, 210 m2
60 triệu
0913335206

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 12:11 23/11
Nguồn đăng: 23/11
32 m2, 120 m2

0938668538

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, Trần Kế Xương-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11:42 23/11
Nguồn đăng: 23/11
78 m2
30 triệu
0902843977

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận
Cập nhật 07:29 23/11
Nguồn đăng: 23/11
500 m2
10 triệu tới 80 triệu
0926557381

Cho thuê nhà tại Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 04:12 23/11
Nguồn đăng: 22/11
16 m2, 72 m2, 210 m2
60 triệu
0973050349

Cho thuê nhà tại Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 04:12 23/11
Nguồn đăng: 22/11
300 m2, 10 m2, 100 m2
37 triệu
0973050349

Cho thuê nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 02:50 23/11
Nguồn đăng: 22/11
300 m2, 99 m2, 14 m2
35 triệu
0973050349

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (9 tin khác)
Cập nhật 00:39 23/11
Nguồn đăng: 23/11
32 m2, 21 m2, 17 m2
5 triệu tới 10 triệu
0908295636

Cho thuê nhà tại Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 21:51 22/11
Nguồn đăng: 22/11
550 m2, 462 m2
105 triệu
0914211412

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 18:58 22/11
Nguồn đăng: 22/11
32 m2, 31 m2
13 triệu
0938840210

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 16:25 22/11
Nguồn đăng: 22/11
100 m2, 217 m2
25 triệu
0912703938

Cho thuê nhà tại Cù Lao, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (5 tin khác)
Cập nhật 12:56 22/11
Nguồn đăng: 12:56 29/12/2016
63 m2
18 triệu
0906663952

Cho thuê nhà tại Cù Lao, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (1 tin khác)
Cập nhật 12:37 22/11
Nguồn đăng: 12:37 29/12/2016
63 m2
12 triệu
0938370338

Cho thuê nhà tại Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11:39 22/11
Nguồn đăng: 22/11
80 m2
10 triệu
0909079266

Cho thuê nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 10:27 22/11
Nguồn đăng: 22/11
105 m2, 14 m2, 100 m2
33 triệu
0902446919

Cho thuê nhà tại Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 09:10 22/11
Nguồn đăng: 22/11
250 m2
35 triệu
0932416839
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp