Người dùng sẽ ghé thăm website này mỗi khi ra quyết định làm việc với môi giới.

Cơ hội tăng xếp hạng/điểm đánh giá khi bạn cập nhật đầy đủ thông tin về hồ sơ.

Cập nhật đầy đủ hồ sơ giúp máy tính đánh giá môi giới tốt hơn, cải thiện sự chuyên nghiệp của bạn.

0968354963

Trước khi cập nhật, xin hãy kích hoạt tài khoản bằng thẻ cào (duy nhất lần đầu tiên).

Nạp thẻ cào để kích hoạt tài khoản trên sanchinhchu.net cho việc cập nhập hồ sơ này.

Chỉ cần từ thẻ mệnh giá 10 000 đ, bạn có đầy đủ số tin mua trên sanchinhchu.net, tài khoản kích hoạt sẵn sàng cho việc cập nhật.

Mobi Phone Viettel Vina