Mua bán, sang nhượng, cho thuê nhà đất, chung cư

Cho thuê nhà Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh - Tin môi giới

Cho thuê nhà tại Cù Lao, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 18h 15
Nguồn đăng: 18:15
111 m2
28 triệu
0906326321

Cho thuê nhà tại Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 18h 12
Nguồn đăng: 18:03
20 m2, 100 m2
420 triệu
01222206995

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, Trần Khắc Chân-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 17h 49
Nguồn đăng: 17:40
20 m2, 100 m2
25 triệu
0931494298

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, Trần Khắc Chân-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 17h 27
Nguồn đăng: 17:13
46 m2, 39 m2, 13 m2
7.5 triệu
0931494298

Cho thuê nhà tại Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận)-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 47
Nguồn đăng: 15:47
120 m2
18 triệu
0907848689

Cho thuê nhà tại Hoa Lan, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 15h 18
Nguồn đăng: 15:18
70 m2, 68 m2
37 triệu
0933678228

Cho thuê nhà tại Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 37
Nguồn đăng: 14:24
40 m2, 10 m2
18 triệu
0922767884

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 14h 23
Nguồn đăng: 14:14
12 m2 tới 150 m2

0917090804

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, Trần Khắc Chân-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 52
Nguồn đăng: 13:42
46 m2, 39 m2, 13 m2
7.5 triệu
0922767884

Cho thuê nhà tại Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 37
Nguồn đăng: 13:26
35 m2, 10 m2, 100 m2
17 triệu
0917729377

Cho thuê nhà tại Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 32
Nguồn đăng: 13:23
40 m2, 10 m2, 120 m2
18 triệu
0917729377

Cho thuê nhà tại Hoa Đào, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 31
Nguồn đăng: 13:31
128 m2, 130 m2
54 triệu
0961801889

Cho thuê nhà tại Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 13h 10
Nguồn đăng: 00:58
20 m2, 100 m2
42 triệu
0921397057

Cho thuê nhà tại Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 12h 57
Nguồn đăng: 00:47
14 m2, 100 m2, 56 m2
40 triệu
0921397057

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, Trần Huy Liệu-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 56
Nguồn đăng: 11:45
41 m2 tới 144 m2
65 triệu
0921397057

Cho thuê nhà tại Hoa Cau, Hoàng Hoa Thám, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 35
Nguồn đăng: 11:35
60 m2, 100 m2, 4 m2
12 triệu
0902395565

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, Đào Duy Anh-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 30
Nguồn đăng: 11:30
80 m2
45 triệu
0901338699

Cho thuê nhà tại Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 11h 12
Nguồn đăng: 11:12
100 m2
75 triệu
01227772218

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 10h 21
Nguồn đăng: 10:09
12 m2, 48 m2
33 triệu
0923805023

Cho thuê nhà tại Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (11 tin khác)
Cập nhật 10h 12
Nguồn đăng: 10:12
36 m2, 500 m2, 52 m2
60 triệu
0902446919

Cho thuê nhà tại Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (5 tin khác)
Cập nhật 10h 09
Nguồn đăng: 09:59
170 m2, 14 m2, 56 m2
40 triệu
0921396919

Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 46
Nguồn đăng: 09:31
100 m2
16 triệu
0902534945

Cho thuê nhà tại Nhiêu Tứ, Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 09h 46
Nguồn đăng: 09:36
12 m2, 38 m2

0918890766

Cho thuê nhà tại Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 07h 34
Nguồn đăng: 07:25
42 m2

01644876456

Cho thuê nhà tại Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận-Phú Nhuận  (10 tin khác)
Cập nhật 00h 07
Nguồn đăng: 18/09
35 m2, 10 m2
17 triệu
0936465513
Trang 1, 2, 3, 4, Tiếp